In gesprek met Attila Castiglioni

Beste heer Castiglioni, de nieuwe reclamecampagne van V-ZUG is sinds maart op tv. Wat vindt u er persoonlijk zo leuk aan?

Het nieuwe spotje van ons merk brengt veel dingen samen die wij als merk belangrijk vinden: emoties, duurzaamheid, design en schoonheid. Het spotje roept positieve emoties op en verenigt alle waarden waar wij als V-ZUG voor staan. Ik vind het spotje heel geslaagd.

‘Passion for Details’ vormt het kernverhaal van ons merk. Vorig jaar lag de focus op ‘Details die het verschil maken’. Dit jaar is de rode draad doorheen onze marketing ‘The Magic Lies in the details’. Waar ziet u die magie bij V-ZUG?

Oh, ik zie die magie overal waar we samen iets willen bereiken. Het heeft veel te maken met onze bedrijfsstructuur en de band die we met elkaar hebben. We zijn ondertussen geen klein bedrijf meer, maar toch kennen we elkaar allemaal. De ontwikkelingsafdeling bevindt zich niet op 500 kilometer afstand, ze is gewoon aan de overkant van de straat. Deze nabijheid zorgt voor een zekere verbondenheid naar elkaar toe maar ook naar wat wij gezamenlijk tot stand brengen. Het is iets magisch en uit zich in het resultaat over alle afdelingen heen, van het ontwerp, de productie tot de verkoop van onze toestellen.  

De presentatie van de reclameboodschappen van V-ZUG is de afgelopen drie jaar veranderd. Niet alleen visueel maar ook inhoudelijk. Is dit ook een weerspiegeling van de veranderingen in het bedrijf en van het merk zelf?

De evolutie die wij de laatste jaren hebben doorgemaakt, was goed en broodnodig. De elementen die ons kenmerken, zowel in de uitstraling van ons merk als in onze corebusiness, hebben wij behouden maar we hebben ze gecombineerd met nieuwe, innovatieve ideeën. Zo konden wij onszelf naar een hoger niveau tillen en ons als merk positioneren op de manier die wij willen. Maar zoiets vergt moed. Daarom ben ik zo blij met de vele positieve feedback uit de markt over de nieuwe toestelkleur ‘Pearl’(*). Wij zijn de enigen op de markt die deze kleur voor keukentoestellen aanbieden. En het is duidelijk dat deze sprong in het diepe ons geen windeieren heeft gelegd. 

(*) Deze kleur is enkel verkrijgbaar in Zwitserland, niet in België of Nederland. 

Hoe ziet u de toekomst? Kunt u kort schetsen hoe u de ontwikkeling van ons merk ziet?

Wij moeten zorg dragen voor ons merk, we moeten het koesteren, de basis verder verstevigen en erop voortbouwen. De uitdaging waar wij hier in Zwitserland voor staan is dat wij actief zijn op zowel de markt van de huurtoestellen als op de markt van de premiumtoestellen. We maken daarbij geen onderscheid en willen iedereen op een gelijkwaardige manier bedienen. We moeten hier dus een evenwicht in zien te vinden zonder dat dit spanningen veroorzaakt. Alles draait om balans en zeer fijne aanpassingen.

Hoe slaagt u erin dit evenwicht te bewaren en hoe wilt u als directeur Service en Marketing Zwitserland bijdragen tot het succes van V-ZUG?

Ik zie mezelf als V-ZUG's minister van buitenlandse zaken. Het is voor mij bijzonder belangrijk om goede relaties met onze klanten op te bouwen en in stand te houden. Ik wil ook in de toekomst graag de tijd blijven nemen om te luisteren naar en van gedachten te wisselen met onze verschillende soorten klanten en hun ideeën en noden meenemen in onze toekomstvisie, want de behoeften van onze klanten moeten altijd centraal staan. Met deze instelling wil ik een voorbeeld stellen voor mijn collega’s en hen motiveren om alle input van buitenaf ter harte te nemen en centraal te stellen in alles wat wij als V-ZUG verwezenlijken.

Welke uitdagingen ziet u momenteel op de Zwitserse markt?

Een van de grootste uitdagingen is de huidige positieve situatie op de vastgoedmarkt. In Zwitserland groeit deze markt immers al meer dan 20 jaar. Dit is zeer indrukwekkend en heeft uiteraard bijgedragen tot ons succes. Een hele generatie lang heeft de bouwsector eigenlijk niets anders gekend dan een gestage opwaartse trend. Pas nu zien we de eerste tekenen van consolidatie. Met andere woorden, de groei stagneert en er is meer sprake van een zijwaartse beweging. Daar moeten wij op inspelen en het eventuele gebrek aan groei in de toekomst op andere vlakken compenseren.

Hoe willen we dat doen?

Een van de manieren is onze internationale activiteiten verder uitbreiden. Als de groei in Zwitserland hapert, moeten andere markten het voortouw overnemen. Op die manier kunnen we een evenwicht bereiken. Daarom investeren wij ook in de uitbreiding van onze internationale activiteiten. Hoe breder onze basis daar is, des te stabieler blijven we in de kern, in ons moederbedrijf in Zwitserland.

Momenteel worden in de sector de eerste prognoses en tendensen besproken. Hoe ziet u de vastgoedsector evolueren?

Prognoses zijn altijd moeilijk. Uit vastgoedrapporten blijkt dat de nieuwbouw over ongeveer vijf jaar met 10% zal dalen. Het is nog onduidelijk wat de renovatiesector gaat doen. Al jaren wordt er immers gesproken van een zogenaamde ‘renovatieachterstand’, maar tot dusver is de inhaalslag nog steeds niet begonnen. Niettemin zal de vervanging van huishoudtoestellen zorgen voor een gezonde basis, maar een exponentiële groei zoals we die in de afgelopen twee decennia hebben gekend, zal waarschijnlijk uitblijven. Daarom zijn een nieuwe koers en een sterk team nodig.

Waar staat u persoonlijk voor in uw team? 

Respectvol samenwerken vind ik het allerbelangrijkste. We moeten elkaar helpen, steunen en met respect behandelen. Dit is niet vanzelfsprekend, maar ik vind het persoonlijk heel belangrijk. Ik wil hier ook het goede voorbeeld geven en elke dag hiernaar handelen binnen mijn team.

U bent een steun en toeverlaat voor uw medemens. Is dat hoe uw beste vriend u zou beschrijven?

Oh, dat zou heel goed kunnen. Mijn vrienden weten dat ze op me kunnen rekenen. Ik ben een zeer betrouwbaar en, in mijn ogen, sociaal persoon. Sommige van mijn vriendschappen en relaties heb ik al sinds mijn schooltijd. En ook met mijn allereerste baas, die in ondertussen al 35 jaar ken, heb ik nog altijd goed contact bijvoorbeeld. Ik vind dat gewoon heel belangrijk.

Bij V-ZUG zijn we gepassioneerd door details. Wat is uw persoonlijke passie?

U bedoelt waar mijn hart voor klopt. Mijn hele leven al doen sport en beweging mijn hart sneller slaan. In de waarste zin van het woord. Stilzitten is niets voor mij. Ik hou ervan om actief te zijn. Of het nu om tuinieren, joggen of een nieuwe uitdaging gaat, ik wil in beweging zijn.

Over Attila Castiglioni

Attila Castiglioni studeerde economie in St. Gallen. Na 18 jaar diverse verkoop- en managementfuncties bij IBM Zwitserland in Zürich te hebben bekleed, trad hij in 2011 in dienst bij V-ZUG AG. Daar leidde hij aanvankelijk de afdeling Verkoop en Marketing. Sinds 2015 is hij directeur van de afdeling Verkoop/Marketing en Service & Support en vertegenwoordigt hij deze afdeling in de raad van bestuur is. Attila Castiglioni woont met zijn vrouw en twee zonen in Uitikon Waldegg in het kanton Zürich.