Sustainability Workforce ile etki – 2020 sürdürülebilirlik raporu

Sustainability Workforce ile etkiye giriş

Sustainability Workforce ile etki
Sürdürülebilirliği gelecekte varlığımızı korumak için itici bir güç olarak kullanmak amacıyla, Marcel Niederberger'i Haziran 2020'den bu yana sürdürülebilirlik alanında çalışacak bir yönetici olarak atadık. Kendisi, doğrudan CEO'ya rapor vermekte ve disiplinler arası bir çalışma grubu olan V-ZUG Sustainability Workforce'u yönetmektedir. Kendini işine adamış olan ekip, stratejik birleştirmeyi teşvik eder, ana konuları tanımlar ve toplum ile çevre üzerinde özellikle yüksek olumlu etkisi olan olası projeleri belirler. 

Önemli konular
2018 ve 2019'da önemlilik matrisimizi revize ettik. Şirket içi ve dışı talep sahipleri ile yapılan kapsamlı görüşmelerde, konuların alaka düzeyini tartıştık ve değerlendirdik. Bundan türetilen önemlilik matrisi, faaliyetlerimizin temelini oluşturur. 2021'de önemlilik matrisini gözden geçireceğiz ve ardından stratejik hedefleri daha da geliştirip benimseyeceğiz. 

Önemlilik matrisi

Grafik: Önemlilik matrisi
1 - 4 arası ölçekte en az 3,25 (maksimum değerin > %80'i) dahili veya harici bir derecelendirmeden itibaren V-ZUG için bir konunun alaka düzeyini çok yüksek (beyaz alan) olarak değerlendiriyoruz.

Önemlilik matrisi konularını dört tematik hedefe yoğunlaştırdık: "Geri Dönüştürülebilir Ürünler ve Hizmetler", "Çalışanlar", "Çevre, Enerji ve İklim" ve "Toplum ve Kalıcı Büyüme". Yönetim tarafından onaylanan bu hedefler, V-ZUG'un uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonunu açıklıyor. 

UN Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine etki
Kendimizi uluslararası standartlara doğru giderek daha fazla yönlendiriyoruz, bu bağlamda 2020'de Swiss Triple Impact Programı'na (STI programı) katılan ilk İsviçre şirketlerinden biriydik. Program ile, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma planının ve İsviçre 2030 planının uygulamaya geçirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Atölyelerde ve anketler aracılığıyla, V-ZUG'un 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden (SKH) hangisinin en büyük etkiye sahip olduğu sorusunu yoğun bir şekilde ele aldık. Çıkan sonuç şüphesiz şu: 2030 planını başarıyla uygulamak için, tüm SKH'lere bağlı olmamız gerekiyor. Ancak, güçlü yönlerimizi bir araya getirerek ve şirket olarak büyük etkiye sahip olduğumuz konulara odaklanarak, bundan en iyi şekilde yararlanabiliriz.

Grafik: SKH etki analizi
SKH etki analizi, hangi yedi alanda en fazla etkiyi yaratabileceğimizi gösteriyor.

2021'de bizim için önemli olan SKH 7 (uygun fiyatlı ve temiz enerji), 8 (insan onuruna yakışır iş ve ekonomik büyüme), 9 (endüstri, yenilik ve altyapı), 12 (sorumlu tüketim ve üretim) ve 13 (iklim koruma önlemleri) konularını ele alacağız. Konuya özel bölümlerde bu SKH'ler üzerindeki etkimizi kısaca özetleyeceğiz."V-ZUG, Swiss Triple Impact Programına katılan ilk şirketlerden biriydi. Özveriniz gerçek ve uzun bir geçmişe dayanıyor. V-ZUG'un cesaretli olmasını, daha az mütevazı olmasını ve açık bir sürdürülebilirlik vizyonunu alenen taahhüt etmesini diliyorum."

Chantal Calame, STI Engagement Lead, B Lab İsviçre

 

İndirilebilir dosyalar