Gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
6302 Zug
Phone ++41 (0)58 767 67 67
Fax ++41 (0)58 767 61 67
E-Mail [email protected]

De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de internet-website van www.vzug.com:

Inhoud van het online-aanbod
De V-ZUG AG neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsstelling van V-ZUG AG, met betrekking tot materiële of ideële schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie worden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voorzover niet kan worden bewezen dat V-ZUG AG opzettelijk of nalatig heeft gehandeld.
V-ZUG AG waarborgt in geen geval dat de oproepbare inhoud op V-ZUG AG vrij is van virussen, wormen, Trojanen of andere schadelijke componenten. De aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die de gebruiker of derde als gevolg van het gebruik van deze website lijdt, wordt in het kader van de wettelijke toelaatbaarheid uitgesloten.

Verwijzingen en links

Bij de directe en indirecte verwijzingen naar vreemde internetsites (links), die buiten het verantwoordelijkheidgebied van  V-ZUG AG liggen, zal een verplichting tot verantwoordelijkheid uitsluitend in kracht treden in het geval waarin V-ZUG AG kennis had van de inhoud es het haar technisch mogelijk en billijk was geweest het gebruik van de inhoud, die in strijd is met de wet, te verhinderen.
 V-ZUG AG verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links er geen illegale inhoud op de gekoppelde websites herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gekoppelde websites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert V-ZUG AG zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde pagina's die na de linkzetting veranderd werden. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken zulke aard aangeboden informatie ontstaan, is enkel de aanbieder van de site aansprakelijk, waarnaar verwezen wordt, niet degene die via links op de bepaalde publicatie enkel verwijst.

Geestelijk eigendom

Alles wat u op  www.vzug.com leest, hoort of ziet is auteursrechtelijk beschermd en mag enkel in de hier vastgelegde omvang worden gebruikt. Afgezien van dit toegelaten gebruik worden geen verdere rechten aan auteursrechtelijk beschermde materialen overgedragen - noch door V-ZUG AG, noch door derden.
De volledige of gedeeltelijke reproductie, het elektronisch of conventioneel doorzenden, wijzigen of gebruiken van de inhoud voor openbare of commerciële doeleinden kan enkel plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van V-ZUG AG. Koppelingen/links op onze website dienen ook door V-ZUG AG schriftelijk te worden toegelaten.

Bescherming van persoonlijke gegevens
V-ZUG AG garandeert de Zwitserse bepalingen voor de privacybescherming na te leven bij het bewerken van persoonlijke gegevens. De door de gebruiker doorgezonden persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven en slechts voor het telkens aangegeven doel gebruikt. Omdat de communicatie via internet noch veilig noch vertrouwelijk is, worden de gebruikers van de website www.vzug.com verzocht, geen vertrouwelijke informatie per e-mail of per contactformulier te zenden aan V-ZUG AG. Alle informatie die op deze weg bij V-ZUG AG geraakt, wordt als niet vertrouwelijk aanzien en overeenstemmend behandeld.

Op deze website worden met behulp van technologieën van Piwik (https://piwik.org) en Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google”), gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Derden, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het plaatsen van advertenties op basis van vorige bezoeken van een gebruiker aan deze website. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de website worden opgeslagen. Door de cookies kan de internetbrowser opnieuw worden herkend. Het doel van de cookies is met name de analyse van het gebruik van deze website voor statistische doeleinden en voortdurende verbeteringen. U kunt cookies in uw browser bij de instellingen steeds helemaal of gedeeltelijk deactiveren. Om Google Analytics te deactiveren (opt-out) kan een daarvoor bestemde add-on op de website van Google worden gedownload en op ieder apparaat en iedere browser worden geïnstalleerd (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Indien de cookies worden gedeactiveerd, staan mogelijkerwijs niet alle functies van deze website meer tot uw beschikking. De met etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokken personen niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met de persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Er kan altijd bezwaar worden gemaakt tegen de toekomstige verzameling en opslag van gegevens.

Facebook Remarketing / Retargeting
Op onze website zijn remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Als u onze website bezoekt, wordt via de remarketingtags een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Daardoor kan Facebook dit bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. De daarmee verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor het tonen van Facebook Ads. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben of ontvangen van de inhoud van de verstuurde gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hieromtrent vindt u in de Verklaring van Gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Ingeval u niet wenst dat deze gegevens via Custom Audience worden verzameld, kunt u dit hier deactiveren.

Google remarketing

Deze website gebruikt de Google remarketing-functie om reclame te maken voor producten en diensten van V-ZUG. Het doel van deze functie is bezoekers van de website in het kader van het Google-reclamenetwerk op interesse gebaseerde advertenties van V-ZUG te tonen. De browser van de bezoeker van de website slaat zogeheten „cookies” op: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om de bezoeker te herkennen als hij websites opvraagt die bij het reclamenetwerk van Google horen. Hierbij worden alle gegevens anoniem verkregen, zodat het niet mogelijk is om deze aan concrete personen te koppelen. Indien u de functie remarketing van Google toch niet wilt gebruiken, kunt u deze in principe deactiveren door de desbetreffende instellingen op https://www.google.com/settings/ads toe te passen. 

Verwijzing naar ingebedde inhoud van derden
Het is mogelijk dat er op deze website ingebedde inhoud van derden verschijnt, bijvoorbeeld video's van YouTube, kaartgegevens van Google-Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites. Dit houdt altijd in dat de aanbieders van deze inhoud ("derden") het IP-adres van de bezoeker kunnen zien. Want zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de desbetreffende gebruiker kunnen sturen. Daarom is het IP-adres nodig voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de desbetreffende aanbieders het IP-adres alleen voor de weergave van de inhoud gebruiken. We kunnen er echter niets aan doen indien derden de IP-adressen bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover wij hiervan op de hoogte zijn, informeren wij de gebruikers hierover.

Links naar sociale media
De websites van V-ZUG gebruiken links van verschillende socialemediadiensten. Deze zijn te herkennen aan de begrippen, zoals o.a. “Twitter”, “Facebook”, “WhatsApp”, “LinkedIn”, “Volgen” of “Delen”. Met behulp van de links is het mogelijk om een bericht of een website bij de desbetreffende socialemediadienst te delen of om V-ZUG bij de relevante dienst te volgen. Als een gebruiker een pagina op deze website opent die een dergelijke button bevat, dan maakt zijn of haar browser een directe verbinding met de server van de dienst. De inhoud van de links wordt direct door de socialemediadienst naar de browser van de gebruiker gestuurd. De aanbieder (V-ZUG) heeft daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die de socialemediadienst met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de gebruiker naar beste weten. Dat houdt in dat bij gebruik van de button alleen het IP-adres van de gebruiker bij de URL van de betreffende website wordt doorgegeven, maar dit wordt niet voor andere doelen gebruikt dan de weergave van de button.
Meer informatie hierover is te raadplegen via Twitter op https://twitter.com/privacy
 
Beoordeling van producten en recepten
V-ZUG AG behoudt zich het recht voor om teksten met seksistische, racistische, kwetsende, of anderszins onrechtmatige inhoud te verwijderen. Over de beslissing om teksten of beoordelingen te verwijderen kan niet worden gecommuniceerd.