Dünyamız: 2020'den Beri İklim Açısından Zararsız Üretim

2020'den beri: Swiss Made Cihazlarla CO2 nötr üretim

Ticari faaliyetlerimiz sera gazı emisyonlarına neden olmaya devam ediyor. Burada özellikle üretim prosesleri, ısıtma ve lojistik için enerji tüketimi önem arz ediyor. Bu nedenle V-ZUG, emisyonları önlemek, azaltmak ve dengelemek için önlemler alıyor. Elektriği büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Enerji-teknik açıdan akıllı ve verimli sistemlere yatırım yapıyor, nakliye akışlarımızı optimize ediyor ve kullandığımız kaynakları gelecekte neredeyse tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürüyoruz.

Ayrıca gönüllü olarak ödediğimiz CO2 teşvik vergisi ile sürdürülebilir iş kararlarını destekliyoruz. Bu uygulamayı, 2018 yılında Metall Zug Grubu ile hayata geçirdik. Grup şirketleri, salınan ton CO2 başına bir fona 120 CHF ödüyor. Ödenen bu fonlar, atık ısı kullanımının genişletilmesi, PV sistemlerine yatırım yapılması veya gelecekte elektrikli mobiliteye geçiş gibi V-ZUG tarafından sağlanan sürdürülebilir projelerini ve önlemleri finanse ediyor. 

V-ZUG olarak henüz sıfır emisyonla çalışmıyoruz. Ancak emisyonlarımızı istikrarlı bir şekilde azaltıyor ve kalanları telafi ediyoruz. Hava kirliliğinin aksine, sera gazlarının nerede atmosfere girdiğinin ve nerede azaldığının iklim ile ilgisi yoktur. Önemli olan, küresel emisyonların genel olarak azalmasıdır. 

V-Forest ile CO2 açısından nötr

İklim açısından bugünden nötr olmak için, 2020'den beri doğrudan emisyonlarımızın tamamını ve dolaylı emisyonlarımızın bir kısmını kendi ormanımız olan "V-Forset"te dengeliyoruz.  Ağaçlandırma CO2'i atmosferden uzaklaştırmak ve uzun vadede bağlamak için hâlâ en etkili yöntemlerden biri olduğu için buna karar verdik. Dengeleme amacıyla yapılan katkıların iyi bir şekilde uygulandığından emin olmak için, uzun vadede Ripa Gar Stiftung ile çalışmaya karar verdik. 

V-Forest, İskoçya Glen Lochay'da, Perthshire kontluğunda yer almaktadır. Ripa Gar Vakfı, Birleşik Krallık Woodland Karbon Kodu (WCC) gözetiminde yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğündeki alana 800.000 ağaç dikimini gerçekleştirmiştir. WCC, ağaçlandırma projelerinde kullanılan bir İngiliz standardıdır ve sürdürülebilir orman yönetimi ile bağlı olan CO2 miktarının bağımsız bir şekilde onaylanmasını ve doğrulanmasını sağlar. Sunduğumuz katkılar, yerel karma ormanın (%42 huş ağacı,%21 çam, %16 meşe ve diğer yerel bitkiler) büyümeye devam etmesini sağlamaktadır. Önümüzdeki 100 yıl boyunca, halihazırda ağaçlandırılmış olan orman alanı yaklaşık 210.000 ton CO2 depolayacak. CO2 depolanmasının yanı sıra, projenin artan biyolojik çeşitlilik, iyileştirilmiş su kalitesi,bataklık arazinin eski haline getirilmesi veya sellerin azaltılması gibi diğer olumlu yan etkileri de vardır. Böylece doğal flora ve fauna gelişebiliyor ve doğa kendi dengesini bulabiliyor.

İsviçre'de bu ölçekte karşılaştırılabilir bir projeye rastlamak zor. İskoçya için, gerekli alana ek olarak, (yükselen sıcaklıklarda bile) elverişli iklim koşulları, iyi kurumlar ve gerekli bilgi birikimi gibi başka nedenler de söz konusu. V-Forest'tan alınan CO2 sertifikalarının doğrudan dengeleme için kullanılabilmesi biraz zaman alacak. CO2'in karşılık gelen miktara bağlanabilmesi için ağaçların biraz daha büyümesi gerekiyor. Ripa Gar, bu geçiş aşamasında Hindistan'da yürütülen ilave bir ağaçlandırma projesini destekliyor ve bunu ton CO2 başına aynı miktarda CO2 için kullanıyor. Proje, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne göre sertifikalandırılmış ve UN Karbon Dengeleme Platformu'nda listelenmiştir. Karşılık gelen CO2 miktarları halihazırda gerçekleştirilmiştir. Bu taahhütle, emisyonlarımızı iki kez etkili bir şekilde dengeliyoruz.

Hangi emisyonları dengeliyoruz?

Dengeleme kapsamı, araçlarımızın yakıt tüketimini veya çalıştığımız binaların doğalgaz ve yağ ısıtması gibi doğrudan emisyonları içerir. Bunlar da Sera Gazı Protokolüne göre Kapsam 1'e karşılık gelir. Kullandığımız elektriğin (Kapsam 2) üretimi sırasında ortaya çıkan dolaylı emisyonların yanı sıra iş amaçlı yaptığımız uçak yolculuklarında neden olduğumuz emisyonları da (Kapsam 3) dengeliyoruz. Geriye dönük olarak, 2018'den beri Zug'da ve 2019'dan beri Arbon'da durum böyledir. Changzhou'daki yapı grubu üretimi 2020'den beri CO2 nötr olarak gerçekleştirilmektedir. Böylece 2020'de tüm Swiss Made V-ZUG cihazlar ilk kez CO2 nötr üretilmiştir. CO2 emisyonlarımızın detaylı bir sunumunu sürdürebilirlik raporunda bulabilirsiniz.

Önümüzdeki yıllarda V-ZUG müşterilerinin de V-Forest projesinde yer alabileceği ve böylelikle iklimin korunmasına aktif katkı sağlayabileceği cihazlarımızın kullanım aşamasındaki emisyonlar gibi ilave dolaylı emisyonları (Kapsam 3) önleyip önleyemeyeceğimizi ve nasıl önleyebileceğimizi, azaltabileceğimizi veya dengeleyebileceğimizi dahili olarak halihazırda kontrol ediyoruz.