Uitgebreide garantie van V-ZUG. Voor de lange termijn aan uw zijde.

Wij streven ernaar om onze klanten op de meest duurzame manier te ondersteunen, met de beste service. Daarom profiteren onze klanten van een uitgebreide garantie op elke apparaat. Dat is Zwitserse perfectie voor uw huis.

Samen voor een duurzamere toekomst 

Met de nieuwe CO2-webshop biedt V-ZUG klanten de mogelijkheid om deze uitstoot eenvoudig te compenseren en zo een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering. 

Tijdens de productie hechten wij grote waarde aan een hoge kwaliteit, een lange levensduur, precisie en een alomvattende bescherming. Dankzij deze kwaliteiten kunnen onze klanten immers hun individuele ideeën verwezenlijken. Wat onze klanten ook voor ogen hebben, wat zij ook willen creëren en perfectioneren, thuis kunnen ze vertrouwen op V-ZUG, voor de volle 10 jaar.

Algemene Garantie informatie

10 jaar garantie  Op elk nieuw V-ZUG apparaat krijgt u twee jaar wettelijke garantie plus acht jaar commerciële verlengde garantie vanaf de aankoopdatum.

Wat wordt gedekt?  De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten bij normaal huishoudelijk gebruik. Tijdens de garantieperiode worden deze gebreken kosteloos verholpen. Dit omvat de werkuren, voorrijkosten en onderdelen. V-ZUG kan naar eigen goeddunken kiezen voor reparatie of vervanging van het apparaat door een gelijkwaardig product of, in uitzonderlijke gevallen, een gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs. Alle andere vormen van schadevergoeding zijn uitgesloten.

Waar geldt de garantie? De garantie geldt uitsluitend in het land waar het toestel is aangekocht bij een erkende V-ZUG partner, en waar V-ZUG het toestel op de markt (land) heeft gebracht, en onder de voorwaarde dat V-ZUG of een door V-ZUG erkend servicepunt in het desbetreffende land diensten aanbiedt. Als toestellen naar andere landen worden overgebracht, kunnen door technische omstandigheden (bijv. netspanning, frequentie, enz.) of door klimatologische of andere omstandigheden in het desbetreffende land problemen ontstaan. Wij behouden ons daarom het recht voor de garantie af te wijzen bij toestellen die niet voor het desbetreffende land gecertificeerd zijn.

Wat wordt niet gedekt?  De garantie geldt niet voor schade die ontstaat door transport, behandeling, opslag of installatie van het apparaat in strijd met de installatievoorschriften, onjuist of oneigenlijk gebruik, ontoereikend onderhoud (bijv. krassen op esthetische onderdelen zoals deurglas, kookplaatglas en geëmailleerde onderdelen), externe invloeden, gevolgschade en indirecte schade die voortvloeit uit een storing van het apparaat, overmacht en redenen waarop V-ZUG geen invloed heeft.  Bij interventies door servicepunten die niet door V-ZUG zijn erkend of bij gebruik van andere dan originele V-ZUG onderdelen, vervallen de garantieverplichtingen. Bovendien gelden de volgende beperkingen tijdens de verlengde commerciële garantie:

  • Vervanging van slijtageonderdelen zoals lampen, filters, deurdichtingen, zekeringen of dergelijke.

  • Vervanging van esthetische onderdelen zoals deurglas, kookplaatglas, geëmailleerde onderdelen en dergelijke vanwege natuurlijke kleurveranderingen door gebruik.

  • Vervanging van accessoires zoals bakplaten, braadroosters, kerntemperatuursondes en dergelijke.

De contractuele of wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper van het apparaat blijft door deze garantie onverminderd van kracht.

Geldig vanaf 1 mei 2023

Voor meer informatie, contacteer ons of check onze website vzug.com  Registreer uw apparaten nu op vzug.com