Algemene Garantie informatie

2 jaar garantie
Elk product van V-ZUG heeft twee jaar garantie, te tellen vanaf de aankoopdatum.

Wat valt onder deze garantie?De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten gedurende de garantieperiode bij normaal huishoudelijk gebruik. Dergelijke gebreken worden gratis verholpen binnen de garantie. Ook de werkuren, verplaatsingskosten en reserveonderdelen zijn inbegrepen. Het is aan V-ZUG om te beslissen of ze het product repareren, vervangen door een gelijkaardig product of het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugbetalen. Alle andere vormen van schadevergoeding zijn uitgesloten.

Waar geldt de garantie?
De garantie geldt uitsluitend in het land waar het toestel is aangekocht en onder de voorwaarde dat V-ZUG of een door V-ZUG geautoriseerd servicepunt in het desbetreffende land een dienst-na-verkoop verzorgt. Als toestellen naar andere landen worden overgebracht, kunnen door technische omstandigheden (bijv. netspanning, frequentie, enz.) of door klimatologische of andere omstandigheden in het desbetreffende land problemen ontstaan. Wij behouden ons daarom het recht voor de garantie af te wijzen bij toestellen die niet voor het desbetreffende land toegelaten zijn. 

Wat wordt niet door de garantie gedekt?
Deze garantie geldt niet voor schade die is ontstaan na de productie (bijv. transportschade), schade als gevolg van niet-reglementaire opstelling of installatie, onjuist of oneigenlijk gebruik, ontoereikend onderhoud alsook niet voor natuurlijke slijtage, externe invloeden, overmacht en andere oorzaken buiten de wil van V-ZUG om.

Bij interventies door servicepunten die niet door V-ZUG zijn geautoriseerd of in geval van gebruik van niet-originele onderdelen, vervalt de garantie.

De contractuele of wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper van het product blijft door deze garantie onverminderd van kracht.

Het niet of weinig gebruiken van het toestel geeft geen recht op verlenging van de garantie.

Geldig vanaf 1 februari 2018