2021 sürdürülebilirlik raporu

Kurumsal sorumluluğumuzun bütünsel anlayışı
Yaklaşık 5,5 milyon beyaz eşyadan oluşan aktif bir cihaz havuzuyla her İsviçre evinde ortalama olarak en az bir V-ZUG cihazı bulunmaktadır. Bu rakamlar, bir yükümlülük içeriyor. Bu nedenle, kendimizi uzun yıllardır ekonomik açıdan sağlıklı bir geleceğe adadık. Çevre, yaklaşık 2.200 çalışanımız ve toplum için. 

Geri dönüştürülebilir ürünler ve çözümlerle sürdürülebilir bir topluma, yani daha bilinçli bir yaşam tarzına ve sağlıklı beslenmeye katkıda  bulunuyoruz.. Gelişmiş üretim yöntemleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve ürün yaşam döngüsü değerlendirmelerimiz ile çevre ve iklim korumasına açık taahhüdümüz var.

Sürdürülebilir yeniliklerimizi ve verimlilik kazanımlarımızı her şeyden önce mümkün kılan biryatırım stratejisini sürekli olarak takip ediyoruz. Zug üretim sahasındaki(Zug Teknoloji Merkezi liderliğindeki), ilgili dikey fabrika ve Sulgen'deki yeni buzdolabı fabrikasındaki alan dönüşümü, bir iş ve üretim yeri olarak İsviçre'ye olan güçlü bağlılığımızın kanıtı niteliğindedir.

V-ZUG 2021 sürdürülebilirlik raporu
Bu sürdürülebilirlik raporu, V-ZUG'un önemli ekonomik, ekolojik ve sosyal etkilerini ele almakta ve sürdürülebilir bir geleceğe olan taahhüdümüzü açıklamaktadır. Rapor, 2021 mali yılına (1 Ocak - 31 Aralık) ilişkindir. 

«Sürdürülebilir bir toplum için ürünler ve hizmetler», «Sağlıklı ve özverili çalışanlar», «Çevre ve iklim koruması» ve «Sürdürülebilir refah için girişimcilik» başlıklı dört bölümde, V-ZUG grubunun üç üretim tesisinin ana yönetim yaklaşımları ele alınmaktadır. Bunun anlamı şudur: Genel merkezi Zug'da bulunan V-ZUG AG, merkezi Arbon'da (2022'den itibaren Sulgen'de) bulunan V-ZUG Kühltechnik AG ve Şanghay'ın batısındaki yabancı yan kuruluş V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd.

Bu rapor, GRI standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır: "Çekirdek" seçeneği eklenmiştir. Tasvir edilen göstergelerin, faaliyetlerin ve etkilerin seçimi, önemlilik matrisine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri merkezli bir analize ve Aralık 2021 - Şubat 2022 arasındaki dönemde dahili yöneticiler ve uzmanlarla yapılan bir dizi görüşmeye dayanmaktadır.

Paydaşlarımızla sürekli ve sistematik diyalog için önemli bir koşul olarak gördüğümüz için bu raporu dokuzuncu kez yayınlıyoruz. Amacımız, ilerlemeyi ve zorlukları şeffaf, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir şekilde sunmaktır.

Bölümlerin raporlama metinleri web sitesi için biraz kısaltılmıştır. Raporun tamamı PDF olarak indirilebilir. Sorular ve geri bildirimler için V-ZUG Sürdürülebilirlik Yöneticisi Marcel Niederberger'e e-posta üzerinden ulaşabilirsiniz.
 

İndirilebilir dosyalar

Documents

Archive