Duurzaamheidsverslag 2021

Een inclusieve visie op ons verantwoord ondernemen
Met circa 5,5 miljoen huishoudtoestellen in Zwitserland kunnen we wel stellen dat gemiddeld zowat elk Zwitsers gezin minstens één huishoudtoestel van V-ZUG heeft. Deze cijfers houden ook verplichtingen voor ons in. Daarom zetten wij ons al vele jaren in voor een economisch gezonde toekomst. Gezond voor het milieu maar ook voor onze 22.000 medewerkers en de maatschappij. 

Door circulaire producten en oplossingen te ontwikkelen, dragen wij ons steentje bij tot een maatschappij die fit is voor de toekomst, dat wil zeggen een toekomst waarin een bewustere levensstijl en een gezondere voeding centraal staan. Onze geavanceerde productiemethoden, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en levenscyclusanalysen van onze producten vormen een duidelijk bewijs dat wij inzetten op milieu- en klimaatbescherming.

Consequent volgen wij een investeringsstrategie die geheel inzet op duurzame innovaties en ROI's. De make-over van onze productiesite in Zug (onder leiding van de Technologiecluster Zug), de daarmee gepaard gaande verticale fabriek en de nieuwe koelkastfabriek in Sulgen tonen duidelijk aan dat wij een echte ondernemers- en productiesite in Zwitserland zijn.

Het duurzaamheidsverslag van V-ZUG voor 2021
Dit duurzaamheidsverslag beschrijft belangrijke economische, ecologische en maatschappelijke invloeden van V-ZUG en verklaart hoe wij een duurzame toekomst zien. Het verslag betreft het boekjaar 2021 (van 1 januari tot 31 december). 

De vier hoofdstukken 'Producten en diensten voor de maatschappij van de toekomst', 'Gezonde en toegewijde medewerkers', 'Milieu- en klimaatbescherming' en 'Ondernemerschap voor een duurzame welvaart' zijn de centrale basisbeginselen voor de drie productiesites van de V-ZUG-groep. Daaronder vallen: V-ZUG AG met hoofdkantoor in Zug, V-ZUG Kühltechnik AG met hoofdkantoor in Arbon (vanaf 2022 in Sulgen) alsook de buitenlandse dochtermaatschappij V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd., gelegen ten westen van Shanghai.

Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de GRI-standaarden - optie 'Kern'.  De selectie van de geïllustreerde gegevens, activiteiten en effecten is gebaseerd op de essentiematrix. Dit is een analyse die stoelt op de Sustainable Development Goals (SDG’s) en een reeks interviews die zijn gevoerd van december 2021 tot februari 2022 met interne directieleden en experts.

Wij publiceren dit verslag dit jaar voor de negende keer, omdat wij het belangrijk vinden om continu en systematisch de dialoog met onze doelgroepen en stakeholders aan te gaan. Wij streven ernaar om alle evoluties en uitdagingen transparant, op een analyseerbare wijze en met de nodige bewijsstukken te communiceren.

De tekst van het verslag werd voor de website lichtelijk ingekort. Het volledige verslag kunt u als pdf-bestand downloaden. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot Marcel Niederberger, directeur Duurzaamheid bij V-ZUG: e-mail.
 

Downloads

Documents

Archive