In gesprek met Sandra Forster, CHRO

Sandra Forster is sinds december 2020 Chief Human Resources Officer (CHRO) en lid van de Raad van Bestuur.

"Tegenwoordig zijn onderwerpen zoals bedrijfscultuur, change management, leiderschap en duurzaamheid op elk niveau van een bedrijf voelbaar. Uit heel wat onderzoeken blijkt dat dergelijke initiatieven een onbetwistbaar positieve impact hebben op de bedrijfsresultaten."

Mevrouw Forster, u bent eind 2020 bij V-ZUG begonnen als Chief Human Resources Officer (CHRO). Wat vindt u het leukste aan deze functie?

 V-ZUG is niet alleen een bedrijf met een zeer rijke traditie. Het is ook een sterk merk en dat is voor mij een belangrijke pijler waar heel veel potentie in zit. Ik vind het dan ook bijzonder leuk dat ik hier mijn visie op de toekomst met jullie mag delen, een toekomst waaraan medewerkers graag hun steentje bijdragen en samen aan het succes van ons bedrijf werken. Mijn grootste drijfveer is iets dat iedereen hier deelt: we ontwikkelen producten en diensten met een zeer concreet gevoel van zingeving, zowel voor onszelf als onze klanten, en we zijn gedreven om dat gevoel te combineren met een uitmuntend ontwerp.

Sinds uw komst wordt de HR-afdeling vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Welke kansen en uitdagingen heeft die vertegenwoordiging gecreëerd voor het bedrijf? 

Tegenwoordig zijn onderwerpen zoals bedrijfscultuur, change management, leiderschap en duurzaamheid op elk niveau van een bedrijf voelbaar. Uit heel wat onderzoeken blijkt dat dergelijke initiatieven een onbetwistbaar positieve impact hebben op de bedrijfsresultaten. Ik breng heel wat kennis naar de tafel, maar ook nieuwe inzichten over werknemers en de werkcultuur. Inzichten die de Raad van Bestuur zullen helpen om meer genuanceerdere strategische beslissingen te nemen die rekening houden met het bedrijf als een geheel en de normen. De grote uitdaging daarbij is de rechtstreekse en onrechtstreekse voordelen op een voelbare manier aantonen, onder meer via nuttige indicatoren en vragenlijsten.

Wat is voor u persoonlijk belangrijk in uw functie als directielid? Welke waarden vindt u belangrijk? 

Teamwork, fairness en authenticiteit vind ik heel belangrijk en zijn voor mij cruciaal in een solide bedrijfsstructuur die vertrouwen uitstraalt. Ik probeer mijn gesprekspartners altijd, ongeacht de situatie, met respect en interesse te behandelen. In mijn nieuwe functie vind ik verantwoord handelen ook heel belangrijk. Dat betekent voor mij ook dat ik feedback van anderen apprecieer, daaruit wil leren en mijzelf zo verder wil ontplooien.

Hoe zouden uw beste vrienden u omschrijven? 

Benaderbaar, betrokken en empathisch en zeer resultaatgericht. Ik ben een vrouw die met veel engagement en doelgerichte volharding de drijvende kracht wil zijn achter de thema's die mij nauw aan het hart liggen. Door mijn jarenlange ervaring heb ik geleerd om zwakke punten met humor aan te kaarten en focus ik me veeleer op de sterke kanten van mijn medemens.

Als HR-manager belichaamt u ook een belangrijk deel van onze duurzaamheidsstrategie. De medewerkers zijn immers een van de vier pijlers in de Essentiematrix. Waar streeft u vanuit HR-standpunt naar met betrekking tot een duurzame ontwikkeling van de medewerkers? 

Voor mij is hier het thema levenslang leren cruciaal: hoe kunnen we door levenslang leren ons mannetje staan in deze voortdurend wijzigende wereld? Hoe kunnen we door te blijven leren onze werkomgeving zodanig vormgeven dat leergierigheid, nieuwe werkmethoden en beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling worden gestimuleerd? Dat kan door omstandigheden te creëren waarin de diversiteit in onze onderneming optimaal en wederzijds benut wordt.

"Teamwork, fairness en authenticiteit vind ik heel belangrijk en zijn voor mij cruciaal in een solide bedrijfsstructuur die vertrouwen uitstraalt."

Biedt ons bedrijf een toekomst voor onze medewerkers?

We zijn op de goede weg. Als we kijken naar welke mogelijkheden de toenemende digitalisering voor onze medewerkers biedt, dan zie ik voor hen zowel nieuwe mogelijkheden alsook uitdagingen. Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat zowel onze managers als werknemers aan boord zijn, maar ook dat we rekening houden met onze dagelijkse activiteiten. We mogen namelijk niet te laat beginnen, of we missen de boot. Om dat te vermijden, hebben we een professioneel HR Business Partner-team samengesteld dat ontwikkelingen op de voet volgt en huidige en toekomstige behoeften in ons bedrijf aanpakt. Ik zie heel wat potentieel in interdisciplinaire en innovatieve strategieën zoals SAFe, een flexibele manier van werken.

En wat met nieuwe talenten? Zijn wij als Zwitserse industriële onderneming een aantrekkelijke werkgever voor de generatie van vandaag en morgen?

De demografische evolutie van de laatste jaren laat er geen twijfel over bestaan: we zullen in de toekomst minder jonge werkkrachten nodig hebben en ons meer moeten focussen op ietwat oudere werknemers op de arbeidsmarkt. Concreet betekent dit voor ons dat we nog meer de focus moeten leggen op de mensen met knowhow in ons bedrijf en hen met een aantrekkelijke werkplek voor lange termijn aan ons trachten te binden. En we moeten daarnaast nog een ander doel voor ogen houden: we moeten een omgeving scheppen waarin wij leerjongeren opleiden en medewerkers bijscholen en tegelijkertijd de waardevolle jarenlang opgebouwde ervaring van onze medewerkers op een duurzame wijze in ons bedrijf verankeren.

22,2% van de werknemers bij V-ZUG zijn vrouwen. Dat is vrij weinig. Hoewel dat aandeel op kaderniveau weliswaar toegenomen is tot 20%, blijven vrouwen toch nog duidelijk ondervertegenwoordigd. Wat zijn de plannen om deze ondervertegenwoordiging op een duurzame wijze weg te werken? 

Voor mij telt er maar één ding en dat is dat wij binnen V-ZUG een bedrijfscultuur moeten scheppen waarin iedereen - vrouwen, mannen, jong en oud ongeacht de culturele achtergrond en nationaliteit - zich goed voelt en zich kan ontplooien. Wij moeten als werkgever een aantrekkelijke partner zijn en talenten aantrekken op basis van competenties en vaardigheden en hen ook blijven opvolgen en stimuleren. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat onze sector, waar vooral technische vaklui werkzaam zijn, minder interesse wekt bij vrouwelijke werknemers. Als onderneming met een sterk merk kunnen wij helpen om de vooroordelen weg te werken door samen met onze vrouwelijke collega's te breken met de maatschappelijke trends en stereotype beelden te ontkrachten.

In V-ZUG werken heel wat mensen met al veel jaren ervaring. Er stroomt 'blauw bloed' door hun aderen, zeggen wij. Is V-ZUG hier een duurzame successtory? 

Er is niets mooier dan te zien hoe ons personeel volledig achter zijn werk en de producten en diensten van het bedrijf staat. Het symboliseert een sterke identificatie en ik denk persoonlijk dat dat een belangrijke drijfveer is voor ons succes in de toekomst. Ik kijk er echt naar uit om hier mijn steentje aan bij te dragen en deze traditie voort te zetten. En dat niet alleen hier in Zwitserland maar ook internationaal. Ons toenemende internationale karakter is tegelijkertijd ook een mooie opsteker voor ons DNA, voor onze roots in Zwitserland. Wanneer wij erin slagen om onze tradities in stand te houden en tegelijkertijd open te staan voor nieuwe dingen, dan zie ik voor onze medewerkers een veelbelovende toekomst.

"Voor mij telt er maar één ding en dat is dat wij binnen V-ZUG een bedrijfscultuur moeten scheppen waarin iedereen - vrouwen, mannen, jong en oud ongeacht de culturele achtergrond en nationaliteit - zich goed voelt en zich kan ontplooien."

Over Sandra Forster 

Sandra Forster heeft rechts- en staatswetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Zürich en heeft een Executive MBA behaald aan de universiteit St. Gallen (HSG) en een Master of Advanced Studies in HR Management en daarnaast ook bijscholingen gevolgd rond coaching, intervisie en waardecreatie. Sinds december 2020 staat ze aan het hoofd van de HR-afdeling bij V-ZUG AG. Haar jarenlange ervaring in verschillende leidinggevende HR-functies en als directielid is een echte meerwaarde voor V-ZUG AG. Zo werkte ze onder andere 6 jaar voor Hilti Zwitserland en voor Rail Gourmet Holding AG als 'Head Human Resources'.