Varför V-ZUG

stimmungsbild_why_VZUG.jpg

V-ZUG apparater håller vad de lovar. Premium-Swiss-Quality garanterar bästa kvalitet, högvärdigt material, innovativ funktion och stilfull design. Vi tänker framåt, även när det gäller miljön. Hur kommer naturen att se ut för våra barnbarn och barnbarnsbarn? Vårt engagemang för miljön kan vi illustrera med hjälp av handfasta fakta. Sedan många år tillbaka är vi certifierade enligt ISO14001. Under de senaste åren har vi sänkt energiförbrukningen per producerad maskin/apparat med mer än hälften. Våra apparater/maskiner återfinns nästan uteslutande i de bästa energieffektivitesklasserna.