Duurzaamheidsverslag 2020

Duurzaamheid - onze ecologische voetafdruk

Bij V-ZUG denken we niet alleen in termen van duurzaamheid, we leven er ook naar. Al vele jaren lang zetten wij ons in voor een maatschappij die ook in de toekomst kan standhouden. Met circa 4,5 miljoen actieve toestellen in Zwitserland kunnen we wel stellen dat gemiddeld zowat elk Zwitsers gezin een huishoudtoestel van V-ZUG heeft. Dit maakt dat wij een bijzonder grote invloed uitoefenen op de ecologische voetafdruk van deze huishoudens. Al sinds 2020 produceren wij klimaatneutraal en trachten wij zo emissiearm mogelijk milieuvriendelijke en duurzame toestellen te produceren waar we zo min mogelijk natuurlijke hulpbronnen voor hoeven aan te spreken. 

People, Planet, Profit
Duurzaamheid is voor ons veel meer dan onze ecologische voetafdruk. Wij willen ons steentje bijdragen aan een toekomstgerichte maatschappij en daarom bekijken wij duurzaamheid als een conceptueel geheel die onze volledige waardeketen belichaamt: maatschappelijk (People), ecologisch (Planet) en zakelijk (Profit). Concreet betekent dit dat wij ons ten volle inzetten voor het welzijn van alle mensen waarmee wij samenwerken, en in het bijzonder onze medewerkers. Wij hechten veel belang aan circulaire en emissiearme producten en aan een productie die zo min mogelijk natuurlijke hulpbronnen aanspreekt. Wij staan als één blok achter een investeringsstrategie die innovaties en een hogere efficiëntie beoogt. 

Het duurzaamheidsverslag van 2020 van V-ZUG
Dit verslag is het achtste duurzaamheidsverslag dat V-ZUG publiceert. Naar aanleiding van onze beursnotering in 2020 hebben wij de periode van de verslaggeving van het duurzaamheidsverslag aangepast aan de periode van ons jaarverslag. Dit betekent echter wel dat de inhoud uitzonderlijk een periode van anderhalf jaar beslaat, met name van 1 juli 2019 tot 31 december 2020 (referentiedatum 31 december 2020). Het duurzaamheidsverslag van 2018/2019 verscheen in de herfst van 2019 en besloeg de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. Indien er geen extra verduidelijkingen worden vermeld, behandelen de hoofdstukken de beheersbeginselen van V-ZUG AG met hoofdkantoor in Zug, V-ZUG Kühltechnik AG met hoofdkantoor in Arbon alsook de buitenlandse dochtermaatschappij V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd., gelegen ten westen van Shangai. De vermelde kerncijfers betreffen de periode van 2018-2020 (drie jaar). Gegevens die niet specifiek op de bedrijfseenheden op de Zwitserse markt gericht zijn, worden als dusdanig aangeduid. Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de GRI-standaarden - optie 'Kern'. De selectie van de geïllustreerde gegevens, activiteiten en effecten is gebaseerd op de essentiematrix. Dit is een analyse die is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) en een reeks interviews die van december 2020 tot februari 2021 gevoerd zijn met interne directieleden en experts. De tekst van het verslag werd voor de website lichtelijk ingekort. Het volledige verslag kunt u als pdf-bestand downloaden.  

Voor ons is dit verslag essentieel, om de continue en systematische dialoog met onze doelgroepen en stakeholders aan te gaan. Wij streven ernaar om alle evoluties en uitdagingen transparant, op een analyseerbare wijze met de nodige bewijsstukken weer te geven. 

Contact

Downloads

Archive