Умови використання

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
CH - 6302 Zug
Тел. +41 58 767 67 67
Ел. пошта [email protected]

Для доступу до Інтернет-сайту www.vzug.com та його використання діють такі положення:

Зміст Інтернет-платформи
Компанія V-ZUG AG не гарантує актуальності, правильності, повноти та якості наданої інформації. Претензії до компанії V-ZUG AG у зв'язку з матеріальною чи моральною шкодою, що виникла внаслідок використання або невикористання викладеної інформації або використання помилкової чи неповної інформації, виключаються в разі відсутності доказів умисних порушень або грубої недбалості з боку компанії V-ZUG AG.
Зокрема, компанія V-ZUG AG не може гарантувати відсутності в контенті сайту www.vzug.com вірусів, «черв'яків», «троянів» або іншого шкідливого ПЗ. Відповідальність за прямі, непрямі або відстрочені збитки, нанесені користувачам чи третім особам внаслідок використання даного Інтернет-сайту, виключається в межах, дозволених законом.

Переадресація та посилання
У разі прямих чи непрямих переадресацій на сторонні Інтернет-сайти (посилання), що не належать до сфери відповідальності компанії V-ZUG AG, зобов'язання щодо відповідальності набирає чинності лише в разі, якщо компанія V-ZUG AG знала про зміст таких посилань і мала технічні можливості й підстави перешкодити використанню неправомірного контенту.
Цим компанія V-ZUG AG однозначно заявляє, що на момент створення посилань ніякого неправомірного контенту на сайтах, куди здійснюється переадресація, виявлено не було. На поточні та майбутні оформлення, зміст та авторство сайтів, на які здійснюється перехід за посиланнями, автор не має жодного впливу. Отже, цим компанія V-ZUG AG у чіткій формі огороджує себе від будь-якого контенту та будь-яких сайтів, на які здійснюється перехід за посиланнями і які було змінено після створення таких посилань. Відповідальність за неправомірний чи помилковий зміст, зокрема за шкоду, спричинену використанням або невикористанням поданої таким чином інформації, несе виключно власник сайту, на який було здійснено перехід за посиланням, а не особа, що лише посилається на відповідну публікацію шляхом переадресації на неї.

Інтелектуальна власність
Усю інформацію, яку ви читаєте, чуєте або бачите на сайті www.vzug.com, захищено авторським правом та може бути використано лише у встановлених тут межах. За виключенням допустимих способів використання, передаванню не підлягають жодні інші права на матеріали, захищені авторським правом, — ні компанією V-ZUG AG, ні третіми особами.
Повне або часткове відтворення, передача електронним або традиційним шляхом, модифікація або використання контенту з публічною чи комерційною метою можливі лише з письмового дозволу компанії V-ZUG AG. Переадресація/створення посилань на наші сайти також дозволяються лише за письмової згоди компанії V-ZUG AG.

Захист даних
Компанія V-ZUG AG обробляє персональні дані, дотримуючись Політики конфіденційності V-ZUG, яку можна знайти на: https://www.vzug.com/ua/uk/privacystatement.

Оцінка продукції та рецептів
Компанія V-ZUG AG залишає за собою право видаляти публікації сексистського, расистського, образливого або іншого неправомірного змісту. Кореспонденція щодо видалення публікацій та оціночних відгуків не ведеться.