We kunnen op twee manieren een duurzaam verschil maken: door onze apparaten zo energie-efficiënt mogelijk te maken, en door ze zo energie-efficiënt mogelijk te produceren.

V-ZUG onderneemt actie om de CO2-emissies uit onze ondernemingsactiviteiten zoveel mogelijk te voorkomen, te verminderen en waar nodig te compenseren. Zo is er bijvoorbeeld onze interne CO2-taks, waarbij voor elke ton CO2 120 CHF wordt gestort in een fonds dat acties voor uitstootvermindering stimuleert en financiert. Dankzij dergelijke initiatieven is onze productie sinds 2020 CO₂-neutraal (scope 1 en 2 volgens het Greenhouse Gas Protocol).

Om vandaag de dag al klimaatneutraal te zijn, compenseren wij sinds 2020 onze directe emissies voor de volle honderd procent en onze indirecte emissies gedeeltelijk door middel van ons eigen bos: het V-Forest.

We maken op CO2-neutrale wijze apparaten van Zwitserse makelij, maar willen nog beter doen. We produceren en gebruiken voldoende hernieuwbare energie om het grootste deel van ons verbruik te dekken en schalen dat elk jaar op. Zo evolueren we naar 100% hernieuwbare energie. Onze CO2-emissies compenseren we via ons herbebossingsproject (V-Forest) in Schotland in samenwerking met de Ripa Gar Foundation. Ook klanten kunnen hun steentje bijdragen aan het project om hun gebruiksemissies te compenseren. Maar het kan altijd beter. De dringendste ingreep is de CO2 die we nog niet hebben uitgestoten proberen te voorkomen. We willen tegen 2030 de resterende emissies met 80% verminderen (basisjaar 2020, langetermijndoel -100%).

Samen voor een duurzamere toekomst 

Met de nieuwe CO2-webshop biedt V-ZUG klanten de mogelijkheid om deze uitstoot eenvoudig te compenseren en zo een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering.