Afnemen: nabijheid is belangrijk voor ons

90% van onze leveranciers komt uit Europa

Hoe en met wie we samenwerken, is van strategisch belang. De toeleveranciers van wie wij producten in onze huishoudtoestellen inbouwen, spelen hierbij een bijzonder belangrijke rol. Ongeveer 60 % van onze leveranciers is gevestigd in Zwitserland. Ongeveer 30 % in de omliggende Europese landen. Elektronische componenten zijn hoofdzakelijk afkomstig van zeer gespecialiseerde aanbieders in Azië. Onze lokale inkoopafdeling in Shanghai tracht de goederen van deze relevante toeleveranciers zo dichtbij mogelijk aan te kopen.

Het leveranciersmanagement is gebaseerd op onze aankoopstrategie die op haar beurt duidelijke kwaliteits- en duurzaamheidsnormen nastreeft. Telkens als wij met een nieuwe leverancier in zee gaan, letten wij zeer goed op de selectie, de kwalificaties en de integratie in onze aankoopstrategie. Self assessments, geheimhoudingsovereenkomsten, de beschikbaarheid van financiële gegevens en indien nodig voorafgaande audits maken deel uit van onze 'onboarding'-processen. Pas als alle stappen met succes zijn doorlopen, wordt een firma opgenomen in ons toeleveranciersportfolio. De aankoop gaat altijd via officiële kanalen en wij letten er ook op dat we indien mogelijk direct van de fabrikant kopen of anders via officiële verkooppunten.

Persoonlijk contact schept vertrouwen

Door bezoeken ter plaatse en regelmatig contact met onze partners verstevigen wij onze samenwerking en onze verstandhouding. En met betrouwbare forecasts over de aankoopvolumes scheppen wij een goede vertrouwensbasis. Audits doen we in de eerste plaats zelf. Daarbij kijken we in het bijzonder ook naar ecologische en maatschappelijke thema's en de aspecten die gepaard gaan met ethische managementpraktijken. Worden onze specificaties niet nageleefd, dan stellen wij samen met onze partners actieplannen op. Zo komen er duurzame langetermijnpartnerschappen tot stand.

Met een nieuwe leverancier in zee gaan, is een investering. Daarom kijken wij altijd naar het totaalplaatje, en dus niet alleen naar de kosten of de opbrengsten. Maatschappelijke en ecologische visies en arbeidsvoorwaarden of het gebruik van herbruikbare verpakkingen spelen ook een rol, net zoals geografische afstand en de leverfrequentie. Bovendien willen wij onze relaties met een kleiner aantal leveranciers verder uitbouwen. Dat idee gaat hand in hand met de modalisering van onze producten.