Gizlilik bildirimi

7 Şubat 2022 tarihli sürüm

Bu Gizlilik Bildirimi, diğer veri koruma politikalarının kapsamında bulunmadığı ölçüde veya koşullara bağlı olarak aşikar olduğu ya da geçerli yasalar tarafından belirtildiği takdirde, kişisel verilerin V ZUG Group şirketleri ve bağlı kuruluşları (toplu olarak V-ZUG) tarafından toplanmasını ve ayrıca işlenmesini açıklamaktadır. "Kişisel veri" terimi, kimliği tespit edilen veya tespit edilebilen bir kişiyle ilgili tüm bilgileri içerir.

Bu Gizlilik Bildiriminin I. bölümünde, genel itibarıyla kişisel verilerin V-ZUG tarafından işlenmesi açıklanmaktadır. II. bölüm, farklı uygulamalara (ör. çevrimiçi mağazalar, haber bülteni vb.) ve V-ZUG uygulamalarının kullanımı ile bağlantılı veri işleme faaliyetine yönelik özel hükümler içermektedir.

I. Genel hükümler

1. Veri sorumlusu, veri koruma görevlisi, temsilci

Her web sitesi (çevrimiçi mağazalar ve özel tekliflere yönelik mini siteler dahil), sosyal medyadaki her etkinlik, multimedya portalları, sohbet robotları ve her V-ZUG uygulamasının (her biri "web sitesi"), kişisel verilerin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GVKY) (veya geçerli veri koruma yasalarına göre benzer hükümlere) uygun şekilde toplanması ile ilgili olarak V-ZUG bünyesinde bir sorumlusu bulunmaktadır. Web sitesinde (yasal bildirim, kullanım koşulları vb. uyarınca) veya bölüm II'de aksi belirtilmedikçe,V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6300 Zug, İsviçredenetleyici makamıdır. V-ZUG'un başka bir iletişim yoluyla (e-posta, mektup, telefon, sesli veya görüntülü konferans vb.) iletişim kurduğu ve söz konusu iletişimin, V-ZUG'un bu Gizlilik Bildirimi dahilinde ya da başka şekilde belirli bir sorumlu atadığı bir faaliyetin kapsamına girmediği durumlarda, veri sorumlusu ilgili V-ZUG iştiraki veya bağlı kuruluşudur. Bir V-ZUG şirketinin veya bağlı kuruluşunun, alıcı şirket ya da bağlı kuruluşun belirli amaçları doğrultusunda başka bir V-ZUG şirketine veya bağlı kuruluşuna kişisel verileri açıklaması gerektiğinde, GVKY Madde 4 (7) uyarınca veri sorumlusu söz konusu şirket ya da bağlı kuruluştur. V-ZUG'un şirketlerinin ve iştiraklerinin kapsamlı bir listesini burada bulabilirsiniz. V-ZUG, GVKY Madde 37 uyarınca bir veri koruma görevlisi atamamıştır. V-ZUG bünyesinde veri koruma ile ilgili her türlü soru, talep veya endişe, aşağıdaki irtibat birimine iletilebilir: [email protected]. Kişisel verileri işleyen bir V-ZUG şirketinin AB veya AEA'da bulunmaması ve verilerin AB ya da AEA'da bulunan veri sahiplerine yönelik mal veya hizmet teklifleriyle bağlantılı olarak işlendiği durumlarda ve AB ya da AEA'da bulunan veri sahiplerinin davranışının gözlemlendiği durumlarda, GVKY Madde 27 uyarınca Birlik dahilinde aşağıdaki temsilci belirlenmiştir: V-ZUG Europe BVBA, Evolis 102, 8530 Harelbeke-Kortrijk, Belçika. Kişisel verileri işleyen bir V-ZUG şirketinin Birleşik Krallık'ta bulunmaması ve verilerin Birleşik Krallık'ta bulunan veri sahiplerine yönelik mal veya hizmet teklifleriyle bağlantılı olarak işlendiği durumların yanı sıra, AB ya da AEA'da bulunan veri sahiplerinin davranışının gözlemlendiği durumlarda, BK GVKY Madde 27 uyarınca Birleşik Krallık dahilinde aşağıdaki temsilci belirlenmiştir: V-ZUG UK Ltd, 1 Pancras Square, Kings Cross, London, N1C 4AG, Birleşik Krallık.

2. Kişisel verilerin işlenmesi

V-ZUG, aşağıda belirtilen kişilerin kişisel verilerini toplar ve işler:

 • V-ZUG'da kayıtlı olan veya olmayan web sitelerinin ziyaretçileri;

 • hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, perakendeciler, satıcılar ve V-ZUG ürünlerinin ve bunların parçalarının sağlayıcılarının irtibat kişileri ve çalışanları;

 • irtibat kişileri ve çalışanları dahil olmak üzere V-ZUG ürün ve hizmetlerinin (isteğe bağlı garanti, onarım ve bakım hizmetleri dahil) müşterileri, alıcıları ve faydalanıcıları veya müşteri adayları;

 • iş ortakları ve bağlı şirketlerin irtibat kişileri ve çalışanları, personel sağlayıcılar ve istihdam ajansları (ayrıca aracılık usulüyle temin edilen çalışanlar/işçiler) ve diğer ticari ve ekonomik ortaklar;

 • V-ZUG Holding AG hissedarları ve diğer hak sahiplerinin yanı sıra ilgili menfaat sahibi taraflar;

 • V-ZUG Holding AG'nin bilgilerini planlama haricinde alanlar ve V-ZUG haber bültenlerini alan kişiler;

 • V-ZUG tarafından düzenlenen yarışmalara, piyasa araştırması kampanyalarına ve görüş anketlerine katılanlar;

 • V-ZUG tarafından düzenlenen kurslara, seminerlere ve diğer eğitimlere katılanlar;

 • V-ZUG dükkanlarında, mağazalarında, iş yerlerinde ve diğer konumlarda sağlanan Wi-Fi hizmetinden faydalanan kullanıcılar;

 • V-ZUG müşteri sadakati programlarını sipariş eden veya bu programlara katılan kişiler ve

 • V-ZUG müşteri sadakati programlarına kayıtlı katılımcılar (iş ortaklığı programı)

(toplu halde "iş ortakları").

