Het afval van de ene is een grondstof voor de andere

Duurzaamheid is een onderwerp dat in onze hele waardeketen relevant is en verpakking speelt daarin een belangrijke rol. V-ZUG streeft ernaar om zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal in omloop te houden, en dit geldt in het bijzonder voor kartonafval. Samen met het Zwitserse bedrijf Model hebben we hiervoor een innovatieve oplossing gevonden

"Elk jaar produceren we ongeveer 340 tot 500 ton kartonafval," zegt Marcel Niederberger, Head of Sustainability bij V-ZUG. Dat is heel erg veel. Daarom zijn we tien jaar geleden met het familiebedrijf Model gaan samenwerken met als doel om van dit kartonafval nieuwe verpakkingen te maken. Acht balenpersen en een sterk logistiek concept helpen ons om lege ritten te voorkomen en opslagruimte te besparen. Nieuwe leveringen worden altijd gecombineerd met het afhalen van kartonafval. Onze samenwerking met Model is bijzonder efficiënt en voordelig voor iedereen omdat de faciliteiten van Model dicht bij ons in de buurt liggen. Daar wordt papier en karton geproduceerd dat tot 70% gerecycled materiaal bevat.

Een partnerschap gericht op duurzame milieuprestaties

Voor V-ZUG betekent het partnerschap een duurzame oplossing voor de verpakkingen en zorgt het ervoor dat kartonafval hergebruikt wordt. We ontvangen daarbij maandelijks een vergoeding voor nieuwe verpakkingen. Ondertussen profiteert Model van de grondstoffen. "Dit is een geweldig partnerschap voor ons. We zijn nu op zoek naar verdere projecten om meer materialen in de circulaire economie brengen" aldus Niederberger. We hebben ook een innovatieve oplossing gevonden voor polystyreen. In plaats van het naar de verbrandingsovens te sturen, gaat het polystyreen nu naar Swisspor. In het vorige verslagjaar ging het om ongeveer tien ton afval. Het bedrijf verwerkt het polystyreen tot isolatiepanelen en -producten. "Ons afval is de grondstof voor een ander bedrijf. Door het te upcyclen kunnen we de kringloop sluiten," zegt Manuela Schneider-Hirth, Environmental Performance Representative bij V-ZUG. Het voordeel van de samenwerking blijkt duidelijk uit onze ecologische voetafdruk. Met het programma kunnen we ongeveer 28 ton CO2 of 28,9 E6 ecopunten per jaar besparen.

Ons duurzaamheidsrapport downloaden

In ons uitvoerige jaarverslag vindt u alle informatie over de meetbare aspecten van onze activiteiten.