Çevre ve iklim koruması - 2021 sürdürülebilirlik raporu

Çevre ve iklim koruması

V-ZUG olarak, ticari faaliyetlerimiz kaynaklı emisyonları önlemek, azaltmak ve gerektiğinde dengelemek için önlemler alıyoruz. Enerji bakımından verimli sistemlere yatırım yapıyor ve gelecekte neredeyse tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürüyoruz. 

Kaçınma, azaltma ve telafi etme
CO2 bakımından şimdiden nötr olmak için, İskoçya'daki bir ağaçlandırma projesi kapsamında Ripa Gar Vakfı ile beraber hareket ederek doğrudan emisyonlarımızı (Scope 1) tamamen ve dolaylı emisyonlarımızı (Scope 2 ve 3) da kısmen dengeliyoruz. Özellikle, GHG Protokolü kapsamında belirlenen 15 tane Scope 3 emisyon kategorisine daha bütünsel bir bakış elde etmek için 2021'de bir tarama yaptık. Bu temelde, Scope 3 emisyonları için gelecek hedefleri formüle edeceğiz. 2030 yılına kadar Scope 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 

CO2 emisyonları için dahili teşvik vergisi
Gönüllü olarak ödediğimiz CO2 teşvik vergisi ile sürdürülebilir iş kararlarını destekliyoruz. V-ZUG ve Metall Zug Group şirketleri, bir şirket fonuna salınan ton CO2 başına 120 CHF ödüyor. Bu ödemeyle, atık ısı kullanımını genişletmek ya da alternatif tahrikli araçlar için ek maliyetler gibi sürdürülebilir projeleri ve önlemleri finanse edebiliyoruz. 

Altyapı yenileme
V-ZUG sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak sürdürülebilir lokasyonlara yatırım yapıyor ve yenilikçi yöntemlerle çevre dostu bir şekilde inşa ediyor. Zug Teknoloji Merkezi ile birlikte, Multi Energy Hub (MEH) ile temel alanımızın geliştirilmesinde yeni kıstaslar belirliyoruz. V-ZUG Kühltechnik AG'nin Sulgen'deki yeni binasının enerji beslemesi de çevre dostu bir yapıya sahiptir.

Yaşam döngüsü değerlendirmesi
2021'de Zug, Arbon ve Changzhou'daki üç üretim fabrikamız için ilk kez bir işletme yaşam döngüsü değerlendirmesi hazırladık. Ekolojik kıtlık yöntemini kullanarak çevresel etki noktalarımızı (UBP) hesapladık. Bu temelden yola çıkarak, önümüzdeki yıllarda enerji ve kaynak verimliliği alanındaki hedefimizi daha hassas bir şekilde takip edebileceğiz. 

Taşımayı elektriklendirme
Taşıma güzergahlarını kısaltmaya ve lojistik süreçleri iyileştirmeye çalışıyoruz. 2030 yılına kadar hizmet filomuzun tamamını elektrikli araçlarla değiştirmeyi hedefliyoruz. V-ZUG, alternatif bir enerji kaynağı olarak hidrojende de büyük bir potansiyel görmektedir. 

Atık geri dönüşümü
Tüm iş proseslerimizde mümkün olduğunca az atık oluşmasına dikkat ediyoruz. Tüm malzemelerin yeniden kullanılmalarına dikkat ediyor ya da profesyonel olarak geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. 
 

Şekil 15: Fabrika başına UBP oranı: Zug, Arbon, Changzhou. 

