In gesprek met Stephan Keller

Beste heer Keller, u bent sinds 2013 actief bij V-ZUG. Kunt u ons iets meer vertellen over een van uw mooiste momenten bij deze firma?

Een gebeurtenis die me als bijzonder kippenvelmoment is bijgebleven, is een intern rondetafelgesprek dat we midden in onze SAP-crisis hadden. Een crisis als mooiste moment bestempelen, klinkt op het eerste gezicht misschien wat vreemd, maar ik was onder de indruk van wat daarbij naar voren gekomen is. We zaten midden in de overschakeling op SAP-software en de afzonderlijke afdelingen hadden er bijzonder veel moeite mee om open te staan voor de visie van andere afdelingen. We kozen immers voor een open vergadering, waaraan elke afdeling - IT, montage, productie, ontwikkeling, logistiek - deelnam en waar iedereen op gelijke voet stond. In twee uur tijd groeiden we als team naar elkaar toe en werd er een werkomgeving waar vertrouwen centraal stond, geschapen. Dat heeft ons wij-gevoel enorm versterkt.

U hebt het over het wij-gevoel en gelijkheid. Voor welke waarden komt u als privépersoon en als Directeur Ontwikkeling nog op?

Op gelijke voet staan gaat voor mij ook gepaard met vertrouwen en respect. Bovendien vind ik de gemeenschappelijke ervaring, of het nu gaat om mooie momenten of crisissituaties, heel belangrijk. Het was me een groot genoegen toen we twee jaar geleden de lancering van de Advanced Line met het hele team konden vieren. En net zo belangrijk vind ik werken in teamverband, zoals onze taskforce in verband met de coronapandemie. In zulke teams is gelijkheid essentieel, want alleen zo komen we tot doeltreffende oplossingen die door iedereen gerespecteerd en verdedigd worden.

En wat doet u precies om met uw afdeling en V-ZUG vooruit te komen?

Ik zie het als mijn taak om een werkomgeving te scheppen die naadloos aansluit bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De innovatieagenda moet in de algemene strategie ingebed zijn en rekening houden met alle mogelijke gebeurtenissen. Het is een evenwichtsoefening: niet te veel en niet te weinig - het moet precies de juiste mate van innovatie zijn die door de markt gevraagd wordt. Innovaties houden ondernemingen in beweging. Toch zijn we als ontwikkelingsafdeling maar een van de vele schakels. Om de innovatieactiviteiten goed te laten lopen, moeten alle betrokken afdelingen samenwerken en hetzelfde tempo volgen.

Grote innovaties met alleen maar duidelijke voordelen voor de consument en altijd een zekere mate van verdere ontwikkeling. Hoe vinden jullie het succesrecept voor een duurzame innovatieagenda?

Een innovatie is in de meeste gevallen een logische verdere ontwikkeling van een aanvaard product, waarbij gekeken wordt naar de concurrentie en de wensen van de klanten. Dit houdt in dat we nieuwe technologieën die op de markt komen vroegtijdig maar ook weer niet te vroeg, op een winstgevende manier implementeren in onze producten. Dat is een kwaliteit waar we ons weer meer mee moeten vereenzelvigen. 

U benadrukt de oriëntering op de wensen van de klanten.

Inderdaad. Wij streven steeds meer naar een betere klantervaring. Lange tijd was het innovatieve technologie die de markt domineerde, maar tegenwoordig is dat gewoon een basisvoorwaarde. Vandaag willen onze klanten nog veel meer: ze vinden de interactie met het toestel en de gebruikerservaring steeds belangrijker.

Met onze pas gelanceerde nieuwe toestelgeneratie bak- en stoomovens van de Excellence Line tillen we de klantervaring naar een totaal nieuw niveau. Kunt u hier iets meer over vertellen?

We hopen en geloven dat onze klanten van die productlijn zullen houden. De intuïtieve bediening en het design dat in elke keuken opgaat, zijn gewoon leuk. Al vanaf het moment dat je het toestel voor de tweede keer gebruikt, wordt leuk zelfs echt enthousiasme. Ik weet dat ons designteam bij de gebruikersinterface van de nieuwe lijn puik werk geleverd heeft. Dat heb ik de afgelopen maanden thuis zelf mogen ervaren. De bediening is zo intuïtief, eenvoudig en overzichtelijk dat het gewoonweg leuk is om met deze keukentoestellen te werken. 

We claimen dat we producten ontwikkelen die tijdloos en duurzaam zijn. Welke uitdagingen houdt die belofte in bij de ontwikkeling?

Velen denken dat de uitdaging van vandaag erin bestaat om door trendanalyses en designwetenschappelijke aspecten bij je overwegingen te betrekken, te weten komen waar over 10 jaar nog vraag naar is. Voor ons was het echter net zo belangrijk om te definiëren hoe wij tegenover ontwikkelingen in designaspecten staan. Daarvoor hebben wij een stijlgids ontwikkeld. Deze legt de snelheid vast waarmee we elk aspect designelementen mogen veranderen. Die aspecten omvatten vormen, kleuren, textuur, modellen en het gebruikte materiaal. Met de nieuwe spiegelglaskleuren Pearl(*) en Platinum hebben we bijvoorbeeld onze kleurenwaaier lichtjes uitgebreid. Maar het klassieke, zwarte spiegelglas blijft uiteraard behouden. Dat is immers de typische kleur van ons design.

Wat is er naast de nieuwe spiegelglaskleuren verder nog gewijzigd in de designtaal?

Het evenwicht tussen hoekige en ronde vormen. Zo zijn nieuwe, ronde vormen erbij gekomen en last but not least is er natuurlijk de CircleSlider. Maar ook het gebruik van symmetrie is in ons design komt letterlijk centraler te staan. Bovendien was het bij de verdere ontwikkeling van onze designfilosofie erg belangrijk dat we op korte, middellange en lange termijn kunnen reageren op veranderingen. Daarom hebben we een modulair productsysteem ontworpen. Wie weet, misschien is over een paar jaar de kleur koper in de mode. Daar zijn we dankzij deze aanpak op voorbereid. Met de modulaire bouwwijze kunnen we ook voordelige wissels of aanpassingen aan onze klanten aanbieden.

Na jarenlang in te zetten op ontwikkeling is het nu eindelijk zover: de nieuwe toestelgeneratie van bak- en stoomovens is op de markt. Hoe verwacht u dat de klanten zullen reageren?

Huishoudtoestellen gaan lang mee. Het gaat zelden om een impulsieve aankoop. Dat betekent dat we niet kunnen verwachten dat mensen vanaf nu in de rij zullen staan om een nieuwe bakoven of combi-stoomoven te kopen, maar ik ben ervan overtuigd dat we erin slagen wat verwachtingen te wekken.

Uw verwachtingen en enthousiasme voor de nieuwe productlijn zijn in elk antwoord duidelijk te merken. Van waar komt dat enthousiasme?

Ik ben een geboren liefhebber van consumptiegoederen. Maar ik consumeer niet alleen graag, ik ben ook geïnteresseerd in de productfilosofie die erachter steekt. Bovendien hou ik van esthetiek en design. Ik heb robotica en mechatronica gestudeerd en ik was al vroeg met artificiële intelligentie bezig. V-ZUG staat voor simplexity, dat wil zeggen dat de klanten het product als eenvoudig moeten ervaren, maar dat het tegelijkertijd wel om complexe, perfecte oplossingen gaat. Deze waarden en beloften belichamen voor mij een product, ze inspireren me. En het feit dat we met onze productiesite in Zwitserland ook tot de diversificatie van onze eigen economie kunnen bijdragen, maakt me natuurlijk bijzonder trots.

(*) Pearl is niet beschikbaar in België 

Over Stephan Keller

Stephan Keller is afgestudeerd aan de ETH als werktuigbouwkundig ingenieur in mechatronica, robotica en biomedische techniek. Als directielid staat hij sinds november 2013 aan het roer van de ontwikkelingsafdeling van V-ZUG. Voorheen werkte hij 18 jaar lang voor innovatie bij Bosch Elektrowerkzeuge en op de onderzoeksafdeling van het concern waar hij zich focuste op de automobielsector in Zwitserland, Duitsland en China.