Feragatname

www.vzug.com/b2b internet adresine erişim ve kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler geçerlidir.

Online arz içeriği

V-ZUG AG, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve kalitesi hakkında hiçbir yükümlülük taşımaz. Maddi veya manevi nitelikteki tazminat taleplerine dayalı olan, verilen bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması ve hatalı ve eksik bilgilerin kullanılmasından doğan, V-ZUG AG'ye karşı yapılan yükümlülük taleplerinde, V-ZUG AG'nin kanıtlanabilir kasıtlı veya ağır ihmali olmadığı müddetçe münezzehtir.

V-ZUG AG, özellikle www.vzug.com/b2b adresindeki indirilebilen mevcut bilgilerin virüsler, solucanlar, Truva atları ve diğer zararlı bileşenlerden ari olduğunu dair herhangi bir garanti vermemektedir. Bu web sitesinin kullanımı ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilişkili olarak veya bunu müteakip üçüncü kişi ve kullanıcıların uğradığı zararlar için herhangi bir yükümlülükten yasal olarak izin verdiği kapsamda hariç tutulacaktır.

Referanslar ve bağlantılar

V-ZUG AG, sorumluluğu dışında kalan yabancı internet sitelerine (bağlantılar) doğrudan veya dolaylı yönlendirme durumunda, V-ZUG bunların içeriği hakkında bilgi sahibi ise ve yasaya aykırı içerikler söz konusu olduğunda, teknik açıdan bunların kullanımını önleme olanağı mevcut ise, sorumluluk yükümlülüğü sadece bu durum için geçerli olacaktır.

V-ZUG AG burada, bağlantılı sayfalara bağlantı verildiği sırada, hiçbir yasa dışı içerik bulunmadığını beyan eder. Bağlantı verilen/bağlı tarafın içeriği, mevcut ve gelecekteki tasarım üzerinde yazarın hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, V-ZUG AG burada açıkça bağlantının yapılmasından sonra bağlantı verilen/bağlı tarafın içeriğinde yapılan tüm değişiklikler için hiçbir sorumluluk taşımadığını beyan eder. Yasa dışı, hatalı veya eksik içerikler, özellikle bu şekilde sunulan bilgilerin kullanımı veya kullanılmamasından doğan zararlar sadece yönlendirilen sayfanın sunucularına aittir ve bu yayına bağlantı vererek yönlendiren kişiye ait değildir.

Fikri mülkiyet

www.vzug.com/b2b sayfasında okuduğunuz, duyduğunuz her şey telif hakkı kapsamında korunmaktadır ve sadece burada belirtilen kapsamda kullanılabilir. Bu, izin verilen kullanımın dışında telif hakkı ile korunan içeriklerin üzerinde V-ZUG AG veya üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir başka hak devredilemez.

Kamusal ya da ticari amaçlar için içeriklerin tam veya kısmi olarak çoğaltılması, elektronik ya da geleneksel paylaşım şekilleriyle paylaşılması, değiştirilmesi veya kullanımı için V-ZUG AG'nin yazılı izni gerekmektedir. Siteleremize bağlantılar/yönlendirmeler için de gene V-ZUG AG tarafından bir yazılı izin verilmesi gerekir.

Verilerin korunması

V-ZUG AG, kişisel verilerin işlenmesinde İsviçre verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uymayı taahhüt eder. Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır ve sadece belirtilen amaçlar için kullanılacaktır.

İnternet üzerinden iletişim, bilindiği üzere ne güvenli ne de gizlidir, www.vzug.com/b2b sitesinin kullanıcılarından V-ZUG AG'ye e-posta ile veya iletişim formları aracılığıyla gizli bilgi göndermemeleri istenir. V-ZUG AG, bu işlemlerde kendine ulaşan tüm bilgileri gizli olmayan bilgi olarak değerlendirecek ve buna göre hareket edecektir.

Facebook Remarketing / Retargeting

Sayfalarımızda Facebook sosyal ağının, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ABD Remarketing-Tag'ları entegre edilmiştir. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde Remarketing-Tag'ları üzerinden tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook'a, bu vasıtayla IP adresinizle sayfamızı ziyaret ettiğinize dair bilgi gider. Bu nedenle Facebook sayfamıza yaptığınız ziyaretin sizin kullanıcı hesabınıza ait olduğunu bilebilir. Bu şekilde elde edilen bilgileri Facebook Ads gösterimi için kullanabiliyoruz. Sayfa sağlayıcıları olarak aktarılan verilerin içeriği ve bunların kullanımı konusunda Facebook'tan herhangi bir bilgi almadığımızı açıkça belirtmek isteriz. Bununla ilgili diğer bilgileri https://www.facebook.com/about/privacy/ adresindeki Facebook veri gizliliği açıklamasında bulabilirsiniz. Custom Audience aracılığıyla veri kaydedilmesini istemediğiniz takdirde Custom Audience'i buradan kapatabilirsiniz.
 

Bu İnternet sayfalarını kullanarak, kullanıcı bu koşulları kabul ettiğini beyan etmiş olur.