Hedefler Çevre ve iklimin korunması

Çevre ve iklim koruması konusundaki göstergeler

Binaların ve süreçlerin paralel olarak işletilmesine rağmen CO2 emisyonlarında önemli bir artış yok
2021 yılında gerçekleşen doğrudan ve dolaylı CO2 emisyonlarının miktarı 4.600 tondu. Bu sayı, CO2 emisyonunun geçen yılla neredeyse aynı olduğu anlamına geliyor. 2020'ye kıyasla %2'lik artışın nedeni Zug'da artan doğal gaz tüketimidir (yüzey teknolojisi ve yeni sistemin test çalışması için yeni lokasyon olarak «Zephyr-Hangar» kullanımı; emaye fırınlarının ve binaların paralel kullanımı). Bir yandan Arbon'da üretim devam ederken, enerji verimliliği temel alınarak planlanan Sulgen tesisinde çalışmaların adım adım başlatılması CO2 emisyonu artışını önemli ölçüde etkilemedi.

Zug'daki üretim tesisi için, yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla uzun yıllardır %100 su gücü satın alınmaktadır. Buna uygun olarak, CO2 emisyonları menşe kanıtına göre deklare edilir (Sera Gazı Protokolünün raporlama gerekliliklerine göre piyasaya dayalı). Kullanılan emisyon faktörü, doğrudan (Scope 2) ve dolaylı (Scope 3) emisyonlardan oluşur. Karşılaştırılabilirlik nedenleriyle, GRI endeksi, Cenevre Üniversitesi tarafından kullanılan bir hesaplama yöntemine dayalı olarak kullanılan elektriğin (konum bazlı) emisyonlarını da göstermektedir. Bu yöntem, İsviçre'deki gerçek piyasa verilerini ve Zug tesisindeki toplam saatlik yük profilini içeren bir modele dayanır. Bu karşılaştırma, satın alınan ve şebekeden çekilen elektrik arasında bulunan, birçok kişinin bildiği tutarsızlıkla ilgili tartışmaları destekler.
 

Şek. 16: CO2 emisyonları (ton CO2 cinsinden)

Gerçekleşen büyüme ve değişime rağmen mutlak enerji tüketimi çok az arttı
2021'de V-ZUG'un mutlak enerji tüketimi 117,4 terajoule'dü. Tüketimin dağılımı şu şekildeydi: Araç filomuzun elektrik (%43,3), doğalgaz (%29,7), biyogaz (%0,03), kalorifer yakıtı (%6,5), dizel (%20,5) ve benzin (%0,02) kullanımı. 2020'ye kıyasla enerji tüketimi, özellikle Arbon ve Sulgen'deki paralel çalışmadan dolayı yukarıda belirtilen nedenlerle düşük oranda arttı (+%3,7).
 

Şek. 17: enerji kaynağına göre V-ZUG'da enerji tüketimi (terajoule cinsinden)

Çevre ve iklim koruması hakkında hikayeler

Şeffaf bilançolama
V-ZUG, 2021'de Zug, Arbon ve Changzhou'da ilk kez kurumsal yaşam döngüsü değerlendirmeleri hazırladı. Görevini Operasyonlar Proje Yöneticisi olarak açıklayan Marta Bribian, «Artık çevre üzerinde ne gibi bir etkiye sebep olarak üretim yaptığımızı biliyoruz» diyor. Yeni değerlendirmeler, 2020 başlangıçlı tüketim rakamlarına dayanmaktadır. Ürün yaşam döngüsü değerlendirmeleriyle birlikte, önümüzdeki yıllarda tüm yaşam döngüsü boyunca üretim süreçlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin neden olduğu tüm çevresel etkileri nitelendireceğiz. Çevre Sorumlusu Manuela Schneider-Hirth, «Böylece kaynakları daha verimli kullanmak için bütünsel bir yöntem kullanıyoruz» diyor. 

