Garantiebepalingen V-ZUG Care & V-ZUG Care+

5 jaar V-ZUG Care / 5 jaar V-ZUG Care+   
Als u het garantiepakket V-ZUG Care koopt voor een V-ZUG-product, krijgt u vanaf de aankoopdatum van dit product 5 jaar garantie overeenkomstig de hieronder vermelde garantiebepalingen.

Koopt u het pakket V-ZUG Care + binnen de eerste vijf jaar na de installatie van het V-ZUG-product, dan geniet u vanaf het moment van aankoop van het garantiepakket V-ZUG Care+ 5 jaar garantie. Hebt u voor een bepaald product van V-ZUG niet vooraf een V-ZUG Care pakket afgesloten, dan kunt u het garantiepakket V-ZUG Care+ alleen kopen mits een door V-ZUG erkende onderhoudsmonteur hier een positieve technische beoordeling voor heeft gegeven.

Wat valt er onder deze garantiepakketten?
V-ZUG Care en V-ZUG Care+ dekken materiaal- en productiefouten en garanderen een gratis verhelping van deze gebreken binnen de garantieperiode. Zowel de werkuren en verplaatsingskosten van servicemonteurs als de kosten voor de reserveonderdelen zijn hierin inbegrepen. V-ZUG bepaalt naar eer en geweten hoe zij deze garantie invulling geeft: een reparatie, vervanging door een gelijkaardig product of (gedeeltelijke) terugbetaling van de aankoopprijs. Verdere garantieclaims zijn niet mogelijk.

Waar gelden de garantiepakketten V-ZUG Care en V-ZUG Care+?

V-ZUG Care en V-ZUG Care+ gelden uitsluitend in het land waarin het betreffende V-ZUG-product   is toegelaten en door een door V-ZUG geautoriseerd verkooppunt verkocht wordt en op voorwaarde dat ofwel V-ZUG zelf ofwel een door V-ZUG geautoriseerd servicepunt in dit land de onder de garantie vallende diensten voor V-ZUG-producten verstrekt. Als V-ZUG-producten naar een ander land worden verplaatst dan datgene waarvoor dit product oorspronkelijk werd toegelaten, dan kunnen er door technisch afwijkende omstandigheden (bijv. netspanning, frequentie enz.) of klimatologische of milieugerelateerde omstandigheden in het nieuwe land van gebruik storingen of gebreken optreden. Daarom behoudt V-ZUG zich het recht voor om de garantiepakketten V-ZUG Care en V-ZUG Care+ niet te verlenen voor V-ZUG-producten die niet zijn toegestaan in het betreffende land.

Wat valt niet onder de garantie?
Naast de op de website in de garantiebepalingen gedefinieerde uitsluitingsclausules gelden volgende beperkingen: 

  • vervanging van slijtageonderdelen zoals gloeilampen, filters, deurafdichtingen, kernthermometers en zekeringen, 
  • vervanging van beschadigde of gekraste esthetische onderdelen en/of kleurveranderingen op deze elementen, bijvoorbeeld deurbeglazing, glasplaat van de kookvelden alsook geëmailleerde onderdelen,
  • vervanging van accessoires zoals bakplaten, roosters of telescopische rails en rolgeleiders, 
  • gevolgschade of indirecte schade veroorzaakt door een foutief gebruik van het toestel.

De contractuele en wettelijke garantie van de handelaar of verkoper van het V-ZUG-product blijven onverminderd van kracht. Het garantiepakket V-ZUG Care+ blijft eveneens onverminderd van kracht.

Het V-ZUG-product weinig of niet gebruiken geeft geen recht op garantieverlenging van de garantiepakketten.

Geldig vanaf 1 april 2021