2020 sürdürülebilirlik raporu

Sürdürülebilirlik uzun süredir DNA'mızın bir parçasıdır

V-ZUG'da sürdürülebilirliği yalnızca düşünmüyor, aynı zamanda yaşıyoruz. Uzun yıllardır sürdürülebilir bir toplum için özveriyle çalışıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyon aktif cihaz havuzuyla, her İsviçre evinde ortalama bir V-ZUG ev aleti bulunmaktadır. Bu nedenle, bu hanelerin çevresel dengesi üzerinde büyük bir etkiye sahibiz. 2020'den itibaren iklim açısından nötr üretim yapıyor ve olabildiğince az emisyon ve kaynakla çevre dostu ve dayanıklı cihazlar üretiyoruz. 

İnsanlar, gezegen, kâr
Sürdürülebilirlik, bizim için ekolojik ayak izimizden daha fazlasını ifade ediyor. Sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunmak istiyor ve sürdürülebilirliği, sosyal (insan), ekolojik (gezegen) ve girişimci (kâr) olarak tüm değer zincirimizi kapsayan bütünsel bir kavram olarak anlıyoruz. Somut olarak bunun anlamı şudur: Birlikte çalıştığımız tüm insanların, özellikle de çalışanlarımızın refahı için özveriyle çalışıyoruz. Geri dönüştürülebilir ve düşük emisyonlu ürünler ile kaynak tasarrufu sağlayan üretime büyük önem veriyoruz. Ayrıca, yeniliklere ve verimlilik kazanımlarına olanak tanıyan bir yatırım stratejisine açık ve tutarlı bir şekilde bağlıyız. 

V-ZUG 2020 sürdürülebilirlik raporu
V-ZUG, bu raporla sekizinci sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır. 2020 yılındaki borsada işlem görme sürecinde, sürdürülebilirlik raporunun raporlama dönemini yıllık faaliyet raporuyla uyumlu hale getirdik. İçerik, istisnai olarak 1 Temmuz 2019 ile 31 Aralık 2020 (son tarih 31 Aralık 2020) arasındaki 1,5 yıllık bir dönemle ilgilidir. 2018/2019 sürdürülebilirlik raporu, 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 dönemi için 2019 sonbaharında yayınlanmıştır. Aksi belirtilmedikçe, bölümler, merkezi Zug'da bulunan V-ZUG AG, merkezi Arbon'da bulunan V-ZUG Kühltechnik AG ve Şanghay'ın yabancı iştiraki V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd.'nin yönetim yaklaşımlarını kapsamaktadır. Aynı kapsam, 2018-2020 dönemi (üç yıl) için listelenen göstergeler için de geçerlidir. Organizasyonel birimlerden bağımsız olarak İsviçre pazarıyla ilgili bilgiler buna göre işaretlenmiştir. Bu rapor, GRI standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır: "Çekirdek" seçeneği eklenmiştir. Tasvir edilen referans rakamların, faaliyetlerin ve etkilerin seçimi, önemlilik matrisine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri merkezli bir analize ve Aralık 2018 - Şubat 2019 arasındaki dönemde dahili yöneticiler ve uzmanlarla yapılan bir dizi görüşmeye dayanmaktadır. Bölümlerin raporlama metinleri web sitesi için biraz kısaltılmıştır. Raporun tamamı PDF olarak indirilebilir.  

Paydaşlarımızla sürekli ve sistematik bir diyalog için raporu önemli bir ön koşul olarak görüyoruz. Amacımız, ilerlemeyi ve zorlukları şeffaf, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir şekilde sunmaktır. 

Contact

İndirilebilir dosyalar

Archive