Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetim - Sürdürülebilirlik Raporu 2021

Sürdürülebilirlik stratejisi ve yönetim

Sürdürülebilirlik, bizim için ekolojik ayak izimizden daha fazlasını ifade ediyor. Sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunmak istiyor ve bu nedenle sürdürülebilirliği, sosyal, ekolojik ve girişimci olarak tüm değer zincirimizi kapsayan bütünsel bir kavram olarak anlıyoruz.

2030 için önemli konular ve vizyon 
Önemli sürdürülebilirlik konularının son analizi birkaç yıl önce yapıldığından ve şirketimiz 2020'deki halka arz ile bağlantılı olarak yeniden bir yapılandırmaya gittiğinden, incelenen yılda sürdürülebilirlik odağımızı keskinleştirmeye karar verdik. 2021'de kendimize 2030 için somut, gerçeklere dayalı hedefler koyduk ve bunları 2025 yol haritasında ele alınabilir hale getirdik. Önceliklendirme sürecinde, V-ZUG'un en önemli paydaşlarından 68 temsilci ile bir araya geldik. 

Önemlilik matrisi

Yeni önemlilik matrisi, daha sonra trend belirleyen hedef görüntülere yoğunlaştırdığımız dört odak noktasıyla sonuçlandı:

  • Sürdürülebilir bir toplum için ürünler ve hizmetler 
  • Sağlıklı ve özverili çalışanlar
  • Çevre ve iklim koruması 
  • Sürdürülebilir refah için girişimcilik 

Bizim için «Sürdürülebilir bir toplum için ürünler ve hizmetler» hedefi daha da ön plana çıktı. Bu hedef, «Geri dönüştürülebilir ürün tasarımı» konusuna ek olarak, yeni «Sürdürülebilir tüketim ve sağlıklı beslenme» konusunu da içeriyor. Kullanıcılara geri dönüşüme daha da uygun, enerji verimli cihazlar sağlamak ve bunları basit ve keyifli biçimde daha ekolojik olarak kullanmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

Yönetim sayesinde ve yönetimle birlikte dinamizm
Sürdürülebilirlik konusunun, V-ZUG'da - DNA'ya ve kuruluşun kültürüne sıkı sıkıya bağlı olmasına rağmen - kendi kendine gelişmediğini biliyoruz. Sürdürülebilirlik yöneticimiz, doğrudan CEO'ya rapor vermekte ve disiplinler arası bir çalışma grubu olan V-ZUG Sustainability Workforce'u yönetmektedir. Çeşitli departmanlardan kendini işine odaklamış temsilciler ekibi, stratejik ve organizasyonel bağlılığı teşvik eder ve geleceğe yönelik olası projeleri belirler. 2021 yılında ekip, özellikle önemlilik ve hedef belirleme sürecinde önemli rol oynadı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı
Şirket olarak, Birleşmiş Milletler'in 2030 küresel sürdürülebilirlik programına da katkıda bulunuyoruz. 2020 yılında Swiss Triple Impact (STI) girişimine katıldık ve önceliğimiz olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH'ler) belirledik. Sürdürülebilirlik hedeflerimizin çoğu, doğrudan veya dolaylı olarak SKH'lerle ilgilidir. Bu nedenle, STI girişiminin bir parçası olarak bazı hedefler sunacak ve böylece onları daha görünür hale getireceğiz. 

İndirilebilir dosyalar