Sürdürülebilirlik. Biz ürünlerimizi, sunduğumuz hizmetleri ve üretim yöntemlerimizi daha da geliştirebilmemiz ve geleceğe hazır bir toplumun oluşmasına katkı sağlayabilmemiz için sürdürülebilirliği itici bir güç olarak görüyoruz.

  • İnsanlık

    İnsanımıza ve bölgemize ve evrene güçlü bağlarla bağlıyız ve bu konuda sürekli yatırım yapıyoruz. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve genel olarak toplumumuzun refahı, hayata geçirmek için çalıştığımız iddialı değişimlerin de itici gücünü oluşturuyor.

  • Gezegen

    Verimliliği yüksek cihazları, mümkün olduğunca en verimli şekilde üretiyoruz. Döngüsel ekonominin sınırlarını giderek daraltıyoruz ve 2020 yılından bu yana karbon nötr üretim yapıyoruz, önce başarmayı sonra konuşmayı tercih ediyoruz.

  • Kâr

    Başarımızın temel unsurları kalite, tasarım ve dayanıklılıktır. Bu değerler, yürüttüğümüz projelerde de kendilerini gösterir. Projelerimizde kısa vadeli kâr maksimizasyonunu değil, şirketimizin gelecek nesillere de aktarılabilecek şekilde korunabilmesini amaçlıyoruz.

Döngüsel ekonomi

Kullanım ömürleri süresince ürünlerimizin sorumluluğunu alıyoruz: Bilinçli üretimden, tüketicileri verimli kullanım konusunda bilgilendirmeye, onarım ve geri dönüşüm faaliyetlerine kadar. İdeal olan her alandaki atıkları en aza indirmektir ve asıl amaç, ürünleri mümkün olduğunca az yeni kaynak kullanarak yenileyerek yeniden kullanılır hale getirmektir.

Sürdürülebilirlik raporumuzu indirin

Faaliyetlerimize ilişkin ölçülebilir unsurlar hakkındaki tüm bilgileri hazırladığımız kapsamlı raporda bulabilirsiniz.