Стратегія сталого розвитку та управління – Звіт про сталий розвиток 2021

Вступ до теми «Стратегія сталого розвитку та управління»

Для нас сталий розвиток – це набагато більше, ніж наш вплив на довкілля: ми хочемо зробити свій внесок у створення суспільства майбутнього і розуміємо сталий розвиток як одну цільну концепцію, що охоплює весь наш ланцюг створення вартості – суспільство, екологію та підприємство.

Ключові питання та стратегічні завдання на період до 2030 року 
Оскільки останній аналіз ключових питань сталого розвитку проводився кілька років тому, а у зв'язку з випуском акцій у 2020 року відбулася переорієнтація нашої компанії, у звітному році ми вирішили зосередити увагу на питаннях сталого розвитку. У 2021 році ми поставили собі конкретні цілі, що ґрунтуються на фактах, на період до 2030 року і представили їх у перспективному плані до 2025 року. У процесі підготовки суттєвості ми проконсультувалися з 68 представниками зацікавлених осіб компанії V-ZUG. 

Матриця істотності

На підставі нової матриці суттєвості було виділено чотири аспекти, які ми потім об'єднали у стратегічні завдання, що визначають напрямок розвитку компанії:

  • Продукція та послуги для суспільства майбутнього 
  • Здоров'я та вмотивованість працівників
  • Охорона довкілля та клімату 
  • Підприємництво для сталого матеріального добробуту 

Стратегічне завдання «Продукція та послуги для суспільства майбутнього» стало для нас ще більш актуальним. Поряд із темою «Екологічний дизайн продукції» до нього включено нову тему «Стійке споживання та здорове харчування». Ми хочемо надавати користувачам ще більш екологічні, енергоефективні прилади та допомогти їм використовувати їх більш екологічно у простий та зручний спосіб.

Динамічність завдяки управлінню
У V-ZUG ми знаємо, що стійкість, незважаючи на те, що вона міцно закріплена в ДНК та культурі організації, не розвивається сама по собі. Керівник нашого відділу сталого розвитку підпорядковується безпосередньо генеральному директору компанії й очолює міждисциплінарну робочу групу зі сталого розвитку «V-ZUG Sustainability Workforce». Мотивована команда представників різних відділів стимулює зміцнення стратегічного та організаційного розвитку та визначає можливі проєкти, орієнтовані на майбутнє. У 2021 році команда у тому числі брала активну участь у процесі розробки матриці суттєвості та визначення цілей.

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку
Як компанія, ми також робимо свій внесок у глобальний Порядок денний Організації Об'єднаних Націй у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. У 2020 році ми приєдналися до ініціативи Swiss Triple Impact (STI) та визначили цілі у сфері сталого розвитку (ЦУР), які є для нас пріоритетними. Багато наших цілей у сфері сталого розвитку прямо чи опосередковано пов'язані з ЦУР. Тому ми також представимо деякі цілі у рамках ініціативи STI, звернувши таким чином на них вашу увагу. 

Завантаження