Yaşam döngüsü değerlendirmesinin en önemli amacı şeffaflıktır. V-ZUG Özel Bileşenler Genel Müdürü Jason Zhou, «Örneğin ambalaj malzemesinin kaynak tüketiminde büyük bir sürpriz yaşadık» diye belirtiyor. Kullanılan malzeme bir sahada paketleme, diğer sahada atık olarak kabul edildiğinden, potansiyel iyileştirmeler iki kat önem arz etmektedir. Kurumsal yaşam döngüsü değerlendirmesi yardımıyla, gerçeklere dayalı olarak enerji, mobilite ve lojistik gibi tüm kategorilerde çevresel önlemlerin etkisini sunabiliriz. Yaşam döngüsü değerlendirmesi için kullanılan yazılım, geleceğe yönelik kararları destekleyecek alternatif malzemelerin kullanımını da hesaplayabilir. V-ZUG Sürdürülebilirlik Yöneticisi Marcel Niederberger, «2021'de bağlayıcı sürdürülebilirlik hedeflerini formüle ettik. İlerleyen yıllarda stratejilerimizi, projelerimizi ve önlemlerimizi ideal olarak operasyonel büyümenin dışında çevresel ayak izini azaltmaya odaklayacağız» şeklinde görüşlerini bildirdi. 
 

Şekil 18: Zug fabrikası (genel merkez) kurumsal yaşam döngüsü değerlendirmesi, 2021 «V-ZUG'a ürün ve kurumsal yaşam döngüsü değerlendirmesi içeren yeni bir alet verebildiğimiz için mutluyuz. V-ZUG'un kazanılan bilgiyi karar verme proseslerine başarıyla dahil edeceğine ve böylece geliştirme ve üretim adımlarını optimize edeceğine inanıyoruz.»

Mischa Zschokke, Kıdemli İş Ortağı, Carbotech AG 
 

Güneşten ve yerden enerji
V-ZUG Kühltechnik AG için 2021 yılı tamamen «ambalaj kutuları» yılıydı. İncelenen yılda, 2020 yılında tamamlanan Sulgen'deki yeni Buran binasına kademeli olarak taşındık. Bir üretim tesisini taşımak, bir evi taşımaktan biraz daha karmaşıktır. V-ZUG Kühltechnik AG Genel Müdürü Andreas Albrecht, konuyla ilgili görüşlerini «Arbon'da bir günde üretimi bitirip Sulgen'de bir günde üretime başlayamayız» diye açıklıyor. Aksine, birkaç ay boyunca paralel bir kapatma ve başlatma dönemi yaşanır.

Peki yeni yerde farklı olan nedir? Sulgen'deki yeni binanın proje yöneticisi Björn Weiss, «Burada sıcaklık düzenlemesine yoğunlaştık» diye açıklıyor. En önemli parça da bir yeraltı suyu kuyusu. Yüksek verimliliğe sahip bir ısı pompası kullanarak, ısıtma gereksinimlerimizin yüzde 95'inden fazlasını CO2'siz bir şekilde karşılayabiliriz. Yalnızca bir gazlı ısıtıcı ile sıfırın altındaki sıcaklıklarda daha uzun soğuk dönemleri köprülememiz gerekiyor. Peki, ya buzdolaplarının etrafı çok ısınırsa ne olacak? Weiss, «Biz iklimlendirme yapmıyor, aksine soğutuyoruz» diye vurguluyor ve devam ediyor: «Yaz aylarında yeraltı suyunu doğrudan kullanıp radyatörlere yönlendiriyoruz». Böylece, sıcak günlerde ilave enerji tüketmeden üretimi ve ofisleri soğutmuş oluyoruz. Çatıda bulunan 537 kWp fotovoltaik sistem ile ısıtma ve aydınlatma için gerekli enerji ihtiyacını ideal koşullarda karşılayabiliyoruz. 

Bununla birlikte, ortalamanın üzerindeki bu parlak binanın içinde de bazı değişiklikler göze çarpıyor. Yalnızca tek bir salonda üretim yaptığımız için malzeme akışımız tamamen lineer doğrultuda. Bunun anlamı, buzdolaplarının salonun bir tarafından diğerine geçmesi ve münferit üretim adımları arasında pratikte hiçbir nakliye güzergahını kapsamaması. Böylece bina içinde forklift trafiği yaşamıyoruz. Sulgen'deki tesis 2022 Mart sonunda tamamen faaliyette. Weiss, «o zaman nihayet binaya hayat verebiliriz» diyor.
 

