Gebruik boven eigendom: een nieuw model voor een efficiëntere circulaire economie

In de toekomst willen we verantwoordelijk zijn voor het gebruik van onze apparaten gedurende hun hele levensduur. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat de materialen in deze apparaten zo lang mogelijk in omloop blijven en dat we bewust kunnen omgaan met grondstoffen. Na een succesvolle pilotfase hebben we sindsdien 'Product-as-a-Service' als businessmodel gelanceerd.

Nu we een eind op weg zijn in het tijdperk van digitalisering en de sharing economy, is het een goed moment om bestaande businessmodellen te herzien. We gaan steeds meer in de richting van 'gebruik' in plaats van 'eigendom', met alle flexibiliteit, personalisatie en gesloten kringloopvoordelen van dien. Product-as-a-Service (PaaS), het nieuwe businessmodel bij V-ZUG, is ontworpen om aan deze eisen te voldoen. In plaats van huishoudelijke apparaten te kopen, kunnen klanten een leaseovereenkomst afsluiten met V-ZUG. Naast ingebruikname en installatie omvat deze overeenkomst ook onderhoud en service en de vervanging van defecte onderdelen. De apparaten - van wasmachines tot wasdrogers - blijven namelijk eigendom van V-ZUG. Dit nieuwe businessmodel is in staat om meer toegevoegde waarde te leveren en de levensduur van deze apparaten te maximaliseren door onderhoud te bieden en de apparaten en onderdelen te upgraden wanneer dat nodig is. Het belangrijkste is echter dat we hiermee de productkringloop kunnen sluiten. Terwijl onze afvalverwerkingspartner en het Zwitserse netwerk voor afvalverwijdering er al voor zorgen dat materialen worden gerecycled en afgevoerd met schone processen, zetten wij ons ervoor in dat producten vaker worden hergebruikt. Daarom houden we toezicht op het proces en zullen we de ervaringen die we hiermee opdoen gebruiken in verschillende nieuwe ontwikkelingstrajecten. En omdat V-ZUG apparaten van klanten overneemt als ze die niet meer nodig hebben of een alternatief product willen, kunnen we voorkomen dat die apparaten te snel worden weggegooid.

Een model voor de toekomst?

Vastgoedbeheerder Proreal is een van de marktspelers die enthousiast is over de service. Voor de nieuwe locatie 'Im Fink' in Thalwil, sloot Proreal een servicecontract af met V-ZUG voor meer dan 50 was-droogzuilen. Adrian Gattiker, ontwikkelaar van het pand en Chairman van Proreal, is overtuigd: "Voor vastgoedbeheerders is Product-as-a-Service van V-ZUG het model van de toekomst. We hoeven ons niet langer bezig te houden met garanties of reparaties. In plaats daarvan kunnen we het servicecontract gebruiken om onze uitgaven veel nauwkeuriger te berekenen. Tegelijkertijd verbetert het onze klantenservice. Huurders kunnen nu rechtstreeks contact opnemen met V-ZUG om een afspraak te maken als ze problemen hebben met een van de apparaten." Désirée Schneider, Head of Site Management bij Proreal, is ook positief over de nieuwe samenwerking: "Het model werkt erg goed, vooral nu onze huurders rechtstreeks contact kunnen opnemen met V-ZUG." En wat betreft duurzaamheid? "Voor het managementteam van Proreal en voor mij persoonlijk is duurzaamheid een belangrijk thema dat in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. Daarentegen is er onder huurders relatief weinig belangstelling voor dit onderwerp. Hoe kunnen we de mensen bewuster maken van het belang daarvan?"

Voor de nieuwe locatie 'Im Fink' in Thalwil, sloot Proreal een servicecontract af met V-ZUG voor meer dan 50 was-droogzuilen.

Huurders profiteren van de diensten van V-ZUG

Een project van SBB Immobilien in Bazel werd uitgerust met wasmachines en wasdrogers via Product-as-a-Service van V-ZUG, waarbij de apparaten eigendom blijven van V-ZUG. "Het servicecontract van V-ZUG is voor ons een manier om een alternatief te testen voor het kopen van apparatuur voor projecten die worden beheerd door SBB Immobilien. Een standaard aanbestedingsprocedure leidt meestal tot een servicecontract voor de laagste prijs, wat vaak compromissen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid tot gevolg heeft," legt Samuel Pillichody, algemeen Project Manager voor SBB Immobilien Development Region Mitte, uit. "We hebben ons project 3Johann in Bazel voorzien van apparatuur van V-ZUG. Hierbij blijft V-ZUG in het bezit van de apparatuur en is verantwoordelijk voor alle onderhoud, reparaties en recycling. Onze huurders profiteren dus direct van de merkservice die het team van V-ZUG biedt", zegt Pillichody.

Op dit moment richt V-ZUG haar Product-as-a-Service in de eerste plaats op zakelijke klanten zoals vastgoedbeheerders. Andere toepassingsgebieden worden momenteel getest en zijn in ontwikkeling.

Ons duurzaamheidsrapport downloaden

In ons uitvoerige jaarverslag vindt u alle informatie over de meetbare aspecten van onze activiteiten.