Kvalitet

Högmotiverade medarbetare och modernaste teknologi garanterar V-ZUG:s kända kvalitet.

V-ZUG:s produkter har blivit en synonym för pålitlighet, lång livslängd och största möjliga användarkomfort. Som första företag i branschen blev V-ZUG AG certifierat enligt ISO 9001.

Vår kvalitetsledningssystem

V-ZUG AG:s kvalitetsledningssystem garanterar att man tar hänsyn till kvaliteten i produkttillverkningens alla faser och utgår ifrån följande principer:

  • begreppet kvalitet utgår ifrån marknaden och bestäms av kunden. V-ZUG:s produkter är kvalitetsprodukter och tillhör de bästa i sin kategori
  • alla metoder, produkter och tjänster är anpassade efter V-ZUG:s kunder
  • V-ZUG AG använder ekonomiska åtgärder som uppfyller modernaste teknik för kvalitetssäkringen.
  • Kvalitet säkerställs genom styrda processer, såväl hos V-ZUG AG som hos leverantörerna
  • V-ZUG AG:s medarbetare är själva ansvariga för sitt arbetes kvalitet i samband med sina uppgifter (principen om självkontroll)
  • att utbilda och motivera medarbetarna när det gäller kvalitetssäkring är en permanent uppgift för cheferna och avdelningen för kvalitetsledning