Onze economische bijdrage

Marktpositie behouden en versterken
Ons economische prestatievermogen zien wij als de belangrijkste voorwaarde voor de toekomstige ontwikkeling van V-ZUG. En: het is onze financiële kracht die het ons mogelijk maakt om ons in te zetten voor het milieu en de maatschappij. Daarom is het van doorslaggevend belang dat wij onze marktpositie behouden resp. versterken: in Zwitserland willen wij onze positie als marktleider voor huishoudelijke apparatuur behouden en op de internationale markt willen wij onze positie versterken en nieuwe markten ontsluiten.
Trend als grote kans
Duurzaamheid is de basis van ons succes als onderneming en is daarom vast verankerd in onze ondernemingsstrategie. Wanneer wij plannen maken voor de toekomst, houden wij rekening met economische, ecologische en sociale samenhangen – iets anders zou niet duurzaam zijn. Bovendien houdt duurzaamheid als actuele trend voor V-ZUG een grote kans in: in de loop der jaren hebben wij immers een enorme technologische competentie opgebouwd en zijn wij dicht bij de markt komen te staan – deze knowhow kunnen wij nu aantoonbaar inzetten in het belang van de komende generaties.

Financiële kracht en innovatievermogen inzetten in het belang van duurzaamheid
Duurzaam zaken doen houdt voor ons in dat wij als V-ZUG blijvend succesvol zijn in harmonie met de maatschappij en het milieu. ‘In harmonie’ houdt in dat duurzame groei voor ons prioriteit heeft boven winst op korte termijn. Voor ons is een groeistrategie pas dan solide, wanneer wij het financiële vermogen en de innovatiekracht van V-ZUG ook voor ecologisch en sociaal engagement kunnen inzetten – ook buiten de grenzen van het eigen bedrijf.

U kunt meer lezen over de economische bijdrage van V-ZUG in het duurzaamheidsrapport.