Yasal bilgilendirme

V-ZUG Ltd Industriestrasse 66 6300 Zug İsviçre Tel. +41 58 767 67 67 E-posta [email protected]

Uygulama kapsamı ve geçerlilik Web sitesinde, münferit web sayfalarında veya diğer bileşenlerle bağlantılı olarak aksi belirtilmedikçe V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6300 Zug, İsviçre, bu web sitesinin işletmecisidir ("İşletmeci"). Aşağıdaki hükümler, V-ZUG Grup web sitesine (www.vzug.com), web sayfalarına ve diğer bileşenlere erişim ve kullanım için geçerlidir. Bu hükümler, işletmeci tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve mevcut sürümde geçerlidir.

Sorumluluk reddi İşletmeci, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksiz olması veya kalitesi konusunda hiçbir garanti vermez. Yürürlükteki yasaların zorunlu hükümlerine tabi olarak, sağlanan bilgilerin kullanımından, kullanılmamasından, gecikmesinden veya mevcut olmamasından ve/veya hatalı ya da eksik bilgilerin kullanımından kaynaklanan maddi veya manevi zararlarla ilgili olarak İşletmeci'ye karşı hiçbir talepte bulunulamaz. Web sitesine ve bileşenlerine erişim ile bunların kullanımı ve iletilen verilerin yedeklenmesi veya arşivlenmesi garanti edilmez. İşletmeci, www.vzug.com adresinde sunulan içeriğin virüs, solucan, truva atı veya diğer kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olduğuna dair hiçbir garanti vermez. Yasaların izin verdiği ölçüde, bu web sitesinin kullanılması sonucunda kullanıcıların veya üçüncü tarafların uğradığı doğrudan, dolaylı ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Referanslar ve bağlantılar V-ZUG Ltd'nin sorumlu olmadığı üçüncü taraf web sitelerine doğrudan ve dolaylı referanslar (bağlantılar) söz konusu olduğunda V-ZUG Ltd, yalnızca söz konusu içeriğin farkında olması ve herhangi bir yasa dışı içeriğin kullanımını engellemesinin teknik olarak mümkün ve makul olması durumunda sorumlu olacaktır. V-ZUG Ltd, bağlantıların oluşturulduğu sırada bağlantılı sitelerde yasa dışı içerik tespit edilemediğini açıkça beyan eder. Yazarın; bağlantı verilen/referans gösterilen sitelerin mevcut ve gelecekteki tasarımı, içeriği veya yazarlığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle V-ZUG Ltd, bağlantı verilen/referans gösterilen sitelerin bağlantının oluşturulmasından sonra değiştirilen tüm içerikleriyle ilişkisini bu belge ile sonlandırır. Yasa dışı, yanlış veya eksik içerikten ve özellikle bu tür bilgilerin kullanılması ya da kullanılmaması nedeniyle oluşan zararlardan kaynaklanan sorumluluk, söz konusu içeriğe bağlantı sağlayan tarafa değil, yalnızca bağlantı verilmiş sitenin sağlayıcısına aittir.

Fikri mülkiyet ve diğer haklar www.vzug.com adresinde okuduğunuz, duyduğunuz veya gördüğünüz her şey telif hakkı ile korunmaktadır ve yalnızca burada tanımlandığı ölçüde kullanılabilir. Bu izin verilen kullanım dışında, telif hakkı ile korunan materyallere ilişkin başka hiçbir hak V-ZUG Ltd veya üçüncü taraflarca devredilmez. İçeriğin tamamen veya kısmen çoğaltılması, elektronik olarak ya da geleneksel yollarla iletilmesi, değiştirilmesi veya kamusal ya da ticari amaçlarla kullanılması V-ZUG Ltd'nin yazılı iznini gerektirir. Sitelerimize ilişkin referanslar/bağlantılar da V-ZUG Ltd şirketinin yazılı iznini gerektirir.

Ürünlerin, hizmetlerin ve tariflerin değerlendirilmesi V-ZUG Ltd; cinsiyetçi, ırkçı ya da kişisel veya diğer yasal hakları ihlal ettiğini düşündüğü yorumları silme hakkını saklı tutar. Yorum ve değerlendirmelerin hariç tutulmasına ilişkin herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Veri gizliliği V-ZUG Ltd, kişisel verileri V-ZUG gizlilik beyanına uygun olarak işler. Bu beyana şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.vzug.com/tr/tr/privacystatement.