Duurzaamheid. Wij zien het als dé drijvende kracht bij de ontwikkeling van onze producten, de diensten die we leveren, de manier waarop we produceren en bijdragen aan een toekomstgerichte samenleving.

  • Mensen

    Onze toewijding aan onze mensen en onze omgeving staat voorop en daar wordt voortdurend in geïnvesteerd. Het welzijn van medewerkers, klanten en de samenleving als geheel is een drijvende kracht achter de ambitieuze veranderingen die we nastreven.

  • Planeet

    Wij vervaardigen uiterst duurzame apparatuur op een zo efficiënt mogelijke manier. Wij staan voor een circulaire economie en produceren al sinds 2020 CO₂-neutraal. Hierbij verkiezen we om eerst onze doelen te behalen en er dan pas over te praten.

  • Winst

    Ons succes is gebaseerd op kwaliteit, design en duurzaamheid. Deze waarden worden ook weerspiegeld in de projecten die we ondernemen. Ze zijn niet gericht op winstmaximalisatie op korte termijn, maar op het veiligstellen van de toekomst van ons bedrijf voor de komende generaties.

Circulaire economie

Voor ons begint een duurzaam product al bij het ontwerp. Want juist in deze vroege fase kunnen we een grote invloed uitoefenen op de levenslange duurzaamheid ervan. Wij richten ons op factoren zoals de duurzaamheid en repareerbaarheid van onze apparatuur, op een laag energie- en waterverbruik, op materiaalkeuze en op een modulair ontwerp om hergebruik te verbeteren.

Wij blijven verantwoordelijk voor onze producten gedurende hun hele levenscyclus. Bovendien kennen we de waardeketen stroomopwaarts en controleren we regelmatig onze leveranciers, ook op de geselecteerde duurzaamheidscriteria. Wij tonen onze klanten hoe ze hun apparatuur op een zuinige manier kunnen gebruiken en zorgen zelf voor een optimale en milieuvriendelijke verwijdering of recycling.

Ons duurzaamheidsrapport downloaden

In ons uitvoerige jaarverslag vindt u alle informatie over de meetbare aspecten van onze activiteiten.