Kvalitet

Høyt motiverte ansatte og moderne teknologi garanterer V-ZUGs velkjente kvalitet.

V-ZUGs produkter har blitt et synonym for pålitelighet, lang levetid og størst mulig brukervennlighet og komfort. Som første virksomhet i bransjen ble V-ZUG AG sertifisert i henhold til ISO 9001.

Vårt kvalitetssikringssystem

V-ZUG AGs kvalitetssikringssystem garanterer at man tar hensyn til kvaliteten i produktproduksjonens alle faser og tar utgangspunkt i følgende prinsipper:

  • begrepet kvalitet tar utgangspunkt i markedet og bestemmes av kunden. V-ZUGs produkter er kvalitetsprodukter og tilhører de beste i sin kategori
  • alle metoder, produkter og tjenester er tilpasset V-ZUGs kunder
  • V-ZUG AG benytter økonomiske tiltak som oppfyller det siste innen teknikk for å sikre kvaliteten.
  • Kvalitet sikres gjennom styrte prosesser, så vel hos V-ZUG AG som hos leverandørene
  • V-ZUG AGs ansatte har selv ansvar for arbeidets kvalitet og de oppgavene de har (prinsippet om selvkontroll)
  • å utdanne og motivere ansatte med tanke på kvalitetssikring er en kontinuerlig oppgave for ledelsen og avdeling for kvalitetssikring