Büyümeye rağmen daha küçük çevre ayak izi
Zug Teknoloji Merkezindeki Multi Energy Hub (MEH) proje yöneticisi Tobias Frei, «Deniz feneri projesi kelimesini kullanmaktan hoşlanmıyorum» diyor ve devam ediyor: «Ancak bildiğim kadarıyla, İsviçre'de bu ölçüde bütünsel bir enerji çözümüne sahip başka bir saha geliştirme örneği yok.» MEH, 2022 yılından itibaren, şebekedeki çeşitli enerji kaynaklarını akıllı bir şekilde birleştirerek Zug Teknoloji Merkezine ısıtma, soğutma ve yenilenebilir elektrik sağlayacak. MEH, WWZ AG ve Zug AG (Metall Zug Group) Teknoloji Merkezi arasındaki bir ortak girişim tarafından işletilmektedir.

2021 sonbaharında MEH'nin enerji merkezini mevcut ZUGgate depolama binasına tesis ettik. İlerleyen yıllarda, dahili atık ısıdan, proses ve binaların soğutma ve ısıtma gereksinimlerinden ve Circulago göl su şebekesinden gelen enerji akışları iki ısı pompası tarafından yönetilecek. Ayrıca bu pompalar, yeraltı sularında fazla enerji depolayacak. Saha şebekesine bağlandıktan sonra, yeni enerji kaynağı sayesinde, kurumsal büyümeyi çevresel ayak izinden ayırabileceğiz. Bu durum, 2020 ve 2033 için yaşam döngüsü değerlendirmelerinin karşılaştırılmasıyla gösterilmiştir: Büyümeye bağlı enerji tüketimi yüzde 60 oranında artarken, ekolojik ayak izi ise yüzde 27 oranında azalacak.

Bu tahminde, bugünün enerji kaynaklarının çevresel etkilerini MEH'dekilerle matematiksel olarak değiştirdik. Yalın Yönetim ve Stratejik Projeler Koordinatörü Carina Heuberger, «Böylece örneğin geleceğin ısı pompalarının ve günümüzün doğal gazlı ısıtmasının farklı çevresel etkilerini ölçebiliriz» diyor.
 

Şekil 19:  Büyüme nedeniyle artan enerji talebi, çevresel ayak izinden ayrıştırıldı (çevresel etki noktalarında UBP). 

SKH 7, 9, 12, 13 üzerine etki 
İklim değişikliği, çevre kirliliği ve biyolojik çeşitliliğin kaybı, hepimizi etkileyen küresel sorunlardır. Zug Teknoloji Merkezi için, V-ZUG kelimenin tam anlamıyla üretimi alt üst ediyor ve gerekli alan ihtiyacını azaltıyor. Ekolojik bina çözümlerinin dahil edilmesiyle yenilikçi ve sürdürülebilir iş yerleri oluşturuluyor. MEH gibi öncü projelerle güçlü sinyaller ve dürtüler oluşturmak istiyoruz. Sulgen'de olduğu gibi Zug'da da giderek daha fazla yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Aynı zamanda, V-ZUG cihazlarını enerji ve kaynak açısından verimli bir şekilde üretmek için süreçlerimizi ve makinelerimizi optimize ediyoruz. Dahili bir CO2 vergisi, burada hedef odaklı teşvikler sağlıyor. Kalan CO2 emisyonlarını da telafi ediyoruz. Telafi katkıları, V-Forest adlı kendi orman projemizde ağaçlandırmayı destekliyor. Büyüyen orman, CO2'i atmosferden uzaklaştırıyor ve bunu uzun vadede depoluyor. Aynı zamanda ormansızlaşmadan ciddi şekilde etkilenen bir bölgede biyolojik çeşitliliğin yeniden tesis edilmesine ve uzun vadede güçlenmesine yardımcı oluyor.
 

İndirilebilir dosyalar