İş ortaklarının kişisel verileri genellikle doğrudan web sitesinin kullanımı sırasında, ürün veya hizmetlerin talebi veya kullanımı üzerine, yorumların veya raporların sunulması üzerine, yarışmalara, pazar araştırmalarına veya diğer anketlere katılım üzerine, mağazalarda, satış ofislerinde veya V-ZUG veya V ZUG onaylı perakendecilerin etkinliklerinde veya V-ZUG ile e-posta, telefon, sesli veya görüntülü konferans yoluyla veya başka bir şekilde doğrudan iletişim sırasında toplanır. Bununla birlikte kişisel veriler dolaylı olarak da toplanabilir, yani iş ortağı ticari faaliyetten yararlanan kişiyle uyuşmayan bir ticari faaliyette bulunduğunda veya bir satın alma hizmeti, farklı bir kişiye (örneğin isteğe bağlı garanti, onarım veya servis çalışmaları), üçüncü bir tarafın tavsiyesine dayanarak (örneğin iş ortağının arkadaşları ve tanıdıkları tarafından tavsiye edilmesi) veya üçüncü taraf veri kaynaklarından (örneğin sosyal medya, adres aracıları, ticari bilgi sağlayıcıları vb.) ek bilgilerin alınması veya elde edilmesi yoluyla gönderildiğinde de bu veriler toplanabilir.

V-ZUG tarafından özellikle aşağıdaki kişisel veri kategorileri işlenir:

 • Kişisel veriler ve iletişim bilgileri Adı, soyadı, adres, ikamet yeri, telefon numarası, e-posta adresi, yaş, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, akrabalar, acil durum irtibat kişileri, fotoğraflar, şirket dahilindeki görevine ilişkin bilgiler, bu veri sahibi ile iş ilişkilerine dair bilgiler, ticari işlemler, sorular, teklifler, fiyat teklifleri, sözleşme şartları ve sözleşmelere ilişkin bilgiler, işle ilgili beyanlar veya veri sahibinin diğer ilgi alanları gibi bilgiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir;

 • Teslimat ve satışların yanı sıra sipariş ve satın alımlara ilişkin veriler Ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri ve diğer ödeme bilgileri, fatura ve gönderim adresi, teslim edilen ve satılan ürün ve hizmetlerin yanı sıra sipariş verilen ve satın alınan ürün ve hizmetler, ürün ve hizmetlerle ilgili soru, şikayet ve anlaşmazlıklar, isteğe bağlı garanti talepleri, cayma ve ihtilaf gibi yapılmış sözleşmelerle ilgili soru, şikayet ve anlaşmazlıklar, V-ZUG tarafından kara listeye alınan iş ortaklarıyla ilgili bilgiler vb. dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir;

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlanması ile ilişkili veriler Haber bültenlerinin alınması, haber bülteni almayı tercih etme veya iptal etme, alınan belgeler, etkinlikler ve özel faaliyetlere yönelik davet ve katılımlar (müşteri sadakat programı kapsamında olmadıkları sürece), kişisel tercihler ve ilgi alanları vb. dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir;

 • Web sitesinin kullanımına ilişkin veriler IP adresi ve diğer tanımlayıcı bilgiler (ör. sosyal medya kullanıcı adı, akıllı telefonların veya bilgisayarların MAC adresi, çerezler, web işaretçileri, piksel etiketleri, günlük dosyaları, yerel düzeyde paylaşılan nesneler (Flash çerezler) yahut kişisel verilerin toplandığı diğer teknolojiler), web sitesi ziyaretlerinin tarihi ve saati, ziyaret edilen siteler ve içerikler, yönlendiren web siteleri vb. dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir;

 • Hissedarlara ve hisselerin lehtarlarına ait veriler ve ilgili iletişimler Hisse sayısı, hisse transferleri, hak sahipliği, güvence bedeli hesabı, temettü banka hesabı, tercih edilen iletişim aracı, yazışmalar, yazışma dili ve V-ZUG ile iletişim (iletişim kayıtları dahil) vb. dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir;

 • Bir müşteri programı kapsamında toplanan veriler örneğin üye numarası, erişim kodları (parolalar dahil), tercih edilen dil, hediye sertifika numarası, üyelik tarihi ve süresi, müşteri veya olası bir üçüncü tarafın ödeme bilgileri, hediye alan bir kişiye ilişkin bilgiler, web sitesine yönelik ziyaretlerin sayısı, satın alma geçmişi, alınan ürünler vb. dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir (geleneksel müşteri sadakati programları haricinde, bir iş ortağının kişisel verileriyle kaydolması gereken ve böylelikle V-ZUG ile sözleşme yaptığı tüm web sitesi hesapları, faaliyetler ve etkinlikler, bu politikanın amaçları doğrultusunda müşteri programı sayılacaktır);

(toplu halde "iş ortaklarının verileri").

3. İşleme faaliyetinin amacı ve yasal dayanağı

Geçerli yasalar uyarınca V-ZUG, aşağıdaki amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere iş ortaklarının verilerini işleyebilir:

 • Sunulan ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak, sözleşmelerin sonuçlandırılması (ürün ve hizmetlerin satın alınması ve satılması), sözleşmelerin yapılması (satın alma ve tedarik anlaşmaları ile müşteri programları ve etkinliklerine katılıma ilişkin sözleşmeler) veya diğer iş ilişkileri, V-ZUG Holding Ltd'nin iş ortakları ve hissedarları ya da diğer lehtarları veya müstakbel hissedarları ile ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi (özellikle iş ortakları adına ve iş ortakları ile etkinliklere, faaliyetlere ve kampanyalara davetler ve bunların sahnelenmesi), iletişim, müşteri hizmetleri ve destek (özellikle siparişler ve sorgular), pazarlama, tanıtım ve reklamcılık faaliyetleri (haber bültenleri ve promosyonlar);

 • Kullanıcıların, web sitesi ziyaretçilerinin ve iş ortaklarının katıldıkları diğer faaliyetlerin yönetimi; web sitesinin işletilmesi ve geliştirilmesi (tanımlayıcı bilgiler veya diğer kişisel verileri gerektiren işlevlerin sağlanması dahil) ve diğer BT sistemleri, kimlik doğrulamaları;

 • Kalite kontrol, piyasa araştırmaları, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, istatistiklerin, bütçelerin, kayıtların ve yönetim bilgilerinin oluşturulmasının yanı sıra şirketin, ürün ve hizmet yelpazesinin, faaliyetlerinin yönetilmesi, geliştirilmesi ve proje yönetimi amaçlarıyla iş ortakları, işlemler, faaliyetler ve V-ZUG'un diğer ticari hususlarına yönelik diğer raporlar;

 • iş ortaklarının, çalışanların ve diğer kişilerin korunması ve V-ZUG'a ait olan ve emanet edilen verilerin, sırların ve varlıkların korunması, V-ZUG sistemlerinin ve iş yerlerinin güvenliği;

 • yasal ve düzenleyici gerekliliklerle (özellikle şirketler hukuku ve borsa hukuku ve kuralları, anlık bilgiler vb.) ve V-ZUG'un dahili kurallarıyla uyum, çeşitli haklara başvurma ve bu hakların uygulanması, yasal taleplere karşı savunma, davalar, şikayetler, dolandırıcılık ve kötü amaçlı faaliyetlerle mücadele, yasal soruşturmalarda ve takibatta yer alma ve kamu kurumlarından alınan sorulara yanıt verme;

 • iş birimlerinin, şirketlerin veya bölümlerinin satılması ya da satın alınması ve diğer kurumsal işlemler, bunlarla ilişkili olarak iş ortaklarının verilerinin aktarılması;

 • yasal bir yükümlülüğün işleme faaliyetini gerektirdiği ölçüde ve söz konusu işleme faaliyetinin koşullara göre bariz olması veya toplama anında belirtilmesi kaydıyla diğer amaçlar doğrultusunda;

(toplu olarak "iş ortağı verilerini işleme amacı").

