Yeni enerji etiketleri

AB'nin enerji tüketimi etiketlemesine ilişkin yeni ve daha da sıkı yönetmeliği 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme, teknik gelişmelerin ve tüketici davranışlarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Cihaz karşılaştırmalarında daha fazla şeffaflık AB enerji etiketleri 1995 yılından beri başarıyla kullanılmaktadır. Tüketiciler bu etiketlere aşinadır ve hangi ürünü satın alacaklarına karar verirken bunları dikkate almaktadır. Enerji etiketlerinin uygulamaya konulması rekabeti teşvik etmiş ve sektördeki yenilikçi gelişmeleri desteklemiştir. Ev cihazları giderek daha verimli hale gelmiş ve A'dan G'ye kadar olan önceki ölçek, ürün kategorisine bağlı olarak A+/A++ ve hatta A+++'ya kadar genişletilmiştir. Bunun sonucu olarak, tüketicilerin en iyi ürünleri belirlemesi daha da detaylanıp zorlaşmıştır.   A'dan (en verimlisi), G'ye (en verimsizi) uzanan alışılagelmiş ama aynı zamanda standartlaştırılmış enerji verimliliği ölçeğine geri dönen yeni enerji etiketinin uygulamaya konulması, cihaz karşılaştırmalarının bir kez daha şeffaf olmasını sağlamıştır.

Bilgiye basitleştirilmiş erişim Eski enerji etiketlerinde olduğu gibi yeni etiketler de bir cihazın ayrıntılı diğer ürün özellikleri hakkında bilgi sağlar. Daha kapsamlı cihaz bilgilerine, etiket üzerindeki QR kodu ("EPREL" Avrupa ürün veri tabanına yönlendiren bir bağlantı) taranarak bir akıllı telefon aracılığıyla kolayca erişilebilir. Ancak bu sadece AB'de de satılan modeller için geçerlidir.

Daha döngüsel bir ekonomi için eko tasarım yönergeleri  Eko tasarım düzenlemeleri, enerji tüketimi etiketlemesiyle ilgili ek hususları ele almaktadır. Bekleme modunda enerji tüketimi, tamir edilebilirlik, yedek parça bulunabilirliği veya kullanım ömrünün sonunda kolay sökülüp geri dönüştürülebilme gibi özellikler için asgari gereklilikleri tanımlamaktadır. Bu durum, aynı zamanda döngüsel ekonomiye ilişkin hedeflere ulaşılmasına da yardımcı olur. Sürdürülebilirlik kavramı vizyonumuz ve stratejimizin yanı sıra kurumsal kültürümüz ve felsefemizde de derin bir şekilde yer almaktadır. Ürünlerimiz için tüm kullanım ömürleri boyunca sorumluluk alıyor ve müşterilerimizin bu cihazları kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Yedek parçaları 15 yıla kadar garanti etme sözümüzle sektör için bir ölçüt oluşturuyoruz.

Yeni enerji etiketini oluşturan unsurlar (örneğin bir bulaşık makinesi için): 1. Cihaz hakkında daha fazla bilgi için QR kodu (model AB'de de satılıyorsa) 2. Tedarikçinin adı veya ticari markası 3. Tedarikçinin model tanımlayıcısı 4. Enerji verimliliği derecesi (A-G) 5. Eco programının 100 döngü için ağırlıklı enerji tüketimi 6. Ek ürün bilgileri. Listedeki ayarların sayısı, Eco programın yıkama başına su tüketimi, Eco programın süresi, hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları ve hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı