Veiligheidsmechanismen

De ontwikkelaars bij V-ZUG hebben speciale aandacht aan de veiligheid besteed: Alle gaskookvelden beschikken over meerdere veiligheidsmechanismen die bij het koken met gas altijd voor een goed gevoel zorgen.

Onze slider-toestellen zijn voorzien van de volgende veiligheidsfuncties:

  • Alle branders worden continu en automatisch bewaakt door de vlambewaking. Daardoor wordt ongecontroleerd uittredend gas vermeden
  • bij het uitdoven van een vlam probeert het toestel de vlam automatisch opnieuw te ontsteken (automatische herontsteking). Een probleemloos kookproces is daarmee gegarandeerd
  • is een brander langere tijd in bedrijf zonder dat dit de bedoeling is, dan schakelt het systeem hem automatisch uit (veiligheidsuitschakeling)
  • dankzij de restwarmte-indicatie weet u altijd welke kookzone nog heet is


De gaskookvelden met draaiknopbediening beschikken eveneens over een automatische vlambewaking