Onze planeet: sinds 2020 een klimaatneutrale productie

Sinds 2020 maken wij op CO2-neutrale wijze toestellen van Zwitserse makelij

Met onze ondernemingsactiviteiten kunnen wij niet voorkomen dat wij toch nog broeikasgassen uitstoten. Vooral het energieverbruik van de productieprocessen, de verwarming en de logistiek zijn de grote boosdoeners. V-ZUG doet er daarom alles aan om de uitstoot te voorkomen, te verminderen en anders deze te compenseren. Onze stroom is voor het grootste deel afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Wij investeren volop in intelligente energie-efficiënte installaties, optimaliseren onze transportstromen en willen in de toekomst zowat al onze energie uit hernieuwbare energiebronnen halen.

Door middel van een vrijwillige, interne CO2-taks financieren wij daarnaast ook duurzame ondernemingsbeslissingen. Deze taks hebben wij in 2018 ingevoerd in samenwerking met de Metall Zug Groep. De bedrijven uit de groep storten CHF 120 per uitgestoten ton CO2 in een fonds, waarmee duurzame projecten en acties van V-ZUG worden gefinancierd. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: een project rond een breder gebruik van restwarmte, investeringen in fotovoltaïsche installaties of de overstap naar elektrische mobiliteit in de toekomst. 

Geheel emissievrij is V-ZUG vandaag de dag nog altijd niet, maar wij trachten voortdurend onze emissies verder te verminderen en compenseren wat wij toch nog uitstoten. Voor het klimaat speelt het, in tegenstelling tot luchtverontreiniging, geen rol waar de broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen en waar ze worden verminderd. Belangrijk is dat de wereldwijde emissies in hun totaliteit afnemen. 

CO2-neutraal dankzij ons V-Forest

Om vandaag de dag al klimaatneutraal te zijn, compenseren wij sinds 2020 onze directe emissies voor de volle honderd procent en onze indirecte emissies gedeeltelijk door middel van ons eigen bos: het V-Forest.  Wij hebben voor dit project gekozen omdat bebossing vandaag de dag een van de meest efficiënte methodes is om de CO2 uit de atmosfeer te halen en voor lange termijn op te slaan. Om zeker te zijn dat de compensatiebijdragen goed terechtkomen, zijn wij een partnership voor lange termijn aangegaan met de Ripa Gar Stiftung. 

Het V-Forest is gelegen op het Schotse Glen Lochay in het graafschap Perthshire. De Ripa Gar Stiftung heeft hier onder toezicht van het UK Woodland Carbon Code (WCC) al 800.000 bomen geplant op een oppervlak van circa 700 voetbalvelden. De WCC is de Britse norm voor bebossingsprojecten om klimaatverandering tegen te gaan. Door middel van de WCC wordt een onafhankelijke controle en validatie van de hoeveelheid CO2 gegarandeerd die door de duurzame aanplanting in bossen wordt gebonden. Onze bijdragen helpen om de gemengde bossen op de hooglanden (42 % berk, 21 % pijnbomen, 16 % eik en andere lokale gewassen) verder uit te breiden. Voor de komende 100 jaar zal het reeds aangeplante bos circa 210.000 ton CO2 opslaan. Naast de opslag van CO2 heeft het project nog andere positieve neveneffecten zoals een verhoogde biodiversiteit, een verbeterde waterkwaliteit, herstelling van het moeraslandschap en het vermindert ook het aantal overstromingen. Inheemse fauna en flora kunnen hier welig tieren en het ecosysteem van de natuur kan weer in balans komen.

Een vergelijkbaar project van dezelfde omvang in Zwitserland op touw zetten, is zo goed als onmogelijk. Maar naast het vereiste oppervlak zijn er nog andere redenen waarom wij voor Schotland hebben gekozen. Het Schotse hoogland heeft zeer gunstige klimatologische omstandigheden (ook bij stijgende temperaturen), goede instellingen en de juiste knowhow. Voordat de CO2-certificaten van het V-Forest direct kunnen worden gebruikt voor de compensatiedoeleinden, gaat er nog wel wat tijd overheen.  De bomen moeten namelijk eerst nog verder groeien om die hoeveelheid CO2 aan zich te kunnen binden. In deze overgangsfase financiert de Ripa Gar Stiftung een extra bebossingsproject in India om zo per uitgestoten tot CO2 eenzelfde hoeveelheid CO2 op te slaan. Het project is gecertificeerd volgens de UN Framework Convention on Climate Change en is opgenomen in het UN Carbon Offset Plattform. De te bereiken hoeveelheid op te slagen CO2 werd al verwezenlijkt. Met dit engagement compenseren wij onze uitstoot feitelijk zowat in tweevoud.

Welke emissies compenseren wij?

Wij compenseren de directe emissies van het brandstofverbruik van onze voertuigen en van de verwarmingsinstallaties op aardgas en aardolie in de gebouwen waarin wij werken -  precies wat wordt beoogd met de zogenaamde scope 1 volgens het Greenhouse Gas Protocol. Maar ook indirecte emissies, die ontstaan door de stroomopwekking, worden gecompenseerd (scope 2) en ook de door onze zakenreizen veroorzaakte emissies (scope 3).  Dit is met terugwerkende kracht al gedeeltelijk het geval in Zug sinds 2018 en in Arbon sinds 2019. De productiesite voor de bouwgroepen in Changzhou is sinds 2020 CO2-neutraal. Op die manier zorgden wij er in 2020 voor dat alle toestellen van V-ZUG met het 'Swiss Made'-label voor het eerst CO2-neutraal werden geproduceerd. Een gedetailleerde lijst van onze CO2-emissies is terug te vinden in het duurzaamheidsverslag.

Intern onderzoeken wij ook steeds of en hoe we toekomstige bijkomende indirecte emissies (scope 3) kunnen voorkomen, beperken of compenseren. Het betreft hier dan bijvoorbeeld de emissies die veroorzaakt worden door het gebruik van onze toestellen. Zo vragen wij aan onze klanten om ook een steentje bij te dragen aan het project V-Forest en zo op een actieve manier te helpen het klimaat te beschermen.