Ekonomiye katkımız

Pazar konumunu korumak ve geliştirmek
Ekonomik performansımızı V-ZUG'un gelecekteki gelişimi için önemli bir ön koşul olarak görüyoruz. Ve: Bu finansal güç, çevre ve toplum için angajmanlarımızı mümkün kılıyor. Bu nedenle pazar konumumuzu korumamız ve geliştirmemiz önemli: İsviçre'de ev aletleri sektöründe iddialı olmak ve uluslararası olarak pazar konumumuzu korumak ve yeni pazarlar elde etmek istiyoruz.

Büyük fırsat olarak trend

Sürdürülebilirlik, ticari başarımızın temelidir ve şirket stratejisinin sabit bir parçasıdır. Geleceği planlarken hem ekonomik hem de ekolojik ve toplumsal bağlantıları göz önünde bulundururuz - aksi sürdürülebilir olamazdı zaten. Ayrıca V-ZUG için güncel sürdürülebilirlik trendi büyük bir fırsattır: Çünkü yılar boyunca yüksek bir teknolojik yetkinlik elde ettik ve pazara yakın bir konuma geldik - bu uzmanlık bilgisini bir sonraki neslin lehine kullanabiliriz.

Finansal ve yenilikçi gücün sürdürülebilirlik için kullanılması

Sürdürülebilir bir iş faaliyeti altında, V-ZUG'u toplum ve çevre ile uyum içerisinde uzun vadeli başarısını anlıyoruz. Uyum içinde olmak demek, sürdürülebilir büyümenin kısa vadeli kazançlara tercih edilmesi demektir. Bizim için bir büyüme stratejisi ancak V-ZUG'un finansal ve yenilikçi gücünü ekolojik ve toplumsal angajmanlar için kullanabildiğimiz sürece sağlamdır - ve hem de şirket sınırlarının üstünde.

V-ZUG'un ekonomiye katkısını sürdürülebilirlik raporunda okuyunuz.