Mobiliteit voor werknemers en het milieu

Het invoeren van een mobiliteitsconcept en smart work-principes voor de werknemers van V-ZUG heeft het gemotoriseerde privévervoer naar en van de V-ZUG-vestiging aanzienlijk doen afnemen. De genomen maatregelen zijn onder andere het opleggen van een mobiliteitsheffing en parkeerkosten, een vermindering van de uren in de vestiging en het bevorderen van een flexibel, milieuvriendelijk gedrag met betrekking tot mobiliteit.

Het mobiliteitsconcept werd van kracht in augustus 2020. Het doel was om binnen drie jaar de beschikbare parkeermogelijkheden efficiënter te benutten en te pleiten voor alternatieve vormen van vervoer met een lage emissie. Elders introduceerde V-ZUG in januari 2023 de principes van smart working als directe reactie op de positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de COVID-19-pandemie. Door deze principes kunnen de werknemers flexibeler zijn in waar en wanneer ze werken, waarbij het woon-werkverkeer wordt beperkt.

Parkeerplaatsen verminderen met 26%

In 2020 had de V-ZUG-vestiging 512 parkeerplaatsen voor werknemers. Omdat het gebruik hiervan is afgenomen, wordt dit aantal verlaagd tot 380 plaatsen aan het begin van 2024, wat een vermindering van 26% van de beschikbare parkeerplaatsen betekent. Als we naar het aantal werknemers op de vestiging (op dit moment 1120) en het gemiddelde gebruik van parkeerplaatsen kijken, zien we dat het gemotoriseerde privévervoer van en naar de vestiging van V-ZUG op dit moment 21% bedraagt.

"Als productiebedrijf is het onze verantwoordelijkheid om duurzaam te zijn in al onze commerciële activiteiten. Een deel daarvan betreft het verminderen van het verkeer op onze productielocatie," zegt Peter Grossenbacher, Hoofd Infrastructuur bij V-ZUG. "Onze inspanningen om de beschikbaarheid van parkeerruimte aanzienlijk te verminderen en het feit dat slechts één op de vijf werknemers op dit moment met de auto of de motor naar het werk komt, laten zien hoe gerichte maatregelen een grote invloed kunnen hebben."

"We willen graag het bewustzijn van duurzaamheid bij onze werknemers verhogen," zegt Marcel Niederberger, Hoofd Duurzaamheid bij V-ZUG. "Dat vraagt om initiatieven op alle niveaus van de maatschappij: in de politiek, het bedrijfsleven en bij ons als individuen."

Ons duurzaamheidsrapport downloaden

In ons uitvoerige jaarverslag vindt u alle informatie over de meetbare aspecten van onze activiteiten.