V-ZUG, iş ortağı verilerini, aşağıdaki yasal dayanaklara binaen iş ortağı verilerini işleme amacıyla kullanır:

 • Sözleşmelerin yerine getirilmesi;

 • V-ZUG'un yasal yükümlülükleriyle uyumluluk;

 • İş ortağının onayı (yalnızca işleme faaliyetinin V-ZUG'un belirli bir sorgusuna dayandığı ve iş ortağı tarafından herhangi bir zamanda geri alınabilir olduğu ölçüde, örneğin müşterinin kaydolduğu haber bültenlerinin alınması);

 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere V-ZUG'un meşru menfaatleri

  • Doğrudan sözleşme tarafı olmayan kişilerle de bağlantılı olarak ürün ve hizmetlerin satın alınması ve gönderilmesi (ör. hediye alan kişiler);

  • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

  • Verimli ve etkili müşteri desteği, irtibat kişilerinin muhafaza edilmesi ve sözleşmelerin işlenmesi haricinde iş ortaklarıyla gerçekleştirilen diğer iletişimler;

  • Müşteri davranışlarının, etkinliklerinin ve ihtiyaçlarının anlaşılması, piyasa araştırmaları;

  • Mevcut ürün ve hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde iyileştirilmesi ve yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi;

  • İş ortaklarının ve diğer kişilerin verimli ve etkili bir şekilde korunmasının yanı sıra, V-ZUG'a ait veya emanet edilen verilerin, sırların ve varlıkların korunması, V-ZUG sistemlerinin ve iş yerlerinin güvenliği;

  • Web sitesinin ve diğer BT sistemlerinin güvenli, verimli ve etkili çalışması ve bunlara yönelik diğer başarılı geliştirmeler dahil olmak üzere iş faaliyetlerinin sürdürülmesi ve güvenli, verimli ve etkili bir şekilde düzenlenmesi;

  • Uygun kurumsal yönetişim ve gelişim;

  • İş kollarının, şirketlerin veya şirketlerin bölümlerinin başarılı bir şekilde satılması, satın alınması ve diğer kurumsal işlemler;

  • Yasal ve düzenleyici gerekliliklerle ve V-ZUG'un şirket içi kurallarıyla uyumluluk;

  • Dolandırıcılığın, kabahatlerin ve suçların önlenmesine ilişkin hususların yanı sıra söz konusu kabahatler ve diğer uygunsuz davranışlarla ilgili soruşturmalar, V-ZUG'a yönelik yasal talepler ve davaların idaresi, yasal takibatın yanı sıra davaların kovuşturulması, icrası ve savunulmasında kamu kurumlarıyla iş birliği yapmak.

Geçerli veri koruma yasaları uyarınca V-ZUG, web sitesini sürdürmek ve geliştirmek (kişisel tanımlayıcılar ve diğer kişisel verileri gerektiren işlevlerin sağlanması dahil) ve web sitesinin kullanımına ilişkin istatistiksel analizin yanı sıra suistimallerle mücadele etmek, yasal soruşturmalar veya takibat doğrultusunda ve kamu kurumlarından gelen taleplere yanıt vermek amacıyla kayıtlı ve kayıtsız web sitesi ziyaretçilerinin verilerini işleyebilir. Ziyaretçilerin verileri, yukarıda iş ortaklarının verileri için ortaya konan ilkelere uygun olarak işlenir.

Tüm işleme faaliyeti amaçları V-ZUG Group'un tamamı için geçerlidir. Başka bir deyişle, sadece ilk etapta verileri toplayan şirket için geçerli değildir. İş ortaklarının kişisel verileri, tüm V-ZUG şirketleri için toplanır.

Kişisel verilerin toplanma amacından başka amaçlarla kullanılması veya işlenmesi, yalnızca geçerli zorunlu hükümlerle uyumlu olarak ya da gerekli olduğunda veri sahibinin onayıyla gerçekleştirilmektedir.

4. Verilerin üçüncü taraflara açıklanması ve yurt dışına veri aktarımı

V-ZUG, geçerli yasalara uygun olarak, iş ortaklarının verilerini V-ZUG adına veri işleme amaçları doğrultusunda veya kendi amaçları doğrultusunda işleyen aşağıdaki kategorilere mensup üçüncü taraflara açıklayabilir:

 • İşleyiciler dahil olmak üzere hizmet sağlayıcılar (V-ZUG dahilinde ve harici olarak hisse kaydı, destek ve hizmetler için);

 • Distribütörler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları;

 • Müşteriler ve V-ZUG ürün ve hizmetlerinin alıcıları;

 • Yerel, ulusal ve yabancı kurumların yanı sıra borsa ve ilgili denetim ve uygulama kuruluşları (SIX Borsa Yönetmeliği AG, İsviçre Finans Piyasası Denetim Kurumu FINMA, emniyet teşkilatları ve mahkemeler);

 • Basın, özel raportörler ve gazeteciler;

 • V-ZUG web siteleri ve sosyal medya kanallarının ziyaretçileri dahil olmak üzere genel kamuoyu;

 • Sektör örgütleri, dernekler, kuruluşlar ve diğer komiteler;

 • Rakipler;

 • V-ZUG iş kollarını, şirketlerini veya diğer bölümlerini satın alanlar ya da bunları satın almakla ilgilenen taraflar;

 • Olası veya fiili yasal takibata dahil olan diğer taraflar;

 • Diğer V-ZUG şirketleri

(toplu olarak "üçüncü taraflar").

V-ZUG, iş ortağı verilerini V-ZUG Group dahilinde, üçüncü taraflarla ve her ülkede açıklayabilir; V-ZUG'un şirketler, bağlı kuruluşlar, sergi ve diğer satış tesisleri ve temsilciler veya distribütörlerle temsil edildiği tüm ülkelerin yanı sıra V-ZUG'un hizmet sağlayıcılarının verileri işledikleri ülkeler buna dahildir. Verilerin yeterli korumanın garanti edilmediği ülkelere açıklanması durumunda V-ZUG, teknik ve organizasyonel tedbirlerle ve uluslararası bir anlaşma temelinde yeterli sözleşme garantilerini uygulayarak önceden Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu Yetkilisine (FDPIC) bildirilen bir işleyici ile V-ZUG arasındaki bir sözleşmeye veri koruma maddelerini dahil ederek; mevcut durumda geçerli AB standart sözleşme maddelerini dahil ederek; FDPIC tarafından önceden onaylanan, yayınlanan veya kabul edilen standart sözleşme maddelerini dahil ederek; FDPIC ya da yeterli koruma sağlayan bir devletin başka bir yetkili denetim kurumu tarafından önceden onaylanan bağlayıcı şirket içi veri koruma kurallarını dahil ederek veya geçerli veri koruma yasaları kapsamında uygun olan diğer garantileri dahil ederek verilerin yeterli ölçüde korunmasını sağlar. Bu tür zorunlu garantilerin mevcut olmadığı durumlarda V-ZUG; onay istisnasına, sözleşmenin ifasına, yasal taleplerin tespit edilmesine, tatbik edilmesine veya uygulanmasına, başat kamu yararına, iş ortağı tarafından yayınlanan verilere ya da söz konusu kişilerin bütünlüğünün korunması gerekliliğine ilişkin dayanaklara itimat eder. İş ortağı, zorunlu sözleşme garantilerinin bir nüshasını edinebilir veya bu nüshaları nereden edinebileceği konusunda Bölüm I, parag. 1'deki sözleşme hususuna danışması önerilebilir V-ZUG, veri koruma veya gizlilik nedenleriyle bu nüshaları düzenleme hakkını saklı tutar.

5. Verilerin saklanması

V-ZUG, bir kural olarak, sözleşme ilişkisi sürdüğü sürece ve duruma bağlı olarak daha uzun kanuni saklama yükümlülüğü geçerli olmadığı sürece sözleşme ilişkisinin sonlandırılmasından itibaren on yıl boyunca iş ortaklarının sözleşme ile ilgili verilerini saklar. Bu, kanıtlama nedenleriyle veya yürürlükteki yasalar uyarınca bir istisnanın sabit olduğu başka bir geçerli nedenle yahut verilerin daha önce silinmesinin gerekli olduğu durumlarda (verilerin artık gerekli olmaması ya da V-ZUG'un ilgili verileri silmekle mükellef olması nedeniyle) gereklidir. Bir kural olarak iş ortaklarının verilerini içeren operasyonel veriler (ör. protokoller, günlükler) için daha kısa saklama süreleri geçerlidir.

İletişimler dahil olmak üzere işletme kayıtları, V-ZUG'un bunlar üzerinde menfaati bulunduğu sürece (hak talepleri karşısında kanıtlama, belirli yasal gereklilikler veya diğer gerekliliklerle uyumluluğun belgelenmesine yönelik nedenlere ilişkin menfaat ya da kişisel olmayan analiz gerçekleştirmeye ilişkin menfaat) veya saklamakla mükellef olduğu sürece (sözleşme, yasalar ya da diğer hükümler vesilesiyle) saklanır. Anonimleştirme veya yarı anonimleştirme ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerden sapmalar saklıdır.

6. Çerezler, Google Analytics ve sosyal medya eklentileri

V-ZUG, web sitesinde çerezleri kullanır. Çerezler, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına bir kimliğin atandığı yaygın bir teknik olup kullanıcı bunları kaydeder ve talep üzerine gösterilir. Diğer taraftan, V-ZUG, kullanıcı web sitesini kapattığında silinen ve kullanıcı web sitesinde gezindiği sürece sunucunun kullanıcı ile sabit bir bağlantı kurmasına olanak sağlayan (örneğin, alışveriş sepeti içeriğinin kaybolmaması için) oturum çerezlerini kullanır. Diğer taraftan, yalnızca web sitesine göre tanımlanan bir sürenin sonunda (ör. son ziyaretten iki yıl sonra) silinen kalıcı çerezleri de kullanabilir. Kalıcı çerezler, belirli ayarların (ör. dil) birkaç oturum boyunca kaydedilmesine veya otomatik oturum açma işlemine olanak tanır. Web sitesinin doğru çalışması için mutlaka gerekli olmayan tanımlama bilgilerinin işlenmesi, yalnızca geçerli zorunlu hükümlere uygun olarak veya gerekli olduğunda veri sahibinin onayıyla gerçekleştirilir (bkz. Bölüm I, para. 8). Kullanıcı, çerezlerin uygulamasını kendi tarayıcısında engelleyebilir veya silebilir. Ancak bu işlemler web sitesinin kullanımına zarar verir.

V-ZUG'un web sitesine bir üçüncü taraf reklamı (ör. banner'lar) yerleştirmesi veya kendi reklamını bir üçüncü tarafın web sitesine yerleştirmek istemesi durumunda, söz konusu reklamların kullanımında uzman şirketlerin tanımlama bilgileri kullanılabilir. V-ZUG, kişisel bilgileri bu şirketlere açıklamaz; web sitesinin kullanıcılarına yalnızca kullanıcıları tanımak amacıyla kalıcı bir çerez yerleştirirler ve bu işlemi sadece V-ZUG'un menfaati doğrultusunda yaparlar. Bu, V-ZUG'un harici web sitelerde söz konusu kişilere yönelik hedefli reklamlar yerleştirmesine olanak tanır. V-ZUG, kişisel verileri harici web sitelerini işletenlere açıklamaz.

V-ZUG, web sitesinde PIWIK (https://piwik.org), Google Analytics veya benzeri hizmetleri kullanabilir. Bu uygulamalar, V-ZUG'un web sitesinin kullanımını ölçmesine ve analiz etmesine olanak tanıyan üçüncü taraf hizmetlerdir. Bu hizmetlerin sağlayıcıları, dünyanın herhangi bir ülkesinde bulunabilir (Google Inc. tarafından işletilen Google Analytics söz konusu olduğunda bu ülke ABD'dir, www.google.com). Hizmet sağlayıcı, bu uygulamalar için kalıcı çerezler kullanır. V-ZUG, hiçbir kişisel bilgiyi hizmet sağlayıcıya açıklamaz (hizmet sağlayıcı hiçbir IP adresini de kaydetmez). Ancak hizmet sağlayıcı, web sitesinin kullanıcı tarafından kullanımını izleyebilir ve bu verileri, kullanıcının ziyaret ettiği ve aynı kullanıcı tarafından izlenen web sitelerindeki verilerle birleştirerek bu bulguları kendi menfaati doğrultusunda kullanabilir (ör. reklamların kontrolü). Kullanıcı, hizmet sağlayıcıya bizzat kayıt yaptırmışsa hizmet sağlayıcı kullanıcının kimliğini belirleyebilir. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesi hizmet sağlayıcının sorumluluğunda olup veriler, hizmet sağlayıcının veri koruma politikalarına göre işlenir. Hizmet sağlayıcı, web sitesinin kullanımına ilişkin verileri V-ZUG'a sağlayacaktır.

V-ZUG, kendi ürünlerinin ve hizmetlerinin reklamını yapmak için web sitelerine Google Remarketing fonksiyonunu entegre edebilir ve kullanabilir. Bu fonksiyon, Google reklam ağı kapsamında, V-ZUG'un ilgi alanlarına dayalı reklamlarını web sitesi ziyaretçilerine göstermek için kullanılır. Bu amaçla, hizmet sağlayıcı tarafından ayarlanan tanımlama bilgileri kullanılır. Tüm veriler anonim olarak toplandığından, belirli kişiler hakkında hiçbir sonuç çıkarılamaz. V-ZUG web sitelerinin varsayılan ayarlarında yeniden pazarlama etiketleri devre dışı bırakılmıştır. V-ZUG web sitelerindeki bir ziyaretçi Google'a yeniden yönlendirildiğinde, Google'ın veri koruma düzenlemeleri geçerli olur. Şu adresi ziyaret ederek Google'ın yeniden pazarlama özelliğinin ayarları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads.

V-ZUG, Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ABD) kaynaklı yeniden pazarlama etiketlerini de web sitelerine dahil edebilir veya web sitelerinde kullanabilir. V-ZUG web sitelerinin varsayılan ayarları, yerleşik yeniden pazarlama etiketleri devre dışı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Yeniden pazarlama etiketleri seçilip devre dışı bırakıldığında, ziyaretçinin tarayıcısı ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bağlantı kurulur. Facebook, ziyaretçinin IP adresini ve dolayısıyla, ziyaretçinin ilgili V-ZUG web sitesini ziyaret ettiği bilgisini alır. Bu, Facebook'un, V-ZUG web sitesi ziyaretçisini, V-ZUG web sitesi ziyaretçisinin olası Facebook kullanıcı hesabına atamasına olanak tanır. V-ZUG bu bilgileri Facebook Reklamlarını göstermek amacıyla kullanabilir. V-ZUG web sitelerindeki bir ziyaretçi Facebook'a yönlendirildiğinde, Facebook'un veri koruma düzenlemeleri geçerli olur. Daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresten Facebook'un Gizlilik Politikasını inceleyin:https://www.facebook.com/about/privacy/. Ayrıca V-ZUG, Facebook, Twitter, Whatsapp, LinkedIn, YouTube, Google+, Google Haritalar, Pinterest, Instagram gibi sosyal medya ağlarının veya iş ortaklarının eklentilerini (ve "add-on" öğelerini) web sitelerinde kullanabilir ya da RSS akışlarını veya diğer web sitelerindeki grafikleri entegre edebilir. Web sitesinin varsayılan ayarlarında eklentiler ve diğer yerleşik üçüncü taraf teknolojileri devre dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla kullanıcı, bunları etkinleştirmeyi tercih edebilir. Kullanıcı bunu tercih ettiğinde, sosyal medya ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları web sitesi ziyareti sırasında kullanıcı ile doğrudan bağlantı kurabilir. Bu, sağlayıcının kullanıcının ziyaretinden haberdar olmasına ve ilgili bilgileri analiz edebilmesine olanak tanır. Müteakiben kişisel verilerin işlenmesi, sağlayıcının sorumluluğunda ve veri koruma politikalarına göre gerçekleştirilecektir. İlgili sosyal medya hizmetlerinin sağlayıcısı hiçbir bilgiyi V-ZUG'a açıklamayacaktır.

7. Promosyonlar

V-ZUG, onaylarına bağlı olarak (söz konusu onay geçerli yasalar kapsamında gerekliyse) ya da veri koruma yasaları kapsamında kabul edilen diğer dayanaklara bağlı olarak, mal veya hizmetler (promosyon, ör. pazarlama iletileri, yarışmalar veya kampanyalar) hakkında bilgi sağlamak amacıyla iş ortaklarının kişisel verilerini kullanabilir. Söz konusu promosyonlar, ilgili geçerli yasalar uyarınca, özellikle V-ZUG'un web sitelerinde, üçüncü taraf web sitelerinde, haber bültenleri üzerinden, e-posta ve gönderiler aracılığıyla (bkz. Bölüm II. para. 4) ve/veya sosyal ağlarda yürütülebilir. Söz konusu promosyonlardan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

8. İş ortaklarının veri sahibi olarak hakları

Etkilenen her kişi, kendisini ilgilendiren verilerin işlenip işlenmediği konusunda V-ZUG'dan bilgi talep edebilir. Ayrıca, kendisiyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi, imha edilmesi veya kısıtlanmasını talep etme hakkının yanı sıra kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Kişisel verilerin işlenmesi onaya dayalı olarak gerçekleştiriliyorsa etkilenen kişi onayını istediği zaman geri çekebilir. AB ve AEA ülkelerinde, etkilenen kişiler, belirli koşullar altında çevrimiçi hizmetlerin kullanılması sırasında oluşturulan verileri, farklı bir kullanıma ve aktarıma olanak sağlayan, yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilir/elektronik bir biçimde edinme hakkına sahiptir. Buna yönelik talep, veri koruma görevlisi veya irtibat birimine gönderilecektir (bkz. Bölüm I para. 1). V-ZUG, geçerli yasalara uygun olarak etkilenen kişinin haklarını kısıtlama ve örneğin, kapsamlı bilgileri açıklamama veya verileri silme hakkını saklı tutar.

V-ZUG'un, belirli bir kişiyle ilgili olarak, etkilenen kişiyi hukuken veya benzer şekilde ciddi ölçüde etkileyebilecek bir otomatik karar alması durumunda, etkilenen kişi geçerli yasalara uygun olarak V-ZUG sorumlusuyla iletişim kurmak suretiyle kararın yeniden değerlendirilmesini talep etme ya da sorumlu kişinin ön değerlendirme gerçekleştirmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, etkilenen kişi belirli otomatik hizmetleri artık kullanamayabilir. Söz konusu kişi bu konu hakkında müteakiben veya ayrı olarak önceden bilgilendirilir.

Etkilenen kişiler, yetkili veri koruma kurumuna şikayette de bulunabilir.

9. Veri koruma politikasındaki değişiklikler

V-ZUG, bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde veya duyuruda bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Web sitesine göre son sürüm geçerli olacaktır. Gizlilik Bildiriminin iş ortaklarıyla yapılan bir anlaşmanın bir parçası olması durumunda V-ZUG, güncelleme konusunda iş ortaklarını e-posta veya uygun olan başka bir şekilde bilgilendirebilir. Yeni Gizlilik Bildirimi, bildirimden itibaren 30 gün içinde bir itiraz yöneltilmediği sürece kabul edilmiş sayılır. İtiraz durumunda V-ZUG, anlaşmayı istisnai olarak ve derhal geçerli olacak şekilde sonlandırma konusunda serbesttir.

II. Özel hükümler

Aşağıdaki hükümler, V-ZUG'un belirli faaliyetlerine ilişkin genel hükümleri destekleyecektir. Herhangi bir tutarsızlık durumunda aşağıdaki hükümler, genel hükümler karşısında geçerli olacaktır.

1. Çevrimiçi mağazalar

V-ZUG çevrimiçi mağazalarında, sipariş veren iş ortaklarının kredibilitesi otomatik olarak değerlendirilir. Bunun amacı, söz konusu ödeme seçeneği sunulduğu sürece, hesaptaki satın alımın bu karara dayalı olarak sunulabilmesidir. Bu durumda kredi derecelendirmesi, harici bir kredi derecelendirme kuruluşundan alınan bilgiler temelinde değerlendirilir. Söz konusu kuruluş, ilgili kişinin kredi puanını V-ZUG'a sağlar. Söz konusu kuruluş, iş ortağının puanını, iş ortağının ödeme, borç ve ödeme aczi geçmişine ve hukuki ehliyetine yönelik olası sınırlamalara ilişkin verilere dayanarak hesaplar. Puanın belirli bir eşiğin altında kalması durumunda faturayla ödeme sunulmaz. Bunu kabul etmeyen iş ortakları, şu irtibat birimiyle irtibata geçebilir: [email protected]. V-ZUG çevrimiçi mağazaları, satın alma anlaşmaları yapıp yapmama konusunda otomatik karar verebilir. Ancak V-ZUG, bu kararı geçerli İsviçre veya Avrupa veri koruma mevzuatındaki anlamıyla münferit otomatik karar saymaz. Bir sözleşmenin otomatik sonuçlandırılmasını istemeyen iş ortakları, V-ZUG ürünlerini ve hizmetlerini V-ZUG ve perakendecileri tarafından işletilen fiziksel mağazalarda satın almayı seçebilirler.

2. Fiziksel mağazalar

Fiziksel mağaza terimi, V-ZUG ürün ve hizmetlerinin gösterildiği, sergilendiği, sunulduğu, pazarlandığı, satıldığı veya söz konusu mal ve hizmetlere yönelik bilgilerin, tavsiye ve yönlendirmelerin bulunduğu sergi stantları, fiziksel dükkanlar, satış noktaları, outlet'ler, alışveriş merkezleri, sürekli tesisler, üretim tesislerini içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir. İş ortaklarının (distribütörler dahil) mağazaları ve satış noktaları da fiziksel mağaza sayılır. V-ZUG, söz konusu fiziksel mağazalara yapılan ziyaretler kapsamında, kişisel verileri doğrudan veya iş ortakları aracılığıyla dolaylı olarak toplayabilir. Kişisel veriler, ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb. içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir.

3. Müşteri hizmetleri

V-ZUG, siparişler, teslimatlar, kurulumlar, aksesuarlar, kalibrasyon, kabul (FAT/SAT), isteğe bağlı garanti talepleri, hizmet ve destek, onarım ve bakım, diğer sorular veya bilgi materyallerinin aktarımından (haber bültenleri, ürün bilgileri, etkinlikler vb.) kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı yükümlülükleri yerine getirmek için kişisel verileri işler. Kişisel veriler, ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb. içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir. İşleme faaliyeti, ürün, müşteri ve kalite kontrol amaçları doğrultusunda gerçekleştirilir.

4. Haber bülteni ve banner reklamları

V-ZUG, ürünleri ve hizmetleri ile bağlantılı olarak, iş ortaklarına haber bültenleri veya diğer ticari iletiler gönderebilir. Geçerli yasalara göre V-ZUG, bunu mevcut iş ortaklarının önceden onayını almadan gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, bu iş ortakları söz konusu gönderilerin devam etmesine istedikleri zaman itiraz edebilirler. Diğer durumlarda V-ZUG, söz konusu iletileri yalnızca iş ortağının önceden talebi üzerine gönderecektir (ör. web sitesi hesabı üzerinden çift kabul yoluyla haber bülteninin kabul edilmesi). Haber bülteni e-posta gönderileri kapsamında V-ZUG, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, ölçüm araçları ve takip pikselleri veya web işaretçileri gibi diğer tanımlayıcıları kullanabilir. V-ZUG, bir e-postanın açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını, hangi bağlantılı içeriğe tıklandığını veya hangi bağlantılı içeriğin indirildiğini ölçer (haber bülteni takibi olarak bilinir). Ancak iş ortağı, kendi e-posta uygulamasında bu uygulamayı engelleyebilir. Şu kişisel veriler işlenir: e-posta adresi, IP adresi. Bu veriler, haber bülteninin etkinliğini belirlemek ve iş ortaklarına daha hedefe yönelik içerikler hazırlamak üzere işlenir.

Ancak ilgili müşteriler ve iş ortakları, ilgili web sitesindeki hesapları veya her gönderide belirtilen bağlantı aracılığıyla, haber bültenleri ya da diğer ticari iletilerin gönderilmesine istedikleri zaman itiraz edebilirler. Bununla birlikte, bir haber bülteninin sonlandırılması, diğer haber bültenlerinin de sonlandırılmasını gerektirmez. Web sitesinde, ziyaret sırasında kişiselleştirilmiş reklamlar yerleştirilmiş olabilir. İş ortağına gösterilen her banner reklamı, ziyaretçi tarafından daha önce ziyaret edilen web sitelerinde sunulan ürünleri içerir. Reklam, V-ZUG tarafından çerezler yoluyla oluşturulur (bkz. Bölüm I para. 6).

5. GuidedCooking uygulaması

GuidedCooking uygulaması (uygulama) ilk seçildiğinde, her kullanıcı V-ZUG'dan hediye olarak Kuhn Rikon'dan Bluetooth ile eşleşen bir HOTPAN® Comfort 2 Litre alma seçeneğine sahiptir; bu seçenek, seri numarası veya ocak başına tek seferlik olup işlem süresi sınırlıdır. Kuhn Rikon web mağazasında kullanılabilecek bir hediye kodu almak için bu amaçla formun doldurulması gerekir. Form doldurulduğunda ve ardından gönderilen e-posta bağlantısındaki ayrıntılar doğrulandığında (çift kabul), karşılık gelen alan doldurulmuş ise aşağıdaki kişisel veriler işlenir: Unvan, adı ve soyadı, adres ve e-posta adresi (zorunlu alan).

Aynı zamanda kullanıcılar, uygun kutuyu çapraz işaretleyerek verilerinin pazarlama amaçları doğrultusunda toplanmasını kabul edip etmediklerini V-ZUG'a bildirme seçeneğine de sahiptir (özellikle haber bültenlerinin gönderilmesi: bkz. Bölüm II para. 4). V-ZUG, verileri yalnızca kullanıcı onayına ilişkin yasal dayanak temelinde işler. Kullanıcılar istedikleri zaman onaylarını geri çekebilirler (bkz. Bölüm II para. 4). Mevcut veri işleme operasyonları bu geri çekme işleminden etkilenmez.

Uygulamanın kullanıcıları gönüllü olarak V-ZUG'a geri bildirim gönderebilir. Geri bildirim gönderirken kullanıcılar, ad ve e-posta adreslerini de gönüllü olarak gönderebilirler (isteğe bağlı alanlar). Bu isteğe bağlı giriş alanları doldurulmadığı takdirde kullanıcının kimliği veya davranışı hakkında hiçbir çıkarımda bulunmak mümkün değildir. Ocağın seri numarası gönderilmez. Aynı prosedür, uygulama çöktüğünde de geçerlidir: Bu durumda V-ZUG bir çökme raporu almakla birlikte, ilgili kişi veya davranışı hakkında herhangi bir çıkarımda bulunamaz.

V-ZUG, Google Inc., ABD firmasının bir ürünü olan Google Firebase aracılığıyla uygulamadaki anonim kullanım verilerini toplar. Google Firebase, uygulamanın kullanıcılar tarafından kullanımının analiz edilmesine izin veren takip teknolojileri kullanır (ör. performans izleme, hata günlükleri veya kullanıcı davranışını izlemek için). Google Firebase'in amacı, uygulama kullanımının analiz edilmesine, düzenli olarak iyileştirilmesine ve dolayısıyla daha ekonomik bir şekilde işletilmesine olanak tanımaktır. Toplanan istatistikler, V-ZUG'un tekliflerini iyileştirmesine ve kullanıcıları için daha cazip olmasına imkan verir. Anonimleştirilmiş veriler, İrlanda veya ABD'de bulunan bir Google sunucusuna aktarılır. Google Firebase hakkında daha fazla bilgi şu adreslerde bulunabilir:https://firebase.google.com/ ve https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

6. V-ZUG-Home uygulaması

V-ZUG Home uygulamasının ("Uygulama") kullanılmasıyla bağlantılı olarak V-ZUG, kullanıcı kayıt işlemi tamamlandığında (çift kabul) aşağıdaki kişisel verileri saklar: Unvan, ad ve soyadı, e-posta adresi ve parola. Uygulamaya yeni bir V-ZUG ev cihazı bağlandığında konum verileri işlenir. Ancak bu işlem yalnızca etkinleştirme sırasında, yalnızca Kullanıcının kimliğini doğrulama kapsamında ve bu amaçla gerçekleşir. Cihaz bağlantısı e-posta ile doğrulanır. Uygulamaya her erişildiğinde ilgili veriler bir günlük dosyasında kaydedilir. Bu, aşağıdaki kişisel verilerin işlenmesini de içerir: Talep eden mobil cihazın IP adresi, V-ZUG cihazının seri numarası, anlık bildirimler kullanılırken akıllı telefonun veya tabletin UID'si. Bu veriler, Uygulamanın mevcut sürümünün kullanımını kolaylaştırmak, sistem güvenliği ve istikrar temin etmek amacıyla ve (toplu ve anonim şekilde) istatistiksel ve analitik amaçlar doğrultusunda işlenir. Bu amaçlar doğrultusunda veriler, münhasıran anonim şekilde olmak kaydıyla üçüncü taraflara iletilebilir. IP adresleri, yalnızca V-ZUG web sitesinin ağ altyapısına yönelik bir saldırı olması durumunda değerlendirilir. Günlük verileri, 3 ay sonra otomatikman ve geri alınamaz şekilde silinir. V-ZUG'un bu verileri işlemesinin yasal dayanağı, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek veya haklı menfaatlerini güvenceye almaktır. V-ZUG Home uygulamasının kullanımıyla bağlantılı olarak, belirli bir bağlı V-ZUG cihazının kullanıcıları, V-ZUG Home uygulaması aracılığıyla aynı V-ZUG cihazını kullanan diğer kullanıcılar tarafından görülebilir ve muhtemelen cihazın kendisini de görülebilir. Bu görünürlük, ad soyadın yanı sıra V-ZUG Home uygulamasından elde edilebilen cihaz kullanım verileri ile sınırlıdır (ör. cihazın şu anda çalışıp çalışmadığı). Ayrıca her kullanıcı, aynı V-ZUG uygulamasının diğer kullanıcılarına yönelik bağlantıyı kaldırma seçeneğine sahiptir. Uygulamanın Kullanıcısı, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi için kullanım ve teşhis verilerinin V-ZUG'a aktarılmasına onay verme seçeneğine sahiptir. Kullanıcı, kullanım ve teşhis verilerinin aktarılmasına onay verirse teknik veriler (ör. sıcaklık, seçilen program ve süresi), cihaz Uygulama üzerinden kullanıldığında cihazın seri numarası ile birlikte aktarılır. Uygulamaya bağlı her bir cihaz için ayrıca onay verilebilir ve onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Uygulamanın kullanıcıları gönüllü olarak V-ZUG'a geri bildirim gönderebilir. Geri bildirim gönderirken Kullanıcı, mesajıyla birlikte unvan, ad, soyad ve e-posta adresini gönüllü olarak belirtebilir. Bu bilgiler sağlanmadığı takdirde ilgili kişinin kimliğini tespit etmek veya Kullanıcının davranışı hakkında herhangi bir sonuç çıkarmak mümkün olmaz. İş ortaklarıyla ilgili diğer ek veriler (ör. posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi vb.) gönüllülük esasına göre sağlanır. Aynı koşullar, söz konusu verilerin işlenmesi için de geçerlidir. Çin Halk Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan kullanıcılar için aşağıdaki hükümler ayrıca geçerlidir: Kişisel bilgilerin ve hassas kişisel bilgilerin sorumlusu, Block 1 & 2, No. 1320 Yu Yuan Road, 200050, Şanghay, Çin adresinde bulunan V-ZUG (Shanghai) Domestic Appliance Co. Ltd'dir. Kişisel veriler, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları dahilindeki sunucularda saklanır. V-ZUG, aşağıdaki hassas kişisel bilgileri işler: Ağ kimliği bilgileri (kişisel bilgilerin tabi olduğu hesap ile parolanın birleşimi) ve kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlandığı takdirde, gıda alerjisine dair bilgiler (geçerli yasalar bu hususta onay gerektiriyorsa geçerli onaya tabi olarak).

Kişisel bilgiler, geçerli yasalar bu hususta onay gerektiriyorsa geçerli onaya tabi olarak yurt dışındaki alıcılara aktarılabilir. Yurt dışındaki alıcı, Industriestrasse 66, 6300 Zug, İsviçre adresinde bulunan V-ZUG Ltd.dir. Aşağıdaki kişisel bilgiler aktarılabilir: Ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kullanıcı tercihleri ve Wi-Fi parolası. Kişisel veriler, yurt dışındaki alıcılara yalnızca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda aktarılabilir: Bağlı cihazların yazılım güncellemeleri, teknik kullanıcı desteği, veri sahiplerinin taleplerinin işlenmesi (kısıtlama veya ret, kopyalama, düzeltme ve ekleme, silme, onayın geri çekilmesi). Kişisel bilgiler ve hassas kişisel bilgiler, aşağıdaki alt işleyicilere (diğer kişisel bilgi işleyicilerine) aktarılabilir: Geçerli yasalar bu hususta onay gerektiriyorsa geçerli onaya tabi olarak, bulut barındırma hizmetlerinin sağlanması amacıyla 2nd Floor, Block F, Phase II, Xuhui Vanke Center, No. 9339 Humin Road, Xuhui District, Şanghay, Çin Halk Cumhuriyeti adresinde bulunan Flyingnets. Aşağıdaki kişisel bilgiler aktarılabilir: Ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kullanıcı tercihleri ve Wi-Fi parolası. Kişisel bilgiler ve hassas kişisel bilgiler, alt işleyiciler tarafından yalnızca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir: Teknik kullanıcı desteği, veri sahiplerinin taleplerinin işlenmesi (kısıtlama veya ret, kopyalama, düzeltme ve ekleme, silme, onayın geri çekilmesi).

7. V-Kitchen uygulaması

Kullanıcı kayıt işlemi V-Kitchen uygulamasında (uygulama) tamamlandıktan sonra V-ZUG, aşağıdaki kişisel verileri saklar: Soyadı, ad, kullanıcı adı, kullanıcı UID, e-posta adresi ve parola (toplu olarak "kullanıcı verileri"). Kayıt, e-posta yoluyla doğrulanır ve kullanıcı hesabının oluşturulmasıyla tamamlanır (çift kabul). Kullanıcı verileri, kullanıcının kimliğinin doğrulanması amacıyla işlenir. Uygulamanın kullanılmasıyla bağlantılı olarak aşağıdaki kişisel veriler de işlenip günlük kayıt dosyaları olarak saklanır: Mobil cihazın IP adresi ve UID'si (akıllı telefon veya tablet). Veriler şu amaçla işlenir:

 • Kullanıcılarla iletişimi mümkün kılmak ve basitleştirmek,

 • Kullanıcıları, kullanım hüküm ve koşullarının içeriğindeki değişiklikler hakkında bilgilendirmek,

 • Tarifler, ürünler, hizmetler ve diğer teklifler hakkında bilgi hazırlamak,

 • Uygulamanın son sürümünün kullanımına olanak tanımak,

 • Uygulamanın son sürümünün kullanımına olanak tanımak,uygulamanın son sürümünün kullanımına olanak tanımak,

 • Sistem güvenliği ve istikrar sağlamanın yanı sıra

 • İstatistik ve analiz amaçları doğrultusunda toplu ve anonim şekilde.

Ayrıca veriler, bu amaçlar doğrultusunda, münhasıran anonim şekilde olmak üzere üçüncü taraflara da iletilebilir. IP adresleri yalnızca V-ZUG sistemlerine saldırı olması durumunda değerlendirilir. Günlük dosyaları, 3 ay sonra otomatikman ve geri alınamaz şekilde silinir. V-ZUG'un bu verileri işlemesinin yasal dayanağı, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya meşru menfaatlerin korunmasıdır.

Kullanıcılar, kişisel kullanıcı hesabı ayarları üzerinden profil resimleri yüklemeyi ve beslenme tercihleri, duyarlılıklar ve alerjiler hakkında bilgi vermeyi tercih edebilirler. Bu bilgiler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya kaldırılabilir. V-ZUG, söz konusu verileri yalnızca onaya ilişkin yasal dayanak temelinde işler.

Kullanıcı, uygulama dahilinde yemekler, hikayeler, arka plan bilgileri, videolar, menü planları ve diğer içerik dahil olmak üzere tarifler gönderebilir, paylaşabilir, işaretleyebilir, beğenebilir, uygunsuz olarak bildirebilir, puanlayabilir ve/veya katkıları yorumlayabilir (toplu olarak "V-Kitchen içeriği"), diğer kullanıcıları ve üçüncü tarafları takip edebilir ya da bu kişileri takip etmeye davet edebilir (toplu olarak "eylemler"). Bir eylem gerçekleştirildiğinde kullanıcının kullanıcı adı ve profil resmi (sağlanmışsa) diğer kullanıcıların görebileceği şekilde gösterilir. Kullanıcı, eylemlerini uygulamadan kaldırarak tüm kullanıcılar için görünmez olmasını sağlayabilir. Aşağıdaki eylemler kaldırılamaz veya geri alınamaz: İçerik paylaşma, bir kullanıcıyı takip etmeye davet etme ya da uygunsuz içeriğin bildirilmesi. Kullanıcı, kişisel ayarları üzerinden anlık bildirimleri de istediği zaman etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir. Kullanıcı, tariflerin içindeki malzemeleri seçerek miktarlarla ilişkilendirebilir ("sanal alışveriş sepeti"). Ardından kullanıcı, sanal alışveriş sepetini bir V-ZUG iş ortağına ("V-Kitchen iş ortağı") iletme seçeneğine sahiptir; burada gerekirse seçimini genişleterek satın alma gerçekleştirebilir. Kullanıcının kişisel verilerinin hiçbiri V-Kitchen iş ortaklarına veya üçüncü taraflara iletilmez. Uygulamanın kapsamı dahilinde V-ZUG, sosyal ağ eklentilerini (ve "add-on" öğelerini) kullanmanın yanı sıra RSS akışlarını, diğer web sitelerinden görselleri veya iş ortaklarının bağlantılarını entegre edebilir. V-ZUG bunları, Bölüm 1, para. 6'da sosyal eklentilerle ilgili olarak belirtilen esaslara göre yapar. Kullanıcının kişisel verilerinin sosyal ağ operatörü, iş ortağı veya V-Kitchen iş ortağı tarafından işlenmesi, söz konusu operatör ya da iş ortağının sorumluluğunda ve bu tarafların veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Kullanıcı uygulamayı istediği zaman kaldırabilir. Uygulamayı kaldırmak, kullanıcının kişisel verilerini otomatikman silmez. Şu adrese bir silme talebi gönderilmelidir: [email protected].

8. Sesli ve görüntülü konferans

Kullanıcıları önceden bilgilendirdikten sonra V-ZUG, kanuni hükümlere ve şirket içi direktiflere uymak suretiyle sesli ve görüntülü konferansları kaydedip saklayabilir. Özellikle aşağıdaki kişisel veriler işlenmekte olup liste münhasır değildir: Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası (telefon çağrıları için) profil resmi (isteğe bağlı). Bu kişisel veriler, teknik bilgi yönetimi, işle ilgili belgelendirme veya iş ortaklarıyla hukuki işlemler bağlamında kanıtların korunması amacıyla işlenir