Kullanım koşulları

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
CH - 6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67
E-posta [email protected]

www.vzug.com web sitesine erişim ve kullanım için aşağıdaki hükümler geçerlidir:

Çevrimiçi teklifin içeriği
V-ZUG AG, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesini garanti etmez ve bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması ya da yanlış veya eksik bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zararlarla ilgili olarak V-ZUG AG şirketine yönlendirilecek sorumluluk talepleri, V-ZUG AG'nin kasıtlı tutumu veya ağır ihmali nedeniyle oluşan hatalar söz konusu olmadığı sürece prensip olarak geçerli kabul edilmez.
V-ZUG AG, özellikle www.vzug.com adresinde sunulan içerikte virüs, solucan, truva atı veya diğer zararlı bileşenlerin yer almadığını garanti etmez. Bu internet sitesini kullanmanın bir sonucu olarak kullanıcıların veya üçüncü şahısların uğrayabileceği doğrudan, dolaylı veya müteakip zararlar için yasaların izin verdiği ölçüde sorumluluk kabul edilmez.

Referanslar ve bağlantılar
V-ZUG AG şirketinin sorumluluk alanı dışında kalan üçüncü taraf internet sitelerine (bağlantılar) doğrudan ve dolaylı olarak referans verilmesi durumunda, buna ilişkin sorumluluk yükümlülüğü ancak V-ZUG AG'nin içerikten haberdar olması ve yasadışı içerik kullanımını engellemenin teknik açıdan makul ve mümkün olması koşuluyla sadece ilgili durum için geçerli olacaktır.
V-ZUG AG, bağlantıların oluşturulduğu sırada bağlantı verilen sayfalarda fark edilebilen herhangi bir yasadışı içeriğin olmadığını bu metin kapsamında açıkça beyan eder. Bağlantı verilen/oluşturulan sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı, içeriği veya eser sahipliği bakımından yazarın hiçbir etkisi söz konusu değildir. Bu nedenle V-ZUG AG, bağlantının oluşturulması sonrasında bağlantı verilmiş/oluşturulmuş olan sayfalarda değiştirilmiş olarak yer alan hiçbir içerik ile herhangi bir ilişiğinin olmadığını bu metin kapsamında açıkça beyan eder. Yasadışı, yanlış veya eksik içeriklerle ilgili olarak, özellikle de bu şekilde sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, ilgili yayına sadece bağlantılar üzerinden referans veren taraf değil, sadece referans verilen sayfanın kendi sağlayıcısı sorumludur.

Fikri mülkiyet
www.vzug.com adresinde okuduğunuz, duyduğunuz veya gördüğünüz her şey telif hakkı ile koruma altına alınmıştır ve yalnızca burada belirtilen kapsamda kullanılabilir. İzin verilen bu kullanım kapsamı haricinde, telif hakkıyla korunan materyallere ilişkin olarak V-ZUG AG veya üçüncü şahıslar tarafından hiçbir hakkın devredilmesi söz konusu değildir.
İçeriğin tamamen veya kısmen çoğaltılması, elektronik ortamda veya geleneksel bir yöntemle iletilmesi, değiştirilmesi ya da kamusal veya ticari amaçlarla kullanılması için V-ZUG AG şirketinden yazılı onay alınması zorunludur. Sayfalarımıza verilecek bağlantılar/linkler için de ayrıca V-ZUG AG şirketinden yazılı onay alınması gereklidir.

Veri gizliliği
V-ZUG AG, kişisel bilgileri https://www.vzug.com/tr/tr/privacystatement adresindeki V-ZUG Veri Gizliliği Beyanı kapsamındaki hükümlere uygun olarak işler.

Ürünlerin ve tariflerin değerlendirilmesi
V-ZUG AG, cinsiyetçi, ırkçı, kişisel hakları ihlal eden veya başka herhangi bir şekilde yasalara aykırı olan içeriğe sahip gönderileri silme hakkını saklı tutar. Gönderilerin veya değerlendirmelerin dikkate alınmaması ile ilgili herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.