Duurzaamheid. Wij zien het als dé drijvende kracht bij de ontwikkeling van onze producten, de diensten die we leveren, de manier waarop we produceren en bijdragen aan een toekomstgerichte samenleving.

  • Mensen

    Onze toewijding aan onze mensen en onze omgeving staat voorop en daar wordt voortdurend in geïnvesteerd. Het welzijn van medewerkers, klanten en de samenleving als geheel is een drijvende kracht achter de ambitieuze veranderingen die we nastreven.

  • Planeet

    Wij vervaardigen uiterst duurzame apparatuur op een zo efficiënt mogelijke manier. Wij staan voor een circulaire economie en produceren al sinds 2020 CO₂-neutraal. Hierbij verkiezen we om eerst onze doelen te behalen en er dan pas over te praten.

  • Winst

    Ons succes is gebaseerd op kwaliteit, design en duurzaamheid. Deze waarden worden ook weerspiegeld in de projecten die we ondernemen. Ze zijn niet gericht op winstmaximalisatie op korte termijn, maar op het veiligstellen van de toekomst van ons bedrijf voor de komende generaties.

Circulaire economie

Voor ons begint een duurzaam product al bij het ontwerp. Want juist in deze vroege fase kunnen we een grote invloed uitoefenen op de levenslange duurzaamheid ervan. Wij richten ons op factoren zoals de duurzaamheid en repareerbaarheid van onze apparatuur, op een laag energie- en waterverbruik, op materiaalkeuze en op een modulair ontwerp om hergebruik te verbeteren.

Wij blijven verantwoordelijk voor onze producten gedurende hun hele levenscyclus. Bovendien kennen we de waardeketen stroomopwaarts en controleren we regelmatig onze leveranciers, ook op de geselecteerde duurzaamheidscriteria. Wij tonen onze klanten hoe ze hun apparatuur op een zuinige manier kunnen gebruiken en zorgen zelf voor een optimale en milieuvriendelijke verwijdering of recycling.

Ons duurzaamheidsrapport downloaden

In ons uitvoerige jaarverslag vindt u alle informatie over de meetbare aspecten van onze activiteiten.

Op weg naar een duurzamere toekomst

Voor ons is duurzaamheid niet alleen aandacht voor klimaatbescherming. Het is de kern van onze productontwikkeling, onze diensten en de manier waarop we samenwerken. Ontdek hoe we duurzaamheid in elk aspect van onze onderneming integreren en samen bijdragen aan een betere en bewustere toekomst.

Mobiliteit voor werknemers en het milieu

Het invoeren van een mobiliteitsconcept en smart work-principes voor de werknemers van V-ZUG heeft het gemotoriseerde privévervoer naar en van de V-ZUG-vestiging aanzienlijk doen afnemen. De genomen maatregelen zijn onder andere het opleggen van een mobiliteitsheffing en parkeerkosten, een vermindering van de uren in de vestiging en het bevorderen van een flexibel, milieuvriendelijk gedrag met betrekking tot mobiliteit.
Lees meer

Gebruik boven eigendom: een nieuw model voor een efficiëntere circulaire economie

In de toekomst willen we verantwoordelijk zijn voor het gebruik van onze apparaten gedurende hun hele levensduur. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat de materialen in deze apparaten zo lang mogelijk in omloop blijven en dat we bewust kunnen omgaan met grondstoffen. Na een succesvolle pilotfase hebben we sindsdien 'Product-as-a-Service' als businessmodel gelanceerd.
Meer informatie

Wanneer de cirkel zich sluit

Door het sluiten van de materiaalkringloop en tegelijkertijd de transportkosten en uitstoot te minimaliseren, hebben we een strategie ontwikkeld om de materialen in onze producten opnieuw te gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het grijze gietijzer dat wordt gebruikt in onze wasmachines. We werken samen met partners zoals Georg UTZ AG om nieuwe, duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen die als pilot dienen op weg naar een echte circulaire economie.
Meer informatie

Zephyr Ost: ons baanbrekende nieuwe gebouw

De gebouwen van V-ZUG veranderen. Het nieuwe gebouw "Zephyr Ost" heeft meer productieruimte, kantoren en recreatieruimtes. Het unieke verkoopargument? Op dit moment is "Zephyr Ost" het grootste bouwproject in Zwitserland waarbij uniek, meer klimaatvriendelijk beton wordt gebruikt.
Meer informatie

Foodie Coach voor duurzame consumptie

Het milieu en gezonde voeding zijn twee belangrijke topics waarop we ons richten als het om onze klanten gaat. Daarom hebben we onze V-Kitchen-app uitgebracht. Met een groot aantal smakelijke, duurzame recepten en leuke weetjes helpen we onze gebruikers om bewust om te gaan met wat ze eten en om thuis meer gevarieerde gerechten te bereiden.
Lees meer

CO₂-arm staal in onze leverketen

Wereldwijd gezien zijn wij geen grote speler als het gaat om de inkoop van staal en edelmetalen. Toch geloven we dat ook wij kunnen bijdragen aan het milieuvriendelijker maken van de staalindustrie. Hoe? Door onze partnerships.
Lees meer

De fabriek van de toekomst

De transformatie naar een circulaire economie brengt enorme veranderingen met zich mee. Wat betekent dat specifiek voor ons bedrijf? Ons pilootproject 'circulaire fabriek' toont hoe V-ZUG in de toekomst niet alleen nieuwe huishoudelijke apparatuur zal produceren, maar ook hoe wij reeds geleverde apparaten terugnemen, ze repareren of ze volledig demonteren om ze weer in elkaar te steken.
Lees meer

Onderweg met V-ZUG – aangedreven door elektriciteit

In de herfst van 2023 was het zover: V-ZUG voegde niet alleen vijf extra elektrische wagens aan zijn wagenpark toe, maar ook een eerste elektrische vrachtwagen. Geleidelijk aan het volledige wagenpark elektrificeren met elektrische voertuigen is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Temeer omdat we met ons wagenpark jaarlijks zowat zes miljoen kilometers afleggen. Door elektrisch rijden willen we onze uitstoot tegen 2030 met 80% hebben verminderd.
Lees meer

Het afval van de ene is een grondstof voor de andere

Duurzaamheid is een onderwerp dat in onze hele waardeketen relevant is en verpakking speelt daarin een belangrijke rol. V-ZUG streeft ernaar om zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal in omloop te houden, en dit geldt in het bijzonder voor kartonafval. Samen met het Zwitserse bedrijf Model hebben we hiervoor een innovatieve oplossing gevonden.
Meer informatie