Duurzaamheidsstrategie en governance – Duurzaamheidsverslag 2021

Inleiding - Duurzaamheidsstrategie en governance

Duurzaamheid is voor ons veel meer dan onze ecologische voetafdruk. Wij willen ons steentje bijdragen aan een toekomstgerichte maatschappij en daarom zien wij duurzaamheid als een conceptueel geheel dat onze volledige waardeketen belichaamt: maatschappelijk, ecologisch en zakelijk.

Essentiële thema's en ons streven voor 2030 
Omdat de laatste analyse van de essentiële duurzaamheidsthema's toch alweer even achter ons ligt en ons bedrijf naar aanleiding van onze beursnotering in 2020 een transformatie heeft ondergaan, besloten wij ook onze zwaartepunten in duurzaamheidsthema's aan te scherpen. In 2021 hebben wij onszelf nieuwe concrete doelen gesteld voor 2030 die zijn gebaseerd op feiten en we hebben deze in een Roadmap 2025 op een tastbare manier vormgegeven. In de voorbereidende fase pleegden wij overleg met 68 vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders van V-ZUG. 

Essentiematrix

Uit de nieuwe essentiematrix kwamen vier zwaartepunten naar voren die we naar aanleiding van onze streefdoelen als volgt hebben samengevat:

  • Producten en diensten voor de maatschappij van de toekomst 
  • Gezonde en toegewijde medewerkers
  • Milieu- en klimaatbescherming 
  • Ondernemerschap voor een duurzame welvaart 

Het streefdoel 'Producten en diensten voor de maatschappij van de toekomst' kreeg een prominentere plaats. Naast 'Circulair productdesign' omvat dit ook het nieuwe thema 'Duurzaam consumeren en gezonde voeding'. Wij willen de consumenten nog betere circulaire en energie-efficiëntere producten aanbieden en hen op een eenvoudige en leuke manier helpen ecologischer met deze toestellen te werken.

Dynamiek troef dankzij en samen met governance
Bij V-ZUG weten we dat duurzaamheid niet uit zichzelf ontstaat, zelfs niet als het sterk verankerd is in het dna en de cultuur van het bedrijf. Onze directeur Duurzaamheid rapporteert direct aan de CEO en leidt een interdisciplinaire werkgroep, de V-ZUG Sustainability Workforce. Het gemotiveerde team met mensen uit verschillende afdelingen zet zich volop in voor de strategische en organisatorische verankering en identificeert mogelijke nieuwe projecten die V-ZUG klaarmaken voor een duurzame toekomst. In 2021 hield het team zich onder andere bezig met het materialiteitsbeginsel en de doelstellingen.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals
Wij dragen als onderneming ook ons steentje bij tot de nieuwe mondiale duurzameontwikkelingsagenda 2030 van de Verenigde Naties. In 2020 sloten wij ons aan bij het initiatief Swiss Triple Impact (STI)  en identificeerden wij de voor ons prioritaire Sustainable Development Goals (SDG's). Veel van onze duurzaamheidsdoelstellingen hangen direct of indirect samen met deze SDG's. Enkele doelstellingen zullen wij in de nabije toekomst ook indienen in het kader van het STI-initiatief. Bedoeling is deze doelstellingen zo meer zichtbaarheid te geven. 

Downloads