Maatschappij en duurzame groei - Duurzaamheidsverslag 2020

Inleiding over de maatschappij en duurzame groei

V-ZUG is een regionaal sterk verankerd bedrijf dat de Zwitserse waarden innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Door de jaren heen hebben wij duurzame relaties opgebouwd met onze buren, zakenpartners, burgerrechtelijke organisaties en de overheidsdiensten. Door middel van sponsoring ondersteunen wij sportieve activiteiten, het culturele leven en sociale instellingen en tijdens rondleidingen met bezoekers en arbeidsinspecties geven wij geïnteresseerden een kijkje in onze werkwereld.

Investeringen zijn in ons thuisvoordeel
Hogere opleidingsstandaarden, innovatiekracht, geavanceerde infrastructuur, goede levenskwaliteit en het feit dat wij een Zwitsers merk zijn, vormen belangrijke troeven voor onze concurrentiepositie en stellen ons in de mogelijkheid om het label 'Swiss Made' wereldwijd meer naamsbekendheid te geven.  Wij maken onze denk- en werkruimte dan ook klaar voor de toekomst. Op ons vaste bedrijventerrein hebben wij de Technologiecluster Zug opgericht (TCZ), een wijk die zich volledig wijdt aan duurzame innovatie. En daar stopten onze bouwplannen niet: in het kanton Thurgau staat  een nieuwe koelkastenfabriek van de V-ZUG-groep. Bovendien engageren wij ons via het 'Projekt Pi' voor prijsvoordelige en duurzame wooneenheden in Zug.

Verantwoording in de volledige waardeketen
Ongeveer 60 % van onze leveranciers is gevestigd in Zwitserland, ongeveer 30 % in de omliggende Europese landen. Elektronische componenten zijn hoofdzakelijk afkomstig van zeer gespecialiseerde aanbieders in Azië. Ons leveranciersbeheer is gebaseerd op duidelijke kwaliteits- en duurzaamheidsnormen. Door bezoeken ter plaatse en regelmatig contact te houden met onze partners verstevigen wij onze samenwerking en komen duurzame partnerships tot stand. Audits doen we in de eerste plaats zelf. Daarbij kijken we in het bijzonder naar ecologische en maatschappelijke thema's en de aspecten die gepaard gaan met ethische beheerspraktijken. In de toekomst willen wij de relaties met een klein aantal van onze leveranciers nog verder verstevigen en zo een modularisering van onze producten tot stand brengen.

Krachtige kernwaarden
V-ZUG handelt naar haar kernwaarden: duurzame waardecreatie die ook op lange termijn standhoudt, excellentie en integriteit, allemaal begrippen die tot uiting komen in onze ondernemingsactiviteiten. Al deze kernwaarden zijn verenigd in onze bindende gedragscode. Deze is niet alleen bindend voor onze medewerkers maar ook voor de leden van de raad van bestuur.

In het kader van de digitalisering verwerken wij grote hoeveelheden data. Gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn voor ons zeer belangrijk. V-ZUG verwerkt persoonsgegevens volgens de geldende wetgevingen. Wij respecteren hierbij niet de Zwitserse wetgeving, maar ook de in de Europese Unie geldende Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.
„Het is vandaag de dag allesbehalve vanzelfsprekend dat een bedrijf vasthoudt aan Zwitserland als werkplek. Door dit toch te doen stelt V-ZUG aantrekkelijke, veelzijdige en innovatieve jobs in het kanton Thurgau veilig. De verhuizing naar Sulgen is een mijlpaal op het pad naar een succesvolle toekomst en dat niet alleen voor V-ZUG maar ook voor de lokale economie.”

Daniel Wessner, Directeur van de dienst voor tewerkstelling in het kanton Thurgau

Verhalen over de maatschappij en duurzame groei

Hoogwaardige locaties voor hoogwaardige producten
„Het was voor ons allesbehalve vanzelfsprekend om een locatie te kiezen in de regio waar onze wortels liggen, maar het was wel een logische stap gezien onze strategie en onze overtuigingen”, aldus Andreas Albrecht, CEO van V-ZUG Kühltechnik AG. De overname van Forster Kühltechnik AG in Arbon in het kanton Thurgau, zowat acht jaar geleden, was voor V-ZUG de aanzet om zelf koelkasten te produceren en een eigen ontwikkelingsafdeling op te richten. Om nog innovatiever te kunnen zijn en tegelijkertijd de ecologische normen te kunnen naleven, wilden wij onze productie moderniseren. De gehuurde locatie zonder koopoptie beperkte echter onze speelruimte. Daarom was het vanaf het begin onze intentie om deze locatie te verlaten en elders een nieuwe fabriek neer te zetten. In oktober 2020 vierden we het ‘bouwfeest’ van de nieuwbouw in het 20 km verder gelegen Sulgen.

De keuze van deze locatie ging echter niet over één nacht ijs. Hier is bijzonder grondig over nagedacht. Doorslaggevend waren de medewerkers en hun knowhow. Door te kiezen voor een locatie in Zwitserland konden wij bovendien genieten van de algemene hoge onderwijsstandaarden, onze gemeenschappelijke cultuur en taal en het beperkte ook de logistieke risico's. „Over de jaren heen hebben wij onze koelkastafdeling steeds verder geprofessionaliseerd en verankerd in V-ZUG. Om ook in de toekomst deze weg te kunnen volgen en overtuigende producten te kunnen produceren, zijn wij aangewezen op onberispelijke processen en uiterst competente medewerkers,” vult Andreas Albrecht aan. Door middel van het nieuwe, milieuvriendelijk opgetrokken gebouwencomplex investeert V-ZUG in een werkplek in Zwitserland en stelt zij de hoge tewerkstelling in de regio veilig.

Een unieke ensemble van klassieke muziek en industriële architectuur
Tijdens de zomer van 2020 hoorde je op onze productiesite iets heel anders dan draaiende machines, toen de muzikanten van het zomers muziekfestival Sommerklänge in de net opgeleverde Zephyr-hangar het beste van zichzelf gaven. Bekende muziekstukken van Bach, Mendelsson en Schubert weerklonken in de grote, nog lege houten zaal van onze nieuwe fabriekshal. „Wij vreesden dat ons kamermuziekfestival wegens corona niet zou kunnen doorgaan hebben, maar V-ZUG stelde ons de Zephyr-hangar ter beschikking. Deze hangar was niet alleen groot genoeg om alles coronaproof te organiseren, ze bood ook een unieke atmosfeer en had een ongelooflijk mooie akoestiek,” vertelde Madeleine Nussbaumer, de artistiek directrice van het festival, enthousiast.

Dergelijke events op eigen terrein organiseren zijn ook voor V-ZUG een verrijking. Wij willen onze onderneming ook fysiek toegankelijk maken en zo aan iedereen duidelijk maken wie wij zijn, waar wij voor staan en wat hier gemaakt wordt. Informele ontmoetingen zoals deze zijn heel belangrijk en zijn voor ons een belangrijke aanvulling op onze formele gesprekken met de andere betrokken partijen. Bij terreinaanpassingen hechten V-ZUG en de partners die haar bij de transformatie helpen, veel belang aan de noden en wensen van de bevolking. Door de transformatie wordt de wijk opgewaardeerd en worden structuren met de naburige bedrijven verstevigd. Daarnaast wordt er een intelligente infrastructuur gecreëerd die voor iedereen toegankelijk is en wordt er een stedenbouwkundige verdichting mogelijk gemaakt. Zo worden er openbare ruimtes en andere ontmoetingszones gecreëerd en wordt de harmonie tussen industrie, werken, wonen en vrije tijd verbeterd.

Kerncijfers maatschappij en duurzame groei

V-ZUG voert regelmatig audits uit bij haar leveranciers. Gezien de verscherpte toegangsregels bij onze toeleveranciers en de reisbeperkingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie zijn er in 2020 aanzienlijk minder auditcontroles geweest.

Afbeelding: Aantal leveranciersaudits met maatschappelijke en milieugerelateerde criteria

Impact op SDG 8, 9 en 12

Innovatieve oplossingen vormen de motor achter een belofte- en succesvolle toekomst. Wij stimuleren intern doelgerichte innovaties en verstevigen deze interne innovatiekracht met externe partnerships. Dat blijkt ook duidelijk uit het feit dat wij investeren in een moderne industrie die zo min mogelijk natuurlijke hulpbronnen aanspreekt. Wij ontwikkelen op onze sites duurzame, geïntegreerde infrastructuur en doen dat in overleg met de lokale stakeholders, waarbij we altijd trachten een positieve stempel te drukken op de maatschappij, de economie en het milieu. Wij creëren aantrekkelijke werkplekken in onze branche en ondersteunen lokale bedrijven door onze goederen en diensten lokaal in te kopen. Door onze goede relaties met onze partners stimuleren wij ecologische en maatschappelijke standaarden in de volledige bevoorradingsketen. Bovendien verbinden wij ons ertoe altijd een duurzaam businessmodel na te streven. Door middel van transparante productinformatie zorgen wij voor een duurzaam consumptiegedrag en maken wij onze gebruikers via onze toestellen bewust van hun impact op het milieu. Zo helpen wij hen voedselverspilling tegen te gaan en stimuleren wij hen om te kiezen voor gezonde voeding.

Downloads