Recyclen: een partnerschapsproject

Succesvol dankzij een recyclagetaks

Elk elektrisch apparaat zit vol waardevolle grondstoffen. Daarom worden afgedankte apparaten uit elkaar gehaald en de gerecyclede materialen hergebruikt. In Zwitserland heeft bijvoorbeeld de Stiftung Entsorgung Schweiz (SENS eRecycling) een terugnamesysteem voor elektrische en elektronische apparaten en lampen op touw gezet. De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door de recyclagetaks (vRG) die de verbruikers betalen bij de aankoop van elk nieuw toestel. Op die manier worden de kosten voor de inzameling, de logistiek en de recycle-infrastructuur op een solidaire manier gedekt. 

Maar wij willen ook als fabrikant onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom hebben wij een vrijwillig systeem op touw gezet en wij dragen ook ons steentje bij aan de afvalverwerkingsinfrastructuur van Zwitserland. We doen dat door regelmatig door te geven hoeveel en welk soort apparaten wij verkocht hebben en wij betalen daarvoor een afvalverwerkingsbijdrage. De hoogte van de bijdrage per toestel is vooraf bepaald en wordt gedefinieerd in een tarieven- en toestellenlijst.

Dankzij dit terugnamesysteem kunnen onze klanten hun afgedankte toestellen altijd op een comfortabele wijze in hun directe omgeving inleveren om ze op een professionele wijze te laten verwerken. Dit verklaart mede waarom Zwitserland zo'n hoog inzamel- en recyclingpercentage heeft. De toestellen die wij zelf via de serviceafdeling van V-ZUG terugnemen, worden allemaal vakkundig gerecycled.

In alle Europese landen waar wij onze producten verkopen, bestaan er identieke of gelijkaardige terugnamesystemen. In Azië en in Australië is de recycling in handen van privébedrijven en werkt V-ZUG met dergelijke partners samen.

Aan het einde van de levenscyclus

Ons doel is ons recyclingpercentage altijd te laten stijgen. Daarom hebben wij in de herfst van 2020 aan onze recyclingpartner Immark AG Schattdorf gevraagd om tien ton Adora-wasmachines in een afzonderlijke batch te recyclen om te kijken waar nog verbeteringspunten te vinden zijn. Naast staal, aluminium en koper worden in de toestellen verschillende soorten kunststof gebruikt. Wij willen het aantal soorten kunststof beperken en alleen kunststof gebruiken waar nodig. Extra potentieel zit hem in het feit dat motoren, condensatoren, kabels en moederborden als gehele onderdelen kunnen worden verwijderd. Samen willen we nieuwe kansen identificeren om de maximaal recyclebare huishoudtoestellen van morgen te ontwikkelen.

Minder productieafval

Wij trachten tijdens onze processen zo min mogelijk afval te creëren en materiaal zo vaak mogelijk te hergebruiken. Stansafval uit één bepaald soort metaal, afkomstig van de productieprocessen, wordt automatisch in de respectievelijke containers gesorteerd en vervolgens gerecycled. Naast metaal krijgen wij tijdens onze productie-, ontwikkelings- en administratieprocessen ook te maken met afval in de vorm van karton, papier en hout. Stoffen die wij niet opnieuw in omloop kunnen brengen, voeren wij op de juiste wijze af. 80 % wordt in de recyclingkringloop verwerkt en daar zijn de geretourneerde toestellen ook inbegrepen.