Adviezen en tips

Tips voor het onderhoud van uw wasmachine

Voorkomen van onaangename geuren en resten 

 • Voer regelmatig een wasbeurt uit bij een temperatuur van minstens 60 °C, u kunt ook het hoofdprogramma Toestelhygiëne uitvoeren
 • Gebruik om de twee weken minstens een keer poedervormig totaalwasmiddel.
 • Dit bevat blekende substanties (desinfecterend) die bij een temperatuur vanaf 60 °C het maximale effect hebben
 • Het wasgoed na afloop van het programma zo snel mogelijk uit de machine halen
 • Het rubberen en glazen deel van de deur en de wasmiddellade aan het einde van een wasdag met een vochtige doek reinigen en droogmaken
 • Toesteldeur en wasmiddellade tussen de wasdagen open laten staan
 • Aanbevolen wasmiddeldosering in acht nemen
 • Vuilfilter om de vier maanden schoonmaken
 • Indien nodig, reinigingsmiddel voor wasmachines gebruiken
 • Bij kalkhoudend water (>15 °dH of >27 °fH) waterontharder gebruiken
 • Neem de algemeen geldende voorschriften in het huishoudelijk reglement in acht

 

Guide for your dishwasher

Tips to keep your washing up gleaming

The unassuming appliance is operated 280 times a year in the average Swiss household. This means plenty of opportunities to wash up correctly or incorrectly. Plastic items tend to discolour when used with foods containing colouring, such as tomato juice. Cauliflower can cause dark tarnish spots on cutlery and hydrogenated fats in beer glasses prevent proper foam formation. And what about wine glasses? They can be clouded by corrosion and the accumulation of limescale. However, the answer to this is to choose and use your dishwasher correctly. 

 This guide is intended to help you.