Typeplaatje: Wasautomaat

Adora

Filterklep openen. Het typeplaatje bevindt zich aan de rand van deze opening.

Adorina

Deur van het apparaat openen. Het typeplaatje bevindt zich bovenaan de deur.

Adorina T

Filterklep openen. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van de filterklep.

Unimatic

Klepje van het filter voor vreemde voorwerpen naar onderen openmaken. Het typeplaatje bevindt zich boven het gereedschap voor noodontgrendeling.

Overzicht

Alle ZUG-apparaten zijn met een typeplaatje uitgerust. De daarop opgenomen specificaties zijn een eenduidige identificatie van de uitvoeringsvariant. De specificaties geven inzicht in de elektrische aansluitwaarden en de bestaande keuringen.

Het typeplaatje is daarom zeer nuttig voor aanvragen over allerlei zaken. In principe dient tenminste het productienummer in de gebruiksaanwijzing te worden genoteerd, dan heeft u dat altijd beschikbaar, ook jaren na de aankoop.

Het productienummer kent drie onderdelen

  • «SN» (Voorheen FN) als herkenning
  • een 3 tot 5 cijferig modelnummer (b.v. 864)
  • een oplopend apparaatgetal (b.v. 000621)


Alle informatie over het apparaat, zoals de levering, montage, ingebruikname (garantiekaart), demonstratie, onderhoudscontract of een verholpen storing worden voortdurend vastgelegd en zijn te allen tijde met het FN-nummer opvraagbaar. Voor inlichtingen over en storingen van een apparaat, hebben we daarom in elk geval het productienummer nodig.