Duurzaamheidsstrategie – Duurzaamheidsverslag 2020

Inleiding m.b.t. onze duurzaamheidsstrategie

Effectief werk de Sustainability Workforce
Om duurzaamheid als motor te kunnen gebruiken voor een succesvolle toekomst, hebben wij sinds juni 2020 een besluitvaardige manager Duurzaamheid aangesteld: Marcel Niederberger. Hij rapporteert direct aan de CEO en leidt een interdisciplinaire werkgroep, de V-ZUG Sustainability Workforce, in goede banen. Het gemotiveerde team is de drijvende kracht achter de strategische verankering, definieert de zwaartepunten in de thema's en identificeert projecten die een bijzonder positieve invloed kunnen hebben op maatschappij en milieu. 

Essentiële thema's
In 2018 en 2019 hebben wij onze essentiematrix grondig herwerkt. Door middel van diepgaande interviews met externe en interne betrokkenen hebben wij de relevantie van de thema's onderzocht en beoordeeld. Daaruit vloeide een nieuwe essentiematrix voort en die vormt vandaag de dag de basis voor alles wat we doen. In 2021 zullen wij de essentiematrix controleren en vervolgens de strategische doelstellingen verder uitwerken en vastleggen. 

Essentiematrix

Afbeelding: Essentiematrix 
Vanaf een interne of externe score van minstens 3,25 (> 80 % van de maximale waarde) op een schaal van 1 tot 4 beschouwen wij een thema als bijzonder relevant voor V-ZUG (witte vlak).

De thema's van de essentiematrix hebben wij teruggebracht tot vier streefthema's: 'Circulaire producten en diensten', 'Medewerkers', 'Milieu, energie en klimaat' en 'Maatschappij en duurzame groei'. De door de directie bepaalde streefthema's beschrijven de langetermijnvisie van V-ZUG inzake duurzaamheid. 

Invloed op de Sustainable Development Goals van de VN
Wij baseren ons steeds meer op internationale maatstaven en daarom zijn we in 2020 ook als eerste bedrijf in Zwitserland in het Swiss Triple Impact Programm (STI-programma) gestapt. Dit programma wijdt zich geheel aan de omzetting van de agenda van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling en de agenda 2030 van Zwitserland. Door middel van workshops en enquêtes hebben wij ons verdiept in de vraagstelling welke van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) voor V-ZUG de meeste impact hebben. En daarover bestaat geen twijfel: om de agenda 2030 met succes te kunnen realiseren, zijn alle SDG's van belang. Door echter onze krachten te bundelen en ons te focussen op domeinen waar onze invloed als bedrijf het grootste is, kunnen wij het meeste bereiken.

 

Afbeelding: Analyse over de impact van de SDG's
De analyse over de impact van de SDG's toont op welke zeven domeinen wij het meeste onze stempel kunnen drukken.

In 2021 zullen wij ons focussen op de voor ons belangrijke SDG's: 7 (betaalbare en groene energie), 8 (waardig werk en economische groei), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur), 12 (verantwoord consumentengedrag en productie) en 13 (maatregelen ter bescherming van het klimaat). Hoe wij ons steentje kunnen bijdragen tot het behalen van deze SDG's, leggen we kort uit in de thematische hoofdstukken.„V-ZUG was een van de eerste bedrijven die zich heeft geëngageerd voor het 'Swiss Triple Impact'-programma. En dat doen ze echt uit volle overtuiging en met effect. Ik hoop dat V-ZUG haar bescheidenheid aan de kant durft te schuiven en zich openbaar durft te uiten over hun duidelijke visie op duurzaamheid.”

Chantal Calame, STI Engagement Lead, B Lab Zwitserland

 